Poziv za pripadnike manjina da se upišu u poseban birački spisak

BEOGRAD

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je pripadnike
i pripadnice nacionalnih manjina, koji ispunjavaju opšte uslove za
sticanje biračkog prava u Republici Srbiji, da se upišu u Poseban
birački spisak i time steknu pravo da biraju i budu birani na izborima
za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti održani na jesen
ove godine.

Izbori će biti raspisani sredinom avgusta, a Zakon o nacionalnim
savetima nacionalnih manjina i njegove nedavno usvojene izmene i dopune
precizno definišu čitavu proceduru, koja je ocenjena transparentnom i
demokratičnom od strane svih zainteresovanih u ovom procesu.

MDULS ističe da su nacionalni saveti tela koja najefikasnije ostvaruju
Ustavom garantovana manjinska prava na samoupravu u obrazovanju,
kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma.

Za upis u birački spisak neophodan je lični zahtev građana, što
praktično znači da bez ličnog angažmana pripadnica i pripadnika
nacionalnih manjina u čitavom procesu ta prava neće moći da budu
ostvarena u punoj meri.

Birač se upisuje na posebnom obrascu koji, u pisanoj formi, podnosi
opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta. Obrazac
zahteva može se preuzeti na
http://www.mduls.gov.rs/doc/zahtev%20za%20upis%20u%20poseban%20biracki%20spisak%20nacionalne%20manjine.pdf.
Zahtev se podnosi prema mestu prebivalista ili mestu boravišta za
interno raseljena lica.

MDULS podseća i da od broja upisanih u posebne biračke spiskove zavisi
i da li će određeni nacionalni savet biti biran na neposrednim ili
elektorskim izborima.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare