POPLAVLJENI GRADOVI I SELA

 

NOVI PAZAR- ČALAK- IVANJICA-KOSJERIĆ

 

Usled kišnih padavina i izlivanja bujičnih vodotokova  proglašene su Vanredne situacije na teritoriji grada Čačak, Novi Pazar, Kraljeva i teritoriji opštine Arilje, Lučani Topola, Požega, Bajina Bašta, Ivanjica, Raška, Ljig, Rača, i na delu teritorije opštine Kosjerić (Seča Reka, Godečevo i Makovište) i na delu teritorije opštine Prijepolje (MZ Aljinovići, Pravoševa, Milošev Do, Stranjani, Milakovići, Kamena Gora, Mataruge, Jabuka i Babine) i Trstenik. Evakuisano je 154 osobe.

Do sada evakuisano 154 osoba. Trenutno  su angažovani  pripadnici SVS, policije, Vojske i Crvenog krsta.

Na teritoriji Republike Srbije, usled izlivinja reka, poplavljeno je oko 710 domaćinstava od toga u opštinama Ivanjica(20), Lučani(45), Gornji Milanovac(5), Arilje(9), Bajina Bašta(9,) Požega(35), Čajetina(2) i Bujanovac(2) i gradovima Čačak(150), Novi Pazar(70), Užice(3) i Kraljevo(360).

Zbog izlivanja reke Čemernice sa leve i desne strane ugroženo je oko 500 domaćinstava.  Redovno se prati hidrometeorološka situacija na teritoriji cele zemlje. Sve aktivnosti će se prilagoditi novonastaloj situaciji na terenu. Intenzivno se radi na praćenju nivoa Zapadne Morave.

 

Vodostaj reke Kolubare u opadanju, na teritoriji opštine Obrenovac. U Poljanama 30 domaćinstava je potopljeno, objekti nisu ugroženi. Na licu mesta BG tim 2 (10 ljudi, 2 vozila, 4 camca). Vrseni stalni obilasci ugrozenih podrucja i odrzavan kontakt sa predstavnicima mesnih zajednica. Putevi Poljane – Konatice i Poljane – Drazevac u prekidu.

 

U selima Oslare Levosoje, opština Bujanovac došlo je do izlivanja Slatinskog potoka. Nema ugroženioh domaćinstava. Vodostaj je u stagnaciji.

 

U naselju Đelinci opština Vranjska Banja došlo je do izlivanja atmosferske vode u kanalu koji se uliva u reku Banjšticu. Nema ugroženih domaćinstava. Vranje, trenutno nema padavina, VPC Morava iz Niša proglasila vanrednu odbranu od poplava na sektoru N11.2 – Zlatokop kod Vranja, zbog porasta Binačke Morave koja dolazi sa Kosova, usled čega je došlo po porasta nivoa Južne Morave za jedan metar.

 

Velike kišne padavine na teritoriji opštine Ljig, pokrenula su stara klizišta i izazvala pojavu novih. U gornjem slivu r.Ljig, pritoke su pričinile velike štete na lokalnim putevima.U selu Moravci i Latković poplavljeno je poljoprivredno zemljište.

Na deonici koridora-11, gde se uspostavlja novi režim voda, došlo je do izlivanja reke Ljig i ugrožavanja priobalja. U prekidu je glavni cevovod od izvorišta u selu Ba do Ljiga. Naseljeno mesto Ljig je bez vode.

 

U selima Zvizdar i Sovljak opština Ub ugroženo je 10 domaćinstava (voda ušla u dvorište u pitanju su površinske vode). Poplavljeno je oko 250 hektara zemljišta. U selu Kožuar ponovo se aktiviralo klizište na mestu Đurđevića strana.

 

Na teritoriji Novi Pazar trenutno nema padavina. Vodotokovi su u opadanju. Aktivnosti na sanaciji poplavljenih područja i crpljenjem vode u naseljima Jaklja i Sutenovac uz Josanicu .Poplavnjeno je 30-40 kuća u naselju Jaklja, 20-30 kuća u naselju Šutenovac, 5-6 kuća u naselju Mur, 4-5 kuća u naselju Banja.

 

Usled obilnih padavina na pojedinim lokacijama u predelu Lukavičkog,Svračićkog Potoka i reke Resnik opština Tutin došlo je do plavljenja prizemlja porodičnih domaćinstava. Osnovne i srednje škole na teritoriji opštine Tutin su usled nestanka električne prestale sa radom. Na području naselja Mojstir došlo je do prekida putne komunikacije prema osnovnoj školi u Istočnom Mojstiru, voda je poplavila put i most,ekipe PS u Tutinu su na terenu i mašina „RPGP 23 Novembar“ radi obezbeđenja prelaska učenika i nastavnika;50%  trafostanica je bez napona, polomljeno je 12 nosećih visokonaponskih stubova, ekipe su na terenu radi otklanjanja kvarova. U toku dana se očekuje da će veći deo kvarova biti otkonjen.

 

Zbog teškog snega u mnogim naseljima opština Sjenica došlo je do kvarova na visoko naponskoj, dalekovodnoj mreži zbog padanja stubova i kidanja kablova.Trenutno električnu  energiju nemaju naselja Kladnica, Bare, Lopiže , Duga Poljana, Štavalj, K.Bunari i Gonje.Takođe i u gradu usled kvarova na nisko naponskoj mreži u pojedinim kvartovima.

 

U naselju Milatkovići, opština Raška, reka Raška je probila nasip i poplavila oranice u priobalju i preti da poplavi nekoliko domaćinstva.

 

Vodostaj reke Zapadne Morave i Ibra je u opadanju. Na teritoriji Kraljeva evakuisano je ukupno 36 lica i to: Grdica – 29 lica, a tri lica je odbilo evakuaciju, Adrani – četiri lica, Sirča – troje dece, a roditelji odbili evakuaciju. Pripadnici VSJ  vrše crpljenje vode u osnovnoj školi u Baljevici. Nema padavina.

Nakon donošenja naredbe o evakuaciji u 19:00 časova 07.03., pa do 00:00 časova 08.03. 2016. godine, evakuisano je oko 400 ljudi iz naselja Grdica, Adrani i Oplanića, koji su smešteni u Osnovnoj školi u Grdici i kod rođaka. Evakuisano je i 60 grla krupne stoke i 100 grla sitne stoke.

 

Na  predlog  Opštinskog štaba za vanredne situacije, predsednik Opštine Topola,  proglasio je vanrednu situaciju  na celoj teritoriji opštine. Zbog izlivanja reke Jasenice, došlo je do prekida saobraćaja na putu Natalinci – Šume.

 

U prekidu je putni pravac Rača-Topola kod sela Sepci i Natalinci.

Na sednici Štaba za vanredne situacije  održane dana 07.03.2016. godine u 20:00 časova predsednik opštine je na predlog Štaba doneo  Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Rača.

 

 

Vodostaj reke Bjelice je tokom jutra dodatno opao. Angažovani su beogradski i  novosadski tim vrše obilazak terena. Konjovići – Trenutno angažovano  više pripadnika SVS na crpljenju vode. U 11,00 časova, započelo se sa punjenjem džakova sa peskom, koji se prevoze radnom mašinom na nasip na reci Čemernici, na kome ima pet oštećenja.

 

Nije bilo padavina u toku noći, u gradu kod hale sportova Borac vršeno crpljenje vode

U toku dana 07.03.2016. godine, evakuisano je 28 lica iz naselja Vranići, Milićevci, Preljinska baluga, Konjevići i Parmenac. Oko 400 lica se samo evakuisalo. Ugroženi su bili i manastir Vavedenje i manastir Nikolje gde je voda prodrla u ekonomski deo. Oko 60 domaćinstava u naselju Konjevići je  bez električne energije kao i tri industrijska objekta u naselju Parmenac.

 

Na teritoriji grada su neprohodni  državni  put drugog reda broj 180, Čačak – Guča koji je neprohodan kod Zeočke krivine, i obustavljen je saobraćaj na putu Mrčajevci – Slatina. Dotok vode u 02:00 časa na brani u Ovčar Banji je 800m³, a na brani u Međuvršju je 700 m³.

 

Otklonjeni su kvarovi na vodosnadbevanju. Bez električne energije je i dalje 126 domaćinstava u naselju Srednja Reka i Erčege, opštine Ivanjica.

 

Na teritoriji opštine Gornji Milanovac došlo je do izlivanja reka prvog i drugog reda: Despotovice, Dičine, Gruže, Dragobiljice i Ozremice i u 08:00 časova  održana je sednica Štaba za VS Gornji Milanovac. Izvršena je evakuacija 9 lica, (6 u MZ Brđani i 3 u Mlakovcu). Zbog prestanka isporuke pijaće vode sa „Rzava“ pojedini delovi grada su ostali bez vode. JKP „Gornji Milanovac“ te delove grada snabdeva vodom iz cisterni

 

Poplavljeni su delovi naselja Viča, Guča, Turica, Puhovo, Krstac, Đerać, Lučani, Dljin, Gornja Kravarica i delovi drugih naseljenih mesta. Ugroženo je 52 domaćinstva a poplavljeno je 45 domaćinstava. Ugroženo je i poljoprivredno zemljište površine oko 500 hektara. U prekidu su sledeći putni pravci: Državni put II reda broj 181(Kratovska stena – Lučani – Guča), opštinski put Dljin – Pilatovići, državni put Guča – Zeoke – Čačak, a na državnom putu Kaona – Kraljevo prohodna je samo jedna traka zbog klizišta.

Ugrožene su i javne ustanove: Dom zdravlja Lučani, Zdravstvena stanica Guča kao i privredni objekti u koje je ušla voda: MB „Namenska“ Lučani (evakuisana su 22 radnika), „Makisma“ Lučani, „Hidrokomerc“, „Panekspres“, „Aurora“, MB „Intertrans“, „Stakloreklam“, „Minerva“, MMM „Maksimil“ Đerađ, Radionica „Krsmanović“, „Agropartner“, „Milvana“ i „Zeta“ Dljin. Poplavljene su sve 3 benziske pumpe kao i autobuska stanica. Bez električne energije su mesne zajednice Đerać,  deo Krstaca u Lučanima Centar 2 i industrijska zona, a isključen je i niski napon na trafostanici Centar 3. Izvršena je evakuacija 24 lica.

 

Vodostaj reka Skrapež i Đetinje u opadanju, opština Užice. Selo Gorobilje, opština Požega, voda u oko 10 dvorista i dalje u opadanju, voda se zadržava u depresijama oranica. Arilje – voda se nalazi u depresijama po oranicama, reka Rzav se u većem delu vratila u korito.

 

U naselju Grude, zbog izlivanja reke Moravice, dve ženske osobe su evakuisane i prevezene na bezbedno mesto.

 

Đetinja se izlila kod objekta Valjaonice i ugrozila kuće. Oba prelaza ispod pruge Beograd- Bar, koja vode prema naselju Rujevac, ispunjena su vodom toliko da je kroz njih nemoguć saobraćaj.

 

Na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije, predsednik Opštine Arilje proglasio je vanrednu situaciju usled izlivanja bujičnih potoka na području MZ: Stupčevići, Latvica, Bogojevići, Vigošte, Vrane, Pogled, Grdovići i Mirosaljci.

Ugroženo je oko 100 domaćinstava, 10 privrednih objekata i zabeleženo više odrona  i plavljenja državnog puta prvog i drugog reda i lokalnih puteva.

 

U delovima dve mesne zajednice nema električne energije zbog ulaska vode u trafo stanice.

 

Dana 07.03.2016. godine,  predsednik opštine doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Bajina Bašta.

 

Zbog izlivanja reke Rogačice ponovo je ugrožen most na mestu Palučak (naselje Sjerač) na državnom putu B.Bašta – Rogačica – Kostojevići – Užice. Ugrožen je most ka Stuparevićima (naselje Pilica); poplavljen je deo poljoprivrednih površina. Na više seoskih putnih pravaca došlo je do oštećenja puteva i mostova.

 

Predsednik opštine Požega, juče 07.03.2016. godine, proglasio je vanrednu situaciju na teritoriji opštine Požega.  Poplavljeno je ukupno 1500 hektara zemljišta kao i stotinak objekata i stambenih zgrada. Dve porodice u selu Prijanovići su izmeštene.Oštećeno je više lokalnih puteva. I dalje su u prekidu putevi Požega-Prijanovići-Pilatovići (zbog izlivanja Zapadne Morave) i Požega-Gorobilje-Prilipac (zbog izlivanja Moravice). Došlo je do prekida saobraćaja na putu Požega- selo Godovik, zbog izlivanja reke Đetinje.

 

Na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Kosjerić, predsednik opštine doneo je Odluku o proglašenju VS na delu teritorije opštine Kosjerić (MZ Seča Reka, Godečevo i Makovište) zbog posledica nastalih elementarnim nepogodama.

 

Zbog jake kiše koja je kasno popodne zahvatila teritoriju opštine Svrljig, došlo je do pojave planinskih bujičnih potoka i manjih izlivanja Pravičke reke, Đurinskog i Prekonoškog potoka, pri čemu je poplavljeno oko 10 domaćinstava u Svrljigu, uglavnom dvorišta, podruma kuća i garaže. Nije bilo veće materijalne štete niti potrebe za evakuacijom.

 

U Niš i Svrljigu, trenutno nema padavina, sve reke su u koritima.

 

Na teritoriji opštine Kruševac trenutno nema padavina, nivo Zapadne Morave je i dalje u porastu. U Trsteniku proglašena vanredna situacija zbog izlivanja Zapadne Morave kod naselja Grabovac, Lozna, Osaonica,  Bogdanje i Ugljarevo. Lozna – potopljen  plastenik. pomoćni objekat i  garaža, a ugrožene su još tri kuće a potopljen je i deo puta Trstenik – Ugljarevo gde ekipe Direkcije za izgradnju prave bedem kako bi osposobili put za saobraćaj. Preduzeće za puteve Trstenik sa svojom mehanizacijom preventivnio je napravilo nasip da bi zaštitilo tri ugrožne kuće u naselju Grabovac. U prekidu put Ugljarevo-Vrnjačka banja zbog izlivanja reke i potopljeno puno oranica i fudbalsko igralište, nema ugroženih objekata, ekipe Trstenik puta krenule da osposobe put za saobraćaj. Osaonica – potopljene oranice i tri vikendice u zaštitnom pojasu iza debema. Bogdanje – potopljeno dosta oranica, fudbalsko igralište i ugrožena jedna kuća. Vrši se obilazak ugroženog područja.

 

Na teritoriji Zaječar – nije bilo padavina, vodostaj Crnog Timoka je u stagnaciji. Beli Timok porast za 50 cm od jutros u 06.00 časova. Ima još 50 cm do granice redovne odbrane od poplava.

 

U Prokuplju, trenutno nema padavina, vrši se obilazak potencijalno ugroženih područja.Nivo Toplice u Prokuplju je 150 cm, prošao je vrh talasa koji je bio očekivan oko 10-10.30 časova.

 

Usled kvarova na dalekovodima bez električne energije je oko 670 potrošača u naseljima

Stranjani, Aljinoviće, Kamena Gora,  opštine Prijepolje.

 

 

Usled kvarova na dalekovodima bez el. energije je oko  1080 potrošača (Kokin Brod), oko 830 potrošača (Akmačići),  oko 20 potrošača (Brdo – Kamenica), opštine Nova varoš.

 

Usled kvarova na dalekovodima bez el. energije je oko  490 potrošača u naseljima Krajčinovići (120), Batkovići (240) i Bučje (130),  opštine Priboj.

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare