Savet za pravna pitanja SNS o Zakonu o socijalnim kartama

LESKOVAC

Savet za pravna pitanja Srpske napredne stranke održao je konferenciju za medije povodom početka primene Zakona o socijalnim kartama. Predsednik saveta Predrag Momčilović podsetio je da je zakon donet početkom prošle godine, a da je primena predviđena od 1. marta 2022. godine i ocenio zakon kako dobar, dok je o benefitima zakona govorio Miloš Stevanović, član saveta.

„Jedna od prednosti ovog zakona je to što će konačno građani koji su u najtežem socio ekonomskom položaju biti vidljivi u samom sistemu, te će se blagovremeno i efikasno reagovati i za ta lica ostvariti prava na potrebnu podršku. Primenom zakona uspostavlja se i vodi jedinstveni registar koji se zove „Socijalna katra“, a cilj zakona je uspostavljanje jedinstvene i centralizovane evidensije o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca i sa njim povezanih lica. To znači uspostavljanje jdinstvene i centralizovane evidencije koja omogućava organima uprave koji su nadležni za odlučivanje u sistemu socijalne zaštite (Centri za socijalni rad i posebna odeljenja jedinica lokalne samouprave koje se bave tim pitanjem) da bolje i tačnije obavljaju obradu podataka radi utvrđivanja činjenica neophodnih za ostvarivanje prava i usluga iz sistema socijalne zaštite. Ovim se ističe načelo efikasnosti, kao jedo od bitnijih načela socijalne zaštite, a takođe dolazi i do pravednije raspodele socijalnih davanja. Razmena podataka u elektronskom obliku uticaće na povećanje efikasnosti i konačnici, odnosno vreme od podnošenja zahteva do izrade rešenja će se znatno skratiti.“

Stevanović je dodao i da se na ovaj način prikupljaju podaci iz evidencija iz oblasti socijalne zaštite, kao i registra koji se vodi u drugim državnim organima.

„Tu spadaju podaci iz Centralnog registra stanovništva, registri PIO fonda, MUP u vezi vozila, oružja i readmisije, registri NSZ, kao i registri Poreske uprave i Republičkog geodetskog zavoda. Sistem socijalne karte sprečava svaki vid zloupotrebe u smislu da usluge odnosno prava u vezi novčanih davanja koriste isključivo korisnici koji su socio-ekonomski ugroženi, odnosno sprečava da oni koji nisu ugroženi zloupotrebe ovo pravo. Ukoliko dođe do nekih promena kod lica koje je korisnik nekog socijalnog prava (lice je zasnovalo radni odnos, otišlo na azil, dobilo poklon veće vrenosti ili nasledilo neku veću imovinu) sistem jednostavno formira obaveštenje o neusaglašenosti koje upozorava da neko koristi pravo duže nego što ima pravo na to.“

Stevanović je u ime Saveta za pravna pitanja Srpske napredne stranke zaključio da se donošenjem Zakona o socijalnoj karti omogućava pravednija raspodela socijalnih davanja i smanjenje zloupotreba, postiže se efikasnost u radu i proaktivnost organa javne uprave, te dolazi do brzog i efikasnog prepoznavanja korisnika kojima je potrebna pomoć.

„Sada je omogućeno da korisnik samo treba da podnese zahtev, a sve ostale provere će nadležna institucija dobiti na osnovu centralizovane baze podataka. Neće morati, kao ranije, da se šalju dopisi raznim institucijama i organima, pa da se čeka na njihov odgovor.“

Prati
Obavesti me o
guest

2 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Maja
Maja
2 godine pre

Ova plava beše najnovija gradska većnica, promovisana kao nestranačka ličnost?

Nije bolest sve što boli
Nije bolest sve što boli
2 godine pre
Odgovori  Maja

Kako se zove, napišite ime, da ga zapamtimo.