Rebalans budžeta zbog medicinske škole

LESKOVAC

Na četvrtoj sednici Gradskog veća Grada Leskovca usvojena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Grada Leskovca za 2024. godinu. Šefica Odeljenja za finansije Marija Milosavljević kaže da su razlozi za predlaganje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Leskovca za 2024.godinu usklađivanje neraspoređenog viška prihoda iz 2023.godine, promena pojedinih projekcija prihoda na osnovu ostvarenja budžeta u prvih 3 meseci tekuće godine, raspored novoprojektovanih prihoda na aproprijacijama kod korisnika budžetskih sredtava, kao i izdvajanje sredstava na ime rešavanje blokade Srednje medicinske škole u Leskovcu, a po osnovu Ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova.

„Ovom Odlukom o rebalansu dat je predlog visine prihoda i primanja i rashoda i izdataka sa sredstvima iz viška prihoda po Završnom računu za 2023. godine u iznosu od 6.985.930.000 dinara, odnosno povećanje od 148.603.000 dinara. U delu prihoda gde potpada Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, došlo je do povećanja prihoda od Poreza na zarade i to za 137 miliona dinara. Došlo je do uvećanja i od Poreza na prenos apsolutnih prava i to za 10 miliona dinara, a na osnovu ostvarenja u prvom kvartalu tekuće godine. Komunalna taksa na firmu uvećana je za 10 miliona dinara i sada iznosi 90 miliona dinara, a na bazi projekcije ostvarenja do kraja godine. Novi prihod odnosno Tekuća donacija u korist nivoa gradova doneo je iznos od 11.050.000 dinara, a radi se o donaciji Vlade Švajcarske i to za projekat „Odgovorne lokalne finasije i uključivanje građana u proces odlučivanja“. Došlo je i do uvećanja Transfera od drugih nivoa vlasti, pa je Tekući namenski trasfer uvećan za 179.433.000 dinara i to: 134.778.000 dinara je uplaćeno od strane budžeta RS, na ime ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza prema dobavljačima za nabavku medicinske opreme sa pripadajućom infrastrukturom Opštoj bolnici Leskovac; 14 miliona dinara od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, za realizaciju mere aktivnosti kojom se unapređuje bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Leskovca; 18 miliona dinara na ime energetske sanacije objekata; 7 miliona dinara na ime kupovine minibusa za potrebe seoskog stanovništva od strane Ministarstva za brigu o selu; 5 miliona dinara na ime projekata u oblasti kulture kod ustanova i korisnika budžeta grada. Primanja od prodaje zemljišta planirana su u iznosu od 125.000.000 odnosno, uvećana su za 40.000.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, dok su primanja od prodaje nepokretnosti uvećana za 25 miliona dinara, i sada iznose 190.000.000 dinara. Preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine su korigovana i sada iznose 295.267.000 dinara, koliko se i nalazilo u saldo računu budžeta grada, na dan 01.01.2024.godine.“

Milosavljevićeva je dodala i da je u postupku pripreme ove Odluke, a u saradnji sa budžetskim korisnicima, izvršeno sagledavanje svih potreba korisnika budžeta grada u 2024.godini.

„U Odluci o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Leskovca za 2024.godinu, rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 6.985.930.000 dinara. Rebalansom budžeta obezbeđena su dodatna sredstva za program Lokalni ekonomski razvoj, gde je došlo do uvećanja od 15.350.000 dinara. Program za Osnovno obrazovanje uvećan je za 14,8 miliona dinara i to najvećim delom za troškove prevoza kao i na ime specijalizovanih usluga, tj. za merenje zagađenja vazduha od strane ovlašćenih institucija, kod svih osnovnih škola na teritoriji grada. I u okviru programa Srednje obrazovanje došlo je do izdvajanja većih sredstava, a odnose se na izdvajanje sredstava na ime rešavanje blokade Srednje medicinske škole u Leskovcu, a po osnovu Ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova, koje iznosi preko 180 miliona dinara. Za Program Socijalna i dečija zaštita opredeljena su dodatna sredstva u iznosu od 20.076.000 dinara, tj. za pakete penzionerima 10 miliona dinara, za uslugu personalni asistenti dodatnih 2,2 miliona dinara, za novogodišnje paketiće za decu 3,5 miliona dinara, prenatalni test-dodatnih 4 miliona dinara. Za Zdravstvenu zaštitu uvećanje se odnosi na dodatnih 134.778.000 dinara koja su uplaćena od strane budžeta RS, na ime Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza prema dobavljačima za nabavku medicinske opreme sa pripadajućom infrastrukturom, Opštoj bolnici Leskovac. Za program Razvoj sporta i omladine uvećanje je 43,1 miliona dinara i to najvećim delom na ime stalnih troškova koji se odnose na projekat „Stadion“ , kao i 2 miliona dinara na ime nagrada mladim talentima na teritoriji grada.“

Gradonačelnik Goran Cvetanović pojasnio je da je osnovna stvar oko rebalansa budžeta Medicinska škola, a „sve ostalo je šminkanje, priliv, odliv… 26. maja 2005. godine zaključen je ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na izgradnji Medicinske škole između ove ustanove i Zanatske zadruge „Novogradnja“ Leskovac. Ukupna vrednost radova po ugovoru je iznosila 150.350 000 dinara. Plaćanje Ministarstva prosvete po izvršenoj prvoj situaciji preko Medicinske škole je bilo 80%, a 20% lokalna samouprava. Kod plaćanja druge i konačne situacije, zbog odustajanja od sale, kao i zbog loše izvedenih radova, pokreću se brojni sudski postupci. Po njihovom završetku situacija je sledeća: Medicinska škola je u obavezi da zadruzi „Novogradnja“ isplati iznos od 42.550.000 dinara osnovnog duga sa kamatom i 848.500 dinara parničnih troškova. Republika Srbija, odnosno Ministarstvo prosvete i nauke nije solidarni dužnik za obaveze Medicinske škole, kao i ni Grad Leskovac. Iako je bio veliki broj transfera za ovih desetak godina, mi nismo imali zakonskog osnova da plaćamo za dug škole, jer nismo solidarni dužnik, bez obzira na volju, želju ili mogućnost. Medicinska škola je sve vreme asignacijom plaćala obaveze, kao što struja, voda i drugi troškovi.“

Cvetanović je podsetio da je svojevremeno Gimnazija tužila Grad Leskovac i da je grad dobio taj spor.

„Gimnazija nema novac, kao ni ostale škole, pa je Grad Leskovac morao da plati taj dug. Morali smo da prebacimo novac Gimnaziji da bi oni to platili spor i dug koji su imali prema gradu. Prema Medicinskoj školi nismo imali nikakve obaveze, setite se pokušaja iznošenja klupa i tabli 2012. i 2013. godine da bi se namirila dugovanja… S obzirom da je to prioritet i opšti interes, sa nekog pravnog aspekta to je odlagano ili blokirano. Međutim, januara 2024. godine uvođenjem SPIRI sistema, školi više nije dozvoljeno nijedno plaćanje. Taj sistem je uveden za sve srednje, ali očekujemo da bude uveden i za osnovne škole, što znači da sledeće godine možemo da očekujemo sličan problem i sa Osnovnom školom „11. oktobar“, zbog problema ove škole sa firmom „Trenka-rad“, koji nikakve dodirne tačke nema sa prosvetom.“

Cvetanović kaže i da nije dozvoljeno plaćanje Ugovora o dodatnom radu.

„Svi profesori koji predaju stručne predmete su, uglavnom, lekari. Samim tim nisu priili ni zaradu za mesec januar, te je ugroženo izvođenje nastave. 25. marta 2024. godine blokiran je namenski transfer sredstava iz budžeta Srbije ka gradu upravo zbog blokade Medicinske škole. Iako su do Ministarstva finansija išli načelnik Miloš Cvetanović, sekretar Vukašinović, članivca Gradskog veća Brankica Stamenković, šefovi Odeljenja društvenih delatnosti i Odeljenja finansija, ja sam znao kakav će biti završetak i da će zaključak biti da ne mogu da nam plaćaju transferna sredstva čim je neko u blokadi. Transferna sredstva iznose skoro 75 miliona dinara, tako da je suština ovog rebalansa upravo Medicinska škola. Sad imamo sudsku naredbu da ne možemo da plaćamo, a s druge strane Medicinska škola i svi oni su potpuno blokirani. sada moramo da nađemo mehanizam i način da deblokiramo školu i da funkcioniše, a to nije mali dug, to je 181 milion dinara.“

PROJEKTNO FINANSIRANjE MEDIJA

Formirana je komisija za izbor projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Članovi komisije biće novinari Miodrag Miljković (Niš, predlog Društva novinara iz Niša), Jelka Jovanović (Zemun, predlog Nezavisnog udruženja novinara Srbije) i Radoman Igić (Vranje, predlog Emitera Srbije). Članica Gradskog veća Aleksandra Stojanović pojasnila je da je Ministarstvo informisanja i telekomunikacija donelo pravilnik koji propisuje bodovanje kandidata koji su se javili za učešće u rad komisije, a na osnovu dosadašnjih biografija

„Javilo deset kandidata i nakon izvršenog bodovanja ustanovljeno je da komisiju čine pomenuti kandidati. Ustanovljeno je i da jedan kandidat ima veći broj bodova od izabranih, ali je on u međuvremenu odustao od članstva u komisiji. Dva kandidata su imala isti broj bodova, pa je po pravilniku žrebom odlučeno ko će učestvovati u radu komisije.“

Gradonačelnik Goran Cvetanović je dodao da je lokalna samouprava sumu za medije povećala sa 40 na 50 miliona, a da su drugi gradovi umanjivali te sume u odnosu na godinu dana ranije.

„Pri tome su svi išli sa megolamanskim zahtevima, odnosno sa mnogo većim sumama nego što je realno. Bukvalno bi trebalo da ima 100 miliona da bi se makar deo medijskih zahteva ispunio. Valjda vam je sistem daj da tražim deset miliona, pa ću da dobijem pet miliona. Ne razumem taj stav… Televizija Leskovac je bila realna, nije išla sa većim iznosom, ali je išla na maksimalan iznos koji može da se iznese, od nešto preko 14 miliona. Tu se vidi objektivnost prema gradu… Ja želim samo da, kada pišete nešto, da se potrudite i da budete u drugim cipelama, odnosno u mojim, jer ovde tri osobe vode računa – načelnica i šefica finansija, načelnik Cvetanović i ja. Svi ostali samo troše novac. Pogledajte samo rashodovnu stranu da vidite gde je sve novac otišao. Samo zato što sam ja stegao kaiš, a bilo je predloga da trošimo novac, pošto ga imamo, uspeli smo da prošlog meseca isplatimo platu bez transfernih sredstava, a to je 75 miliona. Ali, pitanje je do kada to može da se radi. Zato mislimo da treba biti pošten i realan, uvažavamo medije, bez njih ne bi smo mogli da promovišemo ono što smo uradili i velika zahvalnost na tome. Pri tome, neki dolaze kod mene i traže komunikaciju, ali kao što vidite, tu je komisija, bodovana je, pa kad mi kažu da je prvi najgori, imaju predlog za nekog drugog, izvinite, dobio je taj najviše bodova… Mi ne želimo da se mediji gase, mada mnogi pišu potpuno suprotno od onoga što ja želim da piše, ali oni to što pišu je istinito. I dok je god tako ja ću biti zahvalan. Mnogi novinari ukazuju na naše nedostatke, greške, mi to ispravljamo posle… Mnogi mi i ukažu na nešto što ne bih saznao da ne pročitam u medijima.“

Gradonačelnik je zatražio i da njega ne optužuju zbog sume koju je neko dobio za projektno finansiranje medija.

„Pri tome, mnoge sam i video kako idu na ručkove ili večere sa članovima komisije, pa nemojte opet mene da mešate u to. Ja nisam bio na tim ručkovima, večerama… Samo gledam da sve bude po zakonu i zato mi je i drago što je ovako, da opet ne opterećuju mene da sam kriv ili zaslužan za nešto, svejedno je.“

Gradonačelnik Cvetanović je govoreći o medijima pomenuo i „Novu Našu reč“, jedini štampani medij južno od Niša.

„Nova Naša reč” je dobra zato što je izuzetak i zato što je pisani medij. To uvek može da se sačuva. Portal ljudi čuvaju, čuvaju, pa im se nešto dogodi, pregori, ugasi, pa nestane desetogodišnji moj i delimično njihov rad.“(IS)

Prati
Obavesti me o
guest

2 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
IvicaP
IvicaP
1 mesec pre

Sve to OK, al medicinska škola od 15.01.24 prema podacima NBS nije u blokadi.

Ivica
Ivica
1 mesec pre

Sve to OK, al medicinska škola od 15.01.24 prema podacima NBS nije u blokadi.