Protivpožarna inspekcija “zapečatila” Dom kulture u Preševu, zakazani Festival fotografija na ulici

PREŠEVO

 

Inspekcija za protivpožarnu zaštitu danas oko 15 sati je „zapečatila“ Dom kulture „Abdula Krašnici“ u Preševu a kako je JUGpressu rečeno razlog je , navodno,  nepostojanje plana za zaštitu od požara.

U Domu kulture je pre desetak dana zakazana za sutra Festival fotografija “PreFoto” na kome učestvuju autori iz Beograda, Prištine I čitavog regiona koja u “zapečaćenom” objektu sada ne može da se održi.

Organizator Valon Arifi kaže za JUGpress da će fotografije biti iznete iz sale u kojoj su već postavjene I da će izložba sutra biti otvorena ispred Doma kulture, uz proteste svih učesnika.

“U Preševo su već stigli ljudi iz Beograda, čije fotografije sun a izložbi. Došli su I ljudi iz Prištine I drugih gradova. Mi smo na otvaranje ove izložbe zvali I ministra kulture jer izložbu podržava Ministarstvo kulture I informisanja Repulike Srbije. Ne znamo šta se tačno dešava I zašto je neko odlučio da baš u petak u 15 sati, po završetku radnog vremena, zatvori Dom kulture I zašto nisu sačekali da to urade narednih dana, kada ovaj festival prodje”, rekoa ej Arifi.

On je dodao da će simbolično otvaranje, koje će biti sutra uveče ispred Doma kulture, zapravo biti protest svih učesnika koji dolaze iz različitih gradova I zajednica, protiv ovog čina.

Načelnik Štaba za vandredne situacije u Vranju , u čijoj je nadležnosti I Preševo, Vedran Tašković nas je uputio na Biro MUP-a Srbije bez čije saglasnosti ne može da daje nikakve izjave o zatvaranju Doma kulture u Preševu.

 

U Preševu kažu da je problem u tome što zgrada Doma kulture nije legalizovana pa nije bila moguća I izrada ovog Plana za protivpožarnu zaštitu, kako to nalaže novi Zakon o protivpožarnoj zaštiti, koji je stupio na snagu 2016. godine.

Narodni poslanik u Skupštini Srbije Fatmir Hasani je rekao za JUGpress da je on predhodnih dana razgovarao sa nadležnima u vranjskoj Policijskoj upravi o ovome I da su mu oni rekli kako su više puta upozoravali na ovaj problem upravu Doma kulture ali da oni nisu ništa učinili da ga reše.

U Domu kulture u Preševu se nalaze I opštinska biblioteka, Radio televizija Preševo I Kancelarija za mlade.

Zbog zatvaranja Doma kulture odložene su planirane kulturne manifestacije, pored ostalog I projekcija filma nastalog kao zajednički projekat učenika dve osnovne škole, srpske I alabanske u Preševu  „Vuk Karadžić“ i „Ibrahim Keljmendi“ a za koju je danas poziv uputilo I Koordinaciono telo za opštine Bujanovac, Preševo I Medvedju.

Izvori JUGpressa tvrde da Plan zaštite od požara nemaju ni policijska stanica, koja se nalazi u neposrednoj blizini Doma kulture, ni zgrada opštine ali ova dva objekta nisu “zapečaćena”.

 

Inspekcioni i zjarrfikësve ka “plombuar” Shtëpinë e Kulturës në Preshevë, festivali i caktuar i fotografisë në rrugë

PRESHEVË 

Inspekcioni i Mbrojtjes nga zjarri ka plombuar sot rreth orës 15 Shtëpinë e Kulturës “Abdulla Krashnica” në Preshevë, dhe siç i është thënë FoNetit, arsyeja është mungesa e planit të mbrojtjes nga zjarri. Në Shtëpinë e Kulturës, para dhjetë ditësh, është caktuar për nesër Festivali i fotografisë “PreFoto”, në të cilin marrin pjesë autorë nga Beogradi, Prishtina dhe i gjithë rajoni, i cili në objektin e “mbyllur” nuk mund tani të mbahet. Organizatori Valon Arifi i tha FoNetit se fotografitë do të nxirren jashtë nga salla, në të cilën tashmë janë vendosur dhe se ekspozita do të hapet nesër para Shtëpisë së Kulturës, me protesta të të gjithë pjesëmarrësve.                                                                                                                                                                                           Në Preshevë tashmë kanë arritur njerëz nga Beogradi, fotografitë e të cilëve janë në ekspozitë. Gjithashtu kanë ardhur edhe njerëzit nga Prishtina dhe qytete të tjera. Ne në hapjen e kësaj ekspozite e ftuar edhe Ministrin e Kulturës, sepse ekspozita mbështetet nga Ministria e Kulturës dhe Informacionit e Republikës së Serbisë. Nuk e dimë saktësisht se çfarë po ndodh dhe pse dikush ka vendosur që pikërisht të premten, në orën 15 pas përfundimit të orarit të punës, ta mbyllë Shtëpinë e Kulturës dhe pse nuk kanë pritur që këtë ta bëjnë ditëve në vijim, kur të kalojë ky festival”, ka thënë Arifi.                                                                                                                                                                                                 Ai shtoi se hapja simbolike, e cila do të jetë nesër mbrëma përpara Shtëpisë së Kulturës, në të vërtetë do të jetë një protestë e të gjithë pjesëmarrësve që vijnë nga qytete dhe komunitete të ndryshme kundër këtij akti.                                                                                                                                                                                                                  Shefi i Shtabit për gjendje të jashtëzakonshme në Vranjë, në kompetencë të së cilit është edhe Presheva, Vedran Taskoviq na udhëzoi në Byronë e MUP-it të Serbisë, pa pëlqimin e të cilit nuk mund të bëjë ndonjë deklaratë për mbylljen e Shtëpisë së Kulturës në Preshevë.

Në Preshevë thonë se problemi është se ndërtesa e Shtëpisë së Kulturës nuk është legalizuar dhe nuk ishte e mundur të bëhej Plani i Mbrojtjes nga Zjarri, siç kërkohet me Ligjin e ri për Mbrojtjen nga Zjarri, i cili hyri në fuqi në vitin 2016.

Deputeti popullor Fatmir Hasani, i tha FoNetit se ai kishte folur me autoritetet në Drejtorinë e Policisë së Vranjës për këtë më herët dhe se ata i thanë atij se ata vazhdimisht e kanë paralajmëruar për këtë çështje drejtorinë Shtëpisë së Kulturës, por se ata nuk kanë bërë asgjë për ta zgjidhur.

Në Shtëpinë e Kulturës në Preshevë gjithashtu gjendet edhe biblioteka komunale, Radio Televizioni Presheva dhe Zyra për të Rinj.

Për shkak të mbylljes së Qendrës Kulturore, janë shtyrë manifestimet kulturore të planifikuara, ndër të tjera edhe projekti i filmit, i krijuar si projekt i përbashkët i nxënësve të dy shkollave fillore, serbe dhe shqiptarë në Preshevë, “Vuk Karaxhiq” dhe “Ibrahim Kelmendi”, për të cilat sot thirrje ka dërguar edhe Trupi Koordinues për Komunat e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës.

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare