Saveti za poljoprivrednike: Berba i smeštaj kukuruza

LESKOVAC

Proizvodne 2022. godine na području Jablaničkog okruga pod kukuruzom bilo je zasejano oko 17000 ha. Proizvođači kukuruza ove godine mogu očekivati niže prinose u poređenju sa prošlogodišnjim rodom (prosečan prinos oko 3,5 t/ha). Za formiranje lošijeg prinosa kukuruza jeste činjenica da je desetak dana pre faze metličenja, kao i period posle oplodnje, bile izuzetno nepovoljne vremenske prilike, (nedovoljno vlage, izuzetno visoka temperatura praćena vetrom). To su upravo te kritične faze sa temperaturom i sa vlagom koje su uticale na smanjenje prinosa. Usevi izgledaju dosta različito, zavisno od lokaliteta, količine i rasporeda padavina, tipa zemljišta, izbora hibrida i ostalih primenjenih agrotehničkih mera.
Pojedini proizvođači otpočeli su žetvu kukuruza i to najpre na zemljištu lakšeg mehaničkog sastava i tamo gde su sejani hibridi kraće vegetacije. Globalno posmatrano, procenat vlage u zrnu je još uvek visok, tako da proizvođači koji planiraju žetvu u zrnu još uvek moraju sačekati sa žetvom. PSSS poseduje mobilne vlagomere i proizvođačima vrši uslugu besplatnog merenja procenta vlage kako bi proizvođači odredili pravi momenat žetve – berbe kukuruza i kako bi se omogućilo bezbedno skladištenje i čuvanje.
Lakši posao ratarima ove godine biće proizvođačima koji berbu i čuvanje kukuruza planiraju u klipu, tu se sa berbom može početi sa 25 % vlage u zrnu. Pri berbi kukuruza za čuvanje u koševima najbolje je kukuruz ubirati u potpunoj zrelosti kada je vlažnost zrna ispod 25%.
Kvalitet skladištenog kukuruza značajno zavisi od vlage u zrnu tokom berbe i skladištenja. Ako je vlaga u zrnu do 25% i ako je skladišni prostor manji i dobro aerisan nema potrebe za povremenim premeštanjem kukuruza. Ako je vlaga 25 do 30% potrebno je povremeno premeštanje klipova, dok se skladištenje kukuruza preko 30% vlage ne preporučuje. Praksa je da se prvo beru hibridi kraće vegetacije, a da se vlažniji kukuruz skladišti u gornjem delu skladišta, zbog boljeg sušenja. Pre samog skladištenja, ubrane klipove treba pregledati i ukloniti one klipove na kojima se uoči pojava promene boje zrna. Takođe, treba ukloniti delove klipova gde se uoče mehanička oštećenja.
Berba kukuruza u zrnu sve je značajnije zastupljena na posedima poljoprivrednih proizvođača poslednjih godina. Za ovakav vid ubiranja kukuruza veoma je bitan sadržaj vlage u zrnu u momentu kombajniranja. U cilju bezbednog čuvanja kukuruza u zrnu, berbu treba obaviti kada se procenat vlage spusti ispod 14 % vlage. Za berbu u zrnu pogodniji su hibridi kraćeg perioda vegetacije, prvenstveno FAO grupa 300 i 400.
Pre skladištenja, skladišni prostor treba očistiti, dezinfikovati i dobro provetriti.

Dr Jelena Stojiljković,
savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare