Šest stranaka manjina podnele predloge za poboljšanje izbornih uslova

BEOGRAD

Bošnjačka građanska stranka, Stranka Crnogoraca, Vlaška narodna stranka, Ruska stranka, Ujedinjena partija Roma i Rusinska demokratska stranka uputile SU predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije Ivici Dačiću svoje predloge za poboljšanje izbornih uslova političkim strankama nacionalnih manjina. Ove stranke smatraju da bi se tako omogućio izlazak na izbore većem broju manjinskih političkih stranaka, a na taj način će se povećati saradnja i razvijati odnosi u svim oblastima koji su u interesu zaštite prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina i svih građana Republike Srbije, sa ciljem ostvarivanja svojih programskih načela, a posebno polazeći od potrebe ostvarivanja efikasne pravne države i zakona jednakog za sve. Ovih šest stranaka najavljuje i da će posebnu pažnju u predstojećem dijalogu posvetiti poboljšanju izbornih uslova koji se odnose na položaj političkih stranaka nacionalnih manjina, te predlažu:

1.Smanjenje broja overenih izjava birača koji podržavaju manjinsku izbornu listu na republičkim izborima na 1.000 (ili najviše 3.000), koliko iznosi i broj potpisa potreban za registraciju manjinske političke stranke. Imajući u vidu da je broj potpisa za osnivanje političke stranke koja nije manjinska 10.000, i da je upravo taj broj potpisa potreban registrovanim političkim strankama i koalicijama registrovanih političkih stranaka za utvrđivanje republičke izborne liste, smatramo da je predloženi broj overenih izjava birača za utvrđivanje republičke manjinske izborne liste respektabilan i korektan.

2.Za smanjenje broja potpisa kandidatima za odbornike na lokalnim izborima koje predlažu registrovane političke stranke nacionalnih manjina ili koalicije registrovanih političkih stranke nacionalnih manjina. Predlažemo da kandidate na izbornim manjinskim listama podrži 15 birača za svakog kandidata, umesto dosadašnjih 30.

3.Za smanjenje broja potpisa na lokalnim izborima za manjinske izborne liste registrovanih političkih stranaka nacionalnih manjina ili koalicija registrovanih političkih partija nacionalnih manjina, u jedinicama lokalne samouprave koje imaju manje od 20.000 birača. Predlažemo da kandidate na ovim listama, svojim potpisom podrži 100 umesto sadašnjih 200 birača.

4.Za smanjenje zloupotrebe manjinskih političkih stranaka u izbornom procesu tako što bi bilo obavezno da naziv političke stranke nacionalne manjine mora da sadrži naziv nacionalne manjine čije interese predstavlja i zastupa.

5.Za povlačenje odredbe koja propisuje da Nacionalni saveti nacionalnih manjina, na zahtev Izborne komisije, dostavljaju mišljenje o statusu stranke nacionalne manjine i na taj način određuju da li je izborna lista manjinska i da li politička stranka može da učestvuje na izborima. Mišljenja smo da Nacionalni saveti koji predstavljaju pomoćno, ali i političko telo koga obično vode ili kontrolišu određene stranke, ne mogu da odlučuju o konkurentskom političkom faktoru i da li će i kako učestvovati na tim izborima. Smatramo da Nacionalni saveti, kao ni Izborna komisija, nemaju ingerencije niti ovlašćenja da svojim mišljenjem ili odlukom utvrđuju da li neka izborna lista ispunjava uslove da bude manjinska. Izborna komisija treba, samo i isključivo, da izvrši proveru podataka kod ministarstva koje je nadležno za registraciju političkih stranaka i konstatuje da je politička stranka po zakonskim propisima Republike Srbije upisana u registar političkih stranaka kao politička stranka nacionalne manjine.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare