REGULATORNE REFORME – UŠTEDE ZA PRIVREDU OD 2,9 MILIONA EVRA

LESKOVAC

(Nova Naša reč)

 Rezultat sprovedenog projekta u Leskovcu je uvođenje elektronskog registra administrativnih postupaka, unapređenje rada jedinstvenog šaltera, uvođenje servisa “48 sati”  kao servisa za brze odgovore građanima, virtualnog matičara za dijasporu, kao i objedinjene procedure u okviru primene Zakona o planiranju i izgradnji.

Jako je bitno nastaviti sa održavanjem tačnosti informacija u elektronskom registru, koji se nalazi na sajtu grada, i sa njegovim kontinuiranim ažuriranjem

 

Kao rezultat zajedničke inicijative Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i OPTIMUS-a – Centra za dobro upravljanje, nastao je projekat Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu koji podržava Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO). Vrednost projekta je 1.19 miliona evra. Projekat je počeo u decembru 2011. godine i planirano je da traje do novembra 2014. godine. Opšti cilj projekta je da se obezbedi povoljniji privredni ambijent u lokalnim zajednicama u Srbiji, kako bi se doprinelo višem nivou privatnih investicija. Fokus projekta je na nepotrebno zahtevnim i netransparentnim lokalnim administrativnim procesima i procedurama koji često ometaju poslovanje i sputavaju lokalni ekonomski razvoj. Glavni zadatak je: pojednostavljenje izdavanja dozvola, odobrenja, rešenja i saglasnosti po zahtevu privrednih subjekata kako bi se ubrzalo rešavanje i smanjili troškovi privrede; izgradnja održivih regulatornih mehanizama za donošenje lokalnih propisa koji će obezbediti niske troškove i nizak rizik poslovanja i povećanje transparentnosti i efikasnosti lokalne javne administracije. Projekat se sprovodi u 16 lokalnih samouprava u Srbiji.

Rezultat sprovedenog projekta u Leskovcu je uvođenje elektronskog registra administrativnih postupaka, unapređenje rada jedinstvenog šaltera, uvođenje servisa “48 sati”  kao servisa za brze odgovore građanima, virtualnog matičara za dijasporu, kao i objedinjene procedure u okviru primene Zakona o planiranju i izgradnji.

Na završnoj prezentaciji projekta regulatorne reforme u Leskovcu, o ostvarenim rezultatima govorila je Katarina Milanović iz OPTIMUS-a. Proces regulatorne reforme obuhvatio je snimanje postojećeg stanja, odnosno izradu inventara administrativnih postupaka, što je rezultirano potpisivanjem 205 administrativnih postupaka koji su u nadležnosti gradskih uprava grada Leskovca. Nakon toga usledila je faza konsultacija sa poslovnim sektorom, analiza svih administrativnih postupaka i priprema preporuka i na kraju usvajanje preporuka od strane radne grupe, kako bi se one uvele u pravni sistem grada. Konačni rezultat projekta je elektronski registar administrativnih postupaka koji se nalazi na veb sajtu grada.

Tokom realizacije projekta pojednostavljeno je 187 administrativnih postupaka, 109 poslovih i 88 građanskih, a pet postupaka je trajno eliminisano jer su pravno neutemeljeni. U ovom periodu usvojeno je oko 650 različitih preporuka za unapređenje administrativnih postupaka. Unapređeno je 76 posto administrativnih postupaka. U 90 posto slučajeva došlo je do skraćivanja rokova, kod 74 posto administrativnih postupaka izvršena je eliminacija dokumenata ili njihovo preuzimanje po službenoj dužnosti, kod 54 posto došlo je do smanjenja naknada i taksi ili ukidanja dvostrukog taksiranja, a kod 4 posto postupaka eliminisan je čitav postupak usled pravne neutemeljenosti.

Ove preporuke dovešće do ušteda za privredu u Leskovcu koja na godišnjem nivou iznosi 2,9 miliona evra. U poređenju sa drugim gradovima koji su učestvovali u projektu, grad Leskovac je postigao jako dobre rezultate, rekla je Milanović.

Sa privrednicima su organizovane četiri fokus grupe vezano za aktuelne privredne teme. Od 53 preporuke koje su dali privrednici, 51 je usvojena na lokalnom nivou.

-Bilo je i predloga koje nije bilo moguće sprovesti kroz ovaj projekat, ili koje se mogu sprovesti samo na republičkom nivou. Kroz rad sa lokalnim samoupravama na ovom projektu prikupili smo razne preporuke privrednog sektora za unapređenje republičkih propisa i napravili dokument o tome, koji smo uputili nadležnim ministarstvima, kako bi ih oni razmotrili i eventualno primenili, ukoliko budu imali sluha za to. Konkretan rezultat kada su u pitanju republički propisi jeste naše direktno i indirektno učešće u izmenama Zakona o planiranju i izgradnji. Na osnovu preporuka od lokalnih samouprava, prošle godine smo veoma intenzivno učestvovali u procesu izrade ovog zakona, rekla je Milanović.

Usvajanjem izmena Zakona o planiranju i izgradnji ukupne uštede za privrednike na teritoriji grada Leskovca na godišnjem nivou iznosiće 1,65 miliona evra.

-Mislim da smo zajedno uradili dobar posao i naša poruka bi bila da nastavite sa održavanjem tačnosti informacija u registru, jer ne bi bilo svrsishodno da se ostavi da on zastari u nekom trenutku. Propisi su živa materija i oni se menjaju i bilo bi dobro da taj registar i dalje živi i da se ažurira shodno izmenama propisa. Svaka izmena propisa, uvođenje novih administrativnih postupaka ili izmena postojećih trebalo bi da se obavi kroz rad regulatornog tela kako bi ono ustanovilo da li taj predmet, pored toga što je pravno utemeljen, vodi računa i o tome da li je povoljan za građane i privredu, rekla je Katarina Milanović.

I nakon sprovođenja projekta regulatorne reforme, u Leskovcu će regulatorno telo, odlukama Gradskog veća, nastaviti da radi. Predsedavajući tela koji je koordinirao aktivnosti na sprovođenju regulatorne reforme je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare