Put do dobre uprave su ljudi – sa znanjem, motivacijom i integritetom

LESKOVAC-BEOGRAD

U okviru ukupnog procesa reforme javne uprave, Srbija je posebnu pažnju posvetila ulaganju u kontinuiranu edukaciju zaposlenih u javnoj upravi. Namera je da se i u javnoj upravi uvede praksa stalnog usavršavanja zaposlenih koja postoji u uspešnim kompanijama. Zato je 2018. godine sa radom počela Nacionalna akademija za javnu upravu kao centralma državna institucija koja se bavi obukama i profesionalnim razvojem zaposlenih u javnoj upravi. Početkom 2020. godine otvoren je i savremeni Trening centar površine oko 3500 kvm, sa 14 učionica u kojima se istovremeno može organizovati obuka za oko 400 polaznika. Osnivanje i rad Akademije je u okviru ukupne podrške reformi javne uprave u Srbiji podržala i Evropska unija.

Tokom stvaranja Nacionalne akademije za javnu upravu Srbija je koristila iskustva i podršku sličnih institucija, pre svega onih iz Evropske unije. Jedna od tih institucija koja ima dugu tradiciju i veliki ugled je i Nacionalna škola za administraciju (ENA) iz Francuske. Ovu, jednu od najpoznatijih svetskih škola za javnu upravu, osnovao je 1945. godine francuski predsednik Šarl de Gol i u njoj su se školovali brojni francuski, ali i svetski, predsednici država i vlada, ministri i drugi visoki zvaničnici.

O tome koliko je važna edukacija zaposlenih u javnoj upravi i kako izgleda njihova obuka govore gospodin Patrik Žerar, direktor Nacionalne škole za administraciju ENA iz Francuske i gospodn Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu.

Na pitanje zašto je važno da država ulaže u kontinuiranu edukaciju zaposlenih u javnoj upravi Patrik Žerar, direktor Nacionalne škole za administraciju (ENA) iz Francuske odgovara:

“Znate, kriza koju ceo svet trenutno proživljava sa kovidom pokazuje da građanima širom sveta treba država, jaka država, da bi ih zaštitila i organizovala borbu protiv pandemije.

A država se oslanja na svoju administraciju, koju čine državni službenici koji su tu da služe državi, prema uputstvima vlade. Oni su tu da pišu propise, da obezbede sigurnost kroz policiju, da pruže različite usluge, poput obrazovanja i zdravstva. Zbog toga ti državni službenici moraju da budu sposobni da predlože rešenja, da efikasno sprovedu javne politike o kojima odlučuju članovi vlade. Zato je neophodno da se ti državni službenici zaista dobro obuče. Ako želimo da javne usluge koje se pružaju građanima budu važne, ako želimo da uprava i država budu efikasne, moramo imati dobro obučene državne službenike koji su naučili pravila etike, pravila državnog budžeta, koji su u stanju da govore u javnosti, koji su u stanju da predstavljaju državu, koji znaju kako da pregovaraju i, naravno, kako da uzmu u obzir potrebe ljudi”, objašnjava Žerar.

Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu , na isto pitanje, kaže:

“Veoma je važno da država kontinuirano ulaže u znanje, motivaciju i integritet ljudi koji rade u javnoj upravi. Ta tri elementa, ako se steknu, onda možemo da govorimo o dobroj upravi. Okolnosti u kojima uprava i službenici rade se stalno menjaju. Imamo ove godine velike izazove vezane za pandemiju. Drugih godina su poplave ili neki treći izazov sa kojim uprava mora da se suoči da bi građanima nastavila da pruža svoje dobre javne usluge.

Najvažnije od svega je da se ulaže stalno u integritet ljudi. Ukoliko nema integriteta ne mogu da dođu do izražaja ova druga dva elementa. Što se tiče motivacije, to svi menadžeri znaju, i u privredi i van privrede da je neophodno stalno podizati produktivnost. To važi i za upravu. Moramo da radimo sa rukovodiocima da bi oni sa svojim zaposlenima stalno postizali zadate rezultate. I na kraju, znanje je ono što je potrebno kontinuirano prenositi jer se i tu okolnosti stalno menjaju, naročito zbog procesa evropskih integracija pravni okvir se stalno dorađuje, novi propisi se donose, novi načini primene starih propisa dolaze, kao što je digitalizacija i pružanje elektronskih usluga, tako da je neophodno da državni službenici stalno mogu da obnove svoje znanje. Dakle, svaka država, u Evropi i svetu, pa i Srbija, ulaže u znanje, integritet i motivaciju svojih zaposlenih”, podvlači Maravić.

Zanima nas i kako izgledaju obuke za zaposlene u javnoj upravi?

“Nakon prijemnog ispita, ENA ih obučava, koristeći dve glavne metode:

Prva se sastoji od stažiranja. Ova stažiranja se sprovode najpre na međunarodnom nivou: naše studente šaljemo na rad u francuske ambasade u inostranstvu; u Evropsku komisiju; u Ministarstvo spoljnih poslova Francuske. Na taj način oni stiču vrlo praktično znanje o ulozi spoljne politike naše zemlje u svetu. Nakon toga, šaljemo ih na drugo stažiranje u prefekturi (državnoj službi na lokalnom nivou), pod direktnom nadležnošću prefekta, koji je najviši predstavnik države na lokalnom nivou. Oni rade na nekoliko tema, poput budžetskih izdvajanja za lokalne samouprave, aktuelne borbe protiv epidemije, lokalnog ekonomskog razvoja, organizacije obrazovnog sistema, stambene politike, borbe protiv siromaštva, itd… Oni uče misiju i ulogu prefekta, kao svog direktnog pretpostavljenog. A onda imaju treće stažiranje, u privatnoj firmi, najčešće malom ili srednjem preduzeću, kako bi se u potpunosti upoznali sa poteškoćama privatnih firmi i time kako one razvijaju ekonomiju i jačaju bogatstvo zemlje. Ovo je program naših studenata tokom prve godine.

Zatim se tokom druge godine svi okupljaju u Strazburu i zajedno se obučavaju u sledećim temama: kako predstavljati državu, kako pisati zakone, kako upravljati budžetom i finansijama, kako upravljati kriznim situacijama, uče kako da pregovaraju, raspravljaju, kako da nastupaju u javnosti.

Ovo je veoma važna obuka, a kada završe tu dvogodišnju obuku, moraju uspešno da polože ispite. Prema svom konačnom rangu, oni biraju upravu u kojoj žele da započnu sa radom. Neki biraju Ministarstvo prosvete, drugi Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova ili Ministarstvo zaštite životne sredine, ili se odlučuju za rad u upravnom sudu, ili u nekom sa finansijskom jurisdikcijom, ili u nekoj inspekciji. Takođe obučavamo buduće administratore grada Pariza. Na kraju studija na ENA, oni započinju svoj posao u upravi na najvišem nivou odgovornosti koji mogu da dobiju kao novozaposleni u administraciji. To je, dakle, glavna obuka na ENA, koja se naziva „početnom“, zato što studenti ENA moraju da je prođu na početku svoje karijere.

Ali naravno, tokom karijere, takođe nudimo našim diplomcima mnogo modula obuke kao deo prava na „kontinuirano“ školovanje. Naučite kako da upravljate projektom javne transformacije; naučite kako da pripremite prijemne ispite za rad u institucijama EU; naučite da pregovarate ili da bolje razumete pravila deontologije… U svim ovim oblastima, ENA pruža posebne module za „celoživotno učenje“, kaže Žerar.

Maravić odgovara ovako:

“Obuke za javnu upravu koje mi održavamo su fokusirane na unapređenje konkretnih znanja i veština koje mogu odmah da se primene u svakodnevnom životu. Zavisi koja je ciljna grupa. Prema tome mi svaku posebnu obuku prilagodimo potrebama a potrebe su pre svega uvek tumačene kroz ključ javnih potreba i potreba građana. Dakle, šta je to što državni službenik treba da nauči da bi dobro pružio javnu uslugu ili zadovoljio javni interes na drugi način. One su kratke, obično traju od jednog do tri dana, uvek su praktične, uvek se radi u grupama i uvek službenici i međusobno dele znanja. Mi obično kažemo da u našim učionicama imamo puno učitelja. Kod nas dolaze iskusni ljudi i rado, kada im damo priliku i stvorimo uslove i međusobno razmenjuju znanja. Dakle to su praktične obuke fokusirane na primenjiva znanja. Ono što je specifičnost ove godine i ovog trenutka jeste da smo prešli da radimo onlajn. Dobra okolnost je što smo mi već ranije bili pripremili jedan sistem koji podržava onlajn učenje tako da više nema prepreka da službenici iz bilo kog dela Republike Srbije učestvuju u našim obukama. Oni tu priliku rado koriste i mi preko vebinara i drugih oblika elektronskog učenja imamo i po više stotina kolega onlajn koji zajedno savlađuju neko novo gradivo”, zaključuje Maravić.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare