Profesionalna žurnalistija ćhivena plo zoralipe sar bi phravena o informacije taro javno značaj  a najbuder daravenalen o manuša tari stranka ko vlast

RAMOSARDA: JUGPRESS 30 NOVEMBAR, 2022

LESKOVAC-VRANJE-NIŠ

Profesionalna žurnalistija ćivena plo zoralipe sar bi phravena 

o informacije taro javno značaj  a najbuder daravenalen o manuša tari

stranka ko vlast, kola “crtinen olendje targeti ko čekat”, smatrini 

buder taro 70 procentija taro okola so lelje aberi ki Anketa tari 

Regionalno informativno agencija JUGpress.

JUGpress ko plo sajt nakhadja i anketa ko anav „Stavovi građana

vezani za bezbednost novinara“a kola inele ko targeti o pučiba 

te dikhenpe avera stavija, odnosno, emocijam djandipe hem godjaver phanlo ki akaja tema.

Kad vaćera taro informisanje e manušen  taro problemija koja legari 

i novinarsko profesija, a koja najanglal odnosinipe ko bezbednost , 65,5%
kola lejle i anketa dindje lafi da i šukar informišime.

Ipak, 60% pučibnasere vaćerde da smatrinena da ano

domaćo javnost na vaćeripe but taro akala problemija.

Palo akaleste 63,5% pučibnasere dindje po stav da o novinarija

kola akaja  buti ćerena profesionalno zbog pli buti nalazinenape 

ko bare problemija kolencar avera manuša na arakhenape.

Kad e pučavnen pučljam te objasninen so i palo olengoro so denape godi 

i razlog adalestar najbuder vaćerde koleja o manuša denape godi-plo stav 

da e novinaren daravena o manuša tari stranka koja i ko vlast, kola olendje,

palo olengere lafija”crtinena targeti ko čekat”, da i isto adjahar problemi

 o institucije kola olen zorarena, hem o organizovano kriminal  i korupcija

 ani država, koja sa radnini te cenzurišini o profesionalna nezavisna medije.

Kad pandaja lafi ko pučiba kova upre inele, pučljam e manušen” Da li smatrinena

da profesionalna novinarija ponekad žrtvujinena plo bezbednost sar bi ikalena 

informacije taro javno značaj?”. Čak 70,8% pučavne ko akava pučibe dindje pozitivno odgovor. 

Aver pučiba inele ko targeti te phravel percepcija manušengiri taro adava 

da li amari domaćo javnost dikela pozitivno ili negativno raspoložime premalo novinarija.

Rezultatija taro akava pučiba inele najpaše ko jukhutnipe.43,8% pučavne

 smatrini da ano amaro amalipe ko baripe o osećanja premalo novinarijam dok 56,3%

ikali o stav da premalo novinarija isi bi laćipnasoro stav ko javnost.

Interesantno bi ovela te uporedinipe zoralipe taro pozitivna hem negativna stavija premalo novinarija 

ano odnos ko asavake stavija premalo nesave avera zanimanja.  

Šaj te predpostavina da i razlog taro intezivna osećanja(da li negativna ili pozitivna)

premalo novinarija dikhiba da i on uvek ki izvesno mera kreatorija taro adava javnost, 

ali istovremeno i osobe kola i ko dikhibe o javnost skoro ko jekhutnipe sar o političaria.  

Logično bi ovela ko aver pučiba te dikhelpe savo i razlog 

so postojini predhodno osećanja hem stavija. Ko pučibe

“Da li smatrinena da i plitičko klima ani država pozitivno ili negativno utičini

ki rig e novinarengiri ano amalipe? čak 75% pučavne vaćerde da utičini negativno.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare