Radovi na školi “Josif Kostić” u planu i za period od 2019-2021. godine

LESKOVAC

Među četiri tačke dnevnog reda 116. sednice Gradskog veća Grada Leskovca našao se predlog odluke o usvajanju izveštaja o realizaciji Programa razvoja grada Leskovca za 2015.-2020. za 2017./2018. godinu. „Što se tiče strateškog cilja 1, koji se odnosio na urbanizaciju, za 2017. i 2018. godinu bilo je planirano da se uradi 21 projekat“ rekla je Jelena Živković, šef Kancelarije za lokalni razvoj.

„U celosti je realizovano sedam projekta, kod osam je počela realizacija, dok za šest projekata u tom periodu nije počela realizacija. Strateški cilj 2 se odnosi na ekonomiju, privredu, poljoprivredu i turizam i tu je predviđeno ukupno 30 projekata, od čega je devet realizovano u celosti, osam je započeto i nastavljeno u 2019., a 13 projekata je započeto u 2019. godini. Treći strateški cilj je zaštita životne sredine i tu smo imali planiranih 32 projekta. Realizovano je sedam, za devet je počela realizacija, dok preostalih 16 nije početo u 2017./2018., ali je osam započeto u 2019. godini. Strateški cilj 4 se odnosi na društvene delatnosi, socijalu, kulturu, obrazovanje, sport i zdravlje. Od svih planiranih projekata, a bilo ih je 72, u celosti je realizovano 26, početo je 19, a za preostale projekte nije polčela realizacija. Strateški cilj 5 je uprava i budžet. Od ukupno planiranih četiri projekata dva su realizovana u potpunosti, dok za dva nije počela realizacija u 2017./2018. godini. „

Usvojen je i izveštaj o realizaciji Programa podrške preduzetništvu u 2018. godini. Preko programa samozapošljavanja utrošeno je 3,2 miliona za subvencionisanje 16 lica. Drugi realizovan program je bio program obuke za započinjanje biznisa/unapređenje poslovanja gde je 61 lice dobilo bespovratna sredstva u iznosu od 21,2 miliona dinara. Treći program je bio razvoj inovacionog ženskog preduzetništva i po ovom programu su 22 žene završile obuku i dobile bespovratna finansijska sredstva u ukuonom iznosu od 7,2 miliona. Četvrti realizovan je program nemačke nevladine organizacije HELP „podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana“ gde je ukupno podržano 50 mikrobiznisa, gd eje pojedinačna donacija bila 2.400 evra. Peti program je vezan za nemačku organizaciju za međunarodnu saradnju GIZ, gde su obezbeđeni startapovi za poljoprivredu. Prvi deo se odnosio na pčelare, gde je 53 mladih pčelara dobilo opremu za pčelarstvo, kao i obuku i posetu međunarodnih i domaćih sajmova. Realizovano je i opremanje Trening centra za zavarivanje u Tehničkoj školi „Rade Metalac“, te programi sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, gde je potpisan ugovor sa 71 licem za samozapošljavanje u finansijskom iznosu od 13 miliona dinara, sklopljeno osam ugovora sa osobama sa invaliditetom u iznosu od 1,76 miliona, kao i sprovođenje 16 obuka „Put do uspešnog preduzetnika“ u Leskovcu.

Doneta je i odluka o usvajanju Programa kapitalnih investicija garda Leskovca za 2019.-2021. godinu. Pod kapitalnim projektima se podrazumevanju projekti izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju, odnosno lokalnu vlast. Dele se na kapitalne projekte veoma male vrednosti (do 100.000 evra), male vrednosti (od 100-200.000 evra), srednje vrednosti (između 500.000 i 5.000.000) i velike vrednosti (preko pet miliona evra). Definisan je predlog gde će biti projekti srednje i velike vrednosti i biće ih ukupno 12, ukupne vrednosti 5,9 milijardi dinara. Među tih 12 projekata nalazi se izgradnja stadiona u Leskovcu, Energetska sanacija objekta škole „Josif Kostić“, Rekonstrukcija i nadgradnja objekta Dečjeg dispanzera, izgradnja trga u Leskovcu, rekonstrukcija ulica, elektrifikacija polja, proširenje kanalizacione mreže, izgradnja CPPOC – linija mulja…

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare