Nema starosne penzije bez minimalno 15 godina staža

BEOGRAD-LESKOVAC-VRANJE-NIŠ

Ako niste uspeli da u radnoj knjižici skupite najmanje 15 godina
radnog staža, koji je “pokriven” uplaćenim doprinosom za penzijsko
osiguranje , a imate više od  65 godina života, nećete moći da
dobijete penziju.
To, praktično, znači  da ni oni koji imaju 14 i po godina penzijskog
staža, a navršili su 65 godina ni na koji način naknadno ne mogu da
uplate pola godine penzijskog staža koji im nedostaje da bi
zadovoljili osnovni kriterijum za penzionisanje – minimum od 15 godina
penzijskog staža.

U Fondu PIO objašnjavaju da je Zakonom o PIO pro­pisano da osiguranik
stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 65 godina života i
najmanje 15 godina staža osiguranja. Zbog sukcesivnog pomeranja uslova
za žene, u ovoj godini one stiču pravo na starosnu penziju s navršene
62 godine života i opet najmanje 15 godina penzijskog staža. U staž
osiguranja računa se vreme koje je osiguranik proveo na radu po osnovu
kojeg je bio obavezno osiguran i za koje je uplaćen doprinos za PIO.

Posle navršenih 65 godina svojstvo osiguranika se može steći samo
uključivanjem u obavezno osiguranje, ali nikako se ne može nedostatak
godina penzijskog staža nadoknaditi samostalnom uplatom. Zakon o PIO
omogućava osobama koje nisu uključene u obavezno osiguranje da same
uplaćuju doprinos za PIO po osnovici koju izberu, ali to važi ukoliko
imaju manje od 65 godina. Posle tih godina, koje su jedan od uslova za
starosnu penziju, osiguranici nemaju nikakvu mogućnost da samo­stalno
uplate nedostajući doprinos za PIO, pa makar im falilo nekoliko
meseci. Onima koji u trenutku penzionisanja nemaju najmanje 15 godina
penzijskog staža, manje od toga ništa ne znači i nigde se ne računa.

Zato nije zgoreg upozoriti da, ako ste osiguranik mlađi od 65 godina,
na vreme povedete računa o tome da ispunite i drugi veoma bitan uslov
za sticanje prava na starosnu penziju. Zapravo, same godine života
ništa neće značiti ukoliko nisu ispunili drugi uslov u pogledu
penzijskog staža i nema naknadne uplate da bi “dobacili” do 15 godina
staža.

Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare