PRAVO NA STANOVANJE NA KOSOVU

PRIŠTINA

Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za pravo na odgovarajuće stanovanje, Leilani Farha, danas je pozdravila uključivanje zakona o ljudskim pravima u zakonodavstvo i strategije na centralnom i lokalnim nivoima na Kosovu.

Međutim, na kraju svoje posete Prištini i Mitrovici, ekspert za ljudska prava je izrazila zabrinutost da veliki jaz između zakona i njihove primene čine stanovanje neadekvatnim za najugroženije grupe na Kosovu, posebno za interno raseljena lica, manjinske zajednice Roma, Aškalija i Egipćana, i žene.

“Zakoni i strategije su jasne u vezi sa jednakim i nediskriminirajućim stanovanjem, ali sam pored toga čula svedočenja o veoma lošim uslovima stanovanja, uključujući nedostatak vode i struje, za manjinske grupe,” rekla je  Farha.

Gđa Farha je obaveštena da rešavanje kompleksnih pitanja u vezi sa zemljištem i imovinskim pravima, katastrom i stvarnim povratkom kućama, predstavlja vrhunski prioritet za sve predstavnike vlasti i ostale aktere sa kojima se susrela. “Više proaktivnih mera je potrebno radi bavljenja nerešenim tenzijama koje proističu iz konflikta i raseljenosti, i njihovih implikacija na uživanje prava na adekvatno stanovanje,” savetuje  Farha.

Specijalni izvestilac je takođe zatečena nejednakošću sa kojom su suočene žene na Kosovu u vezi sa nasleđivanjem, stanovanjem i imovinom, što je sve suštinski važno za uživanje prava na odgovarajuće stanovanje. “Takođe sam čula da žene i deca koja pokušavaju da pobegnu od nasilja u porodici imaju malo opcija za smeštaj i često moraju da se vrate u situacije ispunjene nasiljem,” rekla je  Farha.

Ekspert za ljudska prava je takođe obaveštena o vrlo lošim uslovima smeštaja u kolektivnim centrima. “Bila sam zaprepašćena kada sam čula da neki stanovnici žive u centrima, koji su predviđeni da budu privremeni smeštaj, više od 10 godina,” rekla je specijalni izvestilac.

“Apelujem na kosovske vlasti da brzo zatvore ove centre i da obezbede da svi koji su tamo smešteni budu preseljeni u smeštaj sa dostojnim uslovima stanovanja i pristupom uslugama,” rekla je Farha.

“Stanovnici Kosova, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, dele dubok osećaj da je stanovanje mnogo više od četiri zida i krova, i da je u tesnoj vezi sa zajednicom, mogućnostima za zapošljavanje i bezbednošću,” primetila je gđa Farha. “Ovo bi trebalo da bude cilj svim akterima uključenim u programe smeštaja.”

Tokom njene dvodnevne posete Kosovu, specijalni izvestilac se sastala sa predstavnicima centralne i lokalnih vlasti, nezavisnih institucija uključujući zaštitnika građana, civilnog društva, pravnicima, akademicima i predstavnicima međunarodne  zajednice. Ona je takođe bila u prilici i da se sretne sa građanima.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare