Potpisan Aneks ugovora sa PWW

LESKOVAC

U Leskovcu je danas potpisan Aneks ugovora IV o obavljanju komunalne delatnosti, kao i izvođenju radova na izgradnji regionalnog centra za selekciju komunalnog čvrstog otpada između grada Leskovca i kompanije PWW.

Gradonačelnik Leskovca  Goran Cvetanović, koji je u ime lokalne samouprave potpisao ugovor, rekao je da je on potpisan u skladu sa odlukom skupštine i izveštaja Anketnog odbora koji je obrazovan radi sagledavanja stanja u komunalnoj delatnosti.

„Aneksom je izvršeno usklađivanje ovog ugovornog odnosa sa pozitivnim zakonskim propisima, pre svega sa Zakonom o komunalnim delatnostima koji regulišu ovu materiju. Detaljnije je regulisan ugovorni odnos između ugovorenih strana, a uspostavlja se i mnogo jači nadzor nad izvršenjem ugovora u cilju zaštite interesa građana Leskovca. Aneksom IV ugovora precizno su definisani pravni akti koji regulišu ovaj ugovorni odnos, jer je usled brojnih izmena osnovnog ugovora postalo nejasno kojim pravnim aktima je regulisan ovaj ugovorni odnos. Precizno su definisani osnivački udeli ugovornih strana, kao i početak primene ugovora koji je iz potpuno nejasnih razloga počeo da se primenjuje 1.1.2010. godine i Aneksom IV ugovora je predviđeno da je početak primene ugovora 1.10.2010. godine, kao dan kad je vršilac komunalne delatnosti počeo sa vršenjem poverene komunalne delatnosti.“

Cvetanović je naglasio da je u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima predviđeno da je cenu usluga prikupljanja, prevoza i odlaganja komunalnog čvrstog otpada plaćaju korisnici usluga.

„Cena usluga biće obrazovana u skladu sa principima i elementima za obrazovanje cena propisanim Zakonom o komunalnoj delatnosti uz saglasnost grada. Građani tako više neće morati da plaćaju paušalni iznos na ime zbrinjavanja specifičnog kabastog i sličnog otpada. Korisnici će cenu usluga plaćati zajedničkom privrednom društvu PWW Leskovac, koje će takođe imati isključivo pravo ugovaranja, pružanja usluga prikupljanja, prevoza i odlaganja komunalnog čvrstog otpada sa teritorija opština suosnivača koji učestvuju u projektu Regionalnog centra za selekciju komunalnog čvrstog otpada reciklažnog centra Leskovac. PWW deponija 2 DOO biće dužna da gradu Leskovcu isplaćuje nadoknadu u iznosu od 420 dinara bez PDV-a po toni doveženog komunalnog otpada na vagi regionalne sanitarne deponije Željkovac i to po toni otpada i sa teritorija opština Medveđa, Lebane, Bojnik, Crna Trava i Vlasotince i za ostale opštine po dobijanju saglasnosti od strane grada. Inače, Grad Leskovac je do kraja 2017. godine tu naknadu naplaćivao 216 dinara po toni doveženog čvrstog komunalnog otpada sa teritorije suosnivača.“

Grad Leskovac je ovlašćen i da preko Gradske uprave, nadležnih odelenja i Službe za budžetsku inspekciju kontinuirano prati i kontroliše rad privatnog partnera, izvršavanje njegovih obaveza iz zaključenog ugovora, kao i izvršenje svih plaćanja u skladu sa zaključkom ugovora.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare