Poštovanje Kodeksa novinara važno

BEOGRAD

Savet za štampu predstavio je danas istraživanje o internom etičkom kodeksu u medijima i podaci pokazuju da 54,2 odsto ispitanika pozitivno odgovara da medij u kojem rade ima kapacitet da sam izradi takav dokument, dok bi 87,5 odsto prihvatilo pomoć za izradu takvog dokumenta.

Predsednik Upravnog odbora Saveta za štampu i autor istraživanja Stevan Ristić rekao je da u Srbiji ima oko 2.500 registrovanih medija i da se često govori o polarizaciji medija u Srbiji i da se ona odvija na liniji onih koji podržavaju i onih koji kritikuju vlast, a da on smatra da se mediji dele na one koji profesionalno rade svoj posao i za to plaćaju visoku cenu i za one koji radi sopstvene koristi rade neprofesionalno.

On je rekao da je upitanik poslat na i-mejl adrese 85 vlasnika i direktora medija i da je odgovorilo 28 medija i to 75 odsto grupe koja je odgovorila čine portali, a odgovorilo je i pet televizija i pet radio stanica, jedna novinska agencija, četiri izdavača periodične štampe, jedan dnevni list i jedan nedeljnik.

Istraživanje je pokazalo da poslovne odluke u tim organizacijama najčešće donosi direktor – 62,3 odsto i vlasnik u 16,7 odsto, a da je za uređivanje sadržaja u 58,3 odsto medija (ispitanika) odgovoran glavni urednik, a u 25 odsto urednički kolegijum.

Na pitanje “Da li vaš medij ima izjavu o uredničkoj misiji, set principa ili neki sličan dokument u vezi sa principima uređivačke politike” više od polovine (52,2 odsto) je odgovorilo pozitivno i 76 odsto njih bi prihvatilo pomoć u izradi tog dokumenta, dok 14 odsto ispitanika tu vrstu dokumenata drže javno dostupnim.

Prema podacima 95,8 odsto ispitanika reklo je da se svakodnevno u svom radu vodi Kodeksom novinara Srbiji, dok svi smatraju da je poštovanje Kodeksa važno, a 81,8 odsto ispitanika iz onlajn medija reklo je da koristi Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare