Skupština albanskih odbornika usvojila Političku deklaraciju

BUJANOVAC

Skupština albanskih odbornika iz Bujanovca, Preševa i Medvedje usvojila je danas Političku deklaraciju u kojoj “zahteva od Parlamenta, predsednika i Vlade Republike Kosova angažovanje u funkciji ostvarivanja političkih zahteva Albanaca Preševske doline.

U ovoj deklaraciji se zahteva:

a) Puna realizacija kolektivnih prava Albanaca u skladu sa najvišim standardima i predviđenim međunarodnim dokumentima UN, EU i Saveta Evrope i dobrim praksama na Olandskim ostrvima, u Južnom Tirolu i na Kosovu.

b)                  Suštinsko povećanja kontinuiranog monitoringa od strane međunarodne zajednice radi realne procene položaja Albanaca u Preševskoj dolini;

“Od svih učesnika Briselskog dijaloga između Kosova i Srbije tražimo da u tom procesu  uključi i politički status Albanaca Preševske doline i da se rešenje traži primenom principa RECIPROCITETA sa pravima Srba na severu Republike Kosova”, treći je zahtev albanskih odbornika.

Skupština je zaključila i da “bez rešavanja prava Albanaca u Preševskoj dolini ne može biti stvarne normalizacije odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije”

Albanki odbornici sve ovo traže u, kako je nevadeno, “okolnostima kada su zemlje zapadnog Balkana u nepovratnom procesu integracije u Evropskoj Uniji, Briselski dijalog između Kosova i Srbije ulazi u završnu fazu sa verovatnoćom potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma (pravno obavezujući za obe strane) i konstatuju da “Preševska dolina i dalje ostaje najdiskriminiraniji i ekonomski najnerazvijeniji region, kao posledica diskriminatorske državne politike Srbije”.

Albanski odbornici su se u donošenju Političke deklaracije pozvali na Univerzalnu Deklaraciju o ljudskim pravima (1948), Okvirnu Konvenciju Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina,  Evropsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Referendum od 1. i 2. marta 1992. godine, Končuljski sporazum (2001), Političku platformu iz januara 2006. godine, Platformu hitnih mera za afirmaciju prava Albanaca (Plan 7 tačaka) iz marta (2013),  Rezoluciju Parlamenta Republike Kosovo iz maja (2013) i Odluku o osnivanju Asocijacije albanskih opština Preševo, Bujanovac i Medveđa od septembra 2015. godine.

Ostavite komentar

avatar
  Prati  
Obavesti me o