Radovi na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda još nisu počeli

LESKOVAC

Radovi na Centralnom postrojenju otpadnih voda još nisu počeli a kao razlog rukovodilac  ovog projekta Budimir Stojiljković kaže da je razlog to što se kasni sa projektom.

“Izvođenje radova je praktično počelo 30.7.2018. godine, pod čim se smatra i projektovanje, što znači da se objekat mora završiti do 30. maja 2020. godine,“ dodao je Stojiljković.

„Projektant i izvođač radova je ista firma – „Kostag“. Njima je građevinsku dozvolu grad izdao 5. oktobra. Da bi se krenulo sa izvođenjem radova nedostaje projekat za izvođenje i on je još uvek u fazi usaglašavanja između projektanta i vršioca tehničke kontrole”, objašnjava.

Prva verzija, od 31.10. 2018., je, kaže “bila nekvalitetna i bez detalja, pa ga je tehnička kontrola “odbila“, uz pedesetak primedbi.Projektant je, u više navrata, pokušavao da iste otkloni, ali to nije bilo dovoljno, rekao je Stojiljković.

” Usledio je niz sastanaka, a neki su održani i u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, neke smo i mi zahtevali i na svakom se projektant obavezao da će nedostatke otkloniti u konačnom rešenju. Poslednja verzija je dostavljena 7.12. 2018. godine tehničkoj kontroli koja je zaključila da je dosta primedbi otklonjeno, ali da još uvek nije na nivou koji je potreban da bi se počelo sa izvođenjem radova. Vrlo brzo ćemo imati još jedan sastanak u ministarstvu i verujem da će taj projekat i još neke primedbe bidi otklonjene, da će sve biti jasno definisano kako se, kad se krene sa radovima, ne bi dešavali zastoji i trenuci kada bi izvođač mogao da traži produženje roka, povećanje troškova, izmenu cena…“

Kompanija „Kostag“ se obavezala da u roku od 22 meseca završi i projektovanje i izgradnju, a sami su predložili rok od 4,5 meseci za projektovanje. Taj rok je prošao, kaže Stojiljković i naglašava da „Kostag“ sada troši vreme koje su predvideli za izvođenje radova.

On je rekao i da je u toku izrada šireg izveštaja po pitanju izgradnje glavnog gradskog kolektora kao i za postrojenje za preradu vode na zahtev Saveta za razvoj grada i saveta uprave koja je zadužena za ovu oblast.

„Da podsetim da je priprema za izgradnju gradsdkog kolektora krenula 2015., 16. godine, kada je ustanovljeno loše stanje kolektora koji je već bio izgrađen i koji je grad imao obavezu da izgradi na osnovu projekta za upravljanje otpadnim vodama još iz 2010. godine. Do marta 2017. su trajale aktivnosti ka ministarstvu koje smo imali na objašnjavanju zašto je potrebno uraditi novi kolektor, kada je potpisan memorandum o prihvatanju ministarstva i Vlade Republike Srbije za izgradnju gradskog kolektora. Krajem 2017. zaključen je i ugovor između grada i ministarstva kojim je precizirano da će se kolektor graditi 2018., 2019. i 2020. godine, odnosno 22 meseca od uvođenja izvođača u posao. Za izvođača je izabrana kompanija „Kostag“ i firma „Beohidro“ za vršenje stručnog nadzora, te je 30.7.2018. praktično počelo izvođenje radova, pod čime se smatra i projektovanje, što znači da se objekat mora završiti do 30. maja 2020. godine.“

Do danas su skoro sve pripremne radnje za početak izvođenja radova obavljene, kaže Stojiljković i dodaje da tu podrazumeva obaveze ministarstva i grada, među kojima su rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi kolektora, izvršena eksproprijacija i definisana službenost prolaza, izvršena parcelacija parcela dimenzije 2×2 na kojima će se naći šahte koje će biti postavljene na tim parcelama, sprovedena procedura u katastru…”, rekaoi je Stojiljković.

Na pitanje novinara JUGpressa na press konferenciji koja je održana u leskovačkom “Vodovodu” prvih dana januara zar u ugovoru nisu tačno precizirani rokovi za projektovanje i za početak izvođenja radova i zašto to nije urađeno, Stojiljković je rekoa da je “sam izvođač predložio rokove” ali nije odgovorio zašto nije drugačije precizirano u ugovoru.

Gradsko veće je početkom novembra smenilo tadašnjeg  rukovodioca ovog projekta Nenada Cvetakovića zbog, kako je rečeno , žalbe tadašnje direktorke Vodovdoa Kosare Ilić i predstavnika firme “Beohidro”, koja vrši tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu i stručni nadzor
da je “međusobna saradnja sa Cvetakovićem veoma loša”.

Cvetaković je smenjen na sednici Gradskog veća koja je održana 6.11. 2018 godine a na to mesto je imenovan Budimir Stojiljković, penzionera ,

Zbog toga što direktorka leskovačkog Vodovoda i predstavnik firme koja radi projekat smatraju da rukovodilac projekta za gradski kolektor ne radi posao kako treba, ali i zbog toga što je, kako kažu, međusobna saradnja veoma loša, Nenad Cvetković smenjen je sa ovog mesta.

Zamerke na njegov rad imali su i predstavnici preduzeća “Beohidro” koje vrši tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu i stručni nadzor, napomenuvši da je saradnja sa Cvetkovićem veoma loša i da “zbog takvog ponašanja projekat može biti ugrožen”.

Na njegovo mesto je imenovan diplomirani mašinski inženjer u penziji Budimira Stojiljkovića koji je, dok nije otišao u penziju u januaru 2018. godine, bio na poziciji direktora Jedinice za implementaciju projekta „Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Leskovca i proširenje kanalizacione mreže“.

Novi kolektor u Leskovcu trebalo bi, bar prema ugovoru, trebalo da bude završen do aprila 2020. godine.

Građane će izgradnja koštati 483,5 miliona dinara a veći deo novca, 463,5 miliona, obezbeđeno je preko Ministarstva za zaštitu životne sredine, dok leskovački budžet učestvuju sa 20 miliona dinara.

Za izgradnju kolektora 2005. godine opština Leskovac podigla je kredit od 1,2 miliona evra.

Izgradnja je počela 2008. godine.

Problemi su se javili kada je ustanovljeno da kolektor, zbog ulegnuća i začepljenja cevi, nije upotrebljiv.

A na pitanje zašto nije korišćena ta stara trasa umesto novih poslova i troškova za eksproprijaciju zemljišta Stojiljković kaže da bi to “poskupelo” čitav posao ali i da trasa starog koletora mora da se vrati u prvobitno stanje da bi vlasnici parcela mogli da ih koriste.

“Projektom za izgradnju novog kolektora je predviđena i sanacija postojećeg, ali ne sanacija u smislu ozdravljenja i početka funkcionisanja, jer je to nemoguće, nego da se spreči odvođenje podzemnih voda sa terena na kome je instaliran u reku Južnu Moravu. Saniraće se tako što će se zatvoriti postojeće šahte, skinuti visinska razlika iznad kote terena da bi ljudi mogli da obrađuju svoje zemljište”, rekao je Stojiljković.

” Novi kolektor ide paraleleno sa trasom postojećeg kolektora, pet metara udaljen udesno. Obezbediće se privremena eksproprijacija, odnosno službenost prolaza za čitavu trasu, a trajna eksproprijacija u prvom naletu za prvi kolektor nije rađena za položaje šahte. Da bi se lakše održavalo, da „Vodovod“ ima pravo da uđe na parcelu, jer je to sad nova parcela 2×2 i biće vlasništvo „Vodovoda“. Ukupno će biti 51 parcela i za tu svrhu je namenjeno 1,2 miliona dinara iz budžeta grada Leskovca. Suma je malo veća zbog eventualnih sudskih sporova”, objašnjava Stojiljković..

Kaže i da “stara trasa nije korišćenja jer je verovatno procenjeno da bi vađenje cevi bilo nesvrsishodno i da je to teško ostvarivo, a pritom je i mnogo skuplja varijanta”.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović kaže “Da je taj kolektor odmah stavljen u funkciju možda ne bi došlo do tolikih defekata”.

” Ovako je konstantan pritisak zemlje. Drugo je kad imate volumen, i kroz taj volumen prolazi otpadna voda i on je ispunjen, on održava fleksibilnost i elastičnost. Zato je to veliki rizik i niko se ne bi usudio da prihvati odgovornost i računaju da je pet metara dovoljno odstojanje da se obezbedi funkcionisanj kolektora, ali i bezbednost vlasnika parcela podigne na najviši nivo”, dodao je on.

.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare