Poljoprivreda: Šta je šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila)

LESKOVAC

Šupljikavost lista koštičavog voća je oboljenje biljaka iz roda Prunus, kajsije, breskve, šljive, trešnje, višnje. Fitopatogena gljiva, prouzrokovač ovog oboljenja, prezimi micelijom u zaraženim lastarima i smolastim eksudatima na rak ranama. Infekciju, uz prisustvo vlage, ostvaruju konidije koje se raznose vetrom ili kišnim kapima.
Na napadnutim koštičavim voćnim vrstama najznačajniji simptomi su na listu, mada gljiva napada i plodove, pupoljke i lastare. Napadnuto lišće gubi fotosintetsku aktivnost, a simptomi se manifestuju u vidu okruglih crvenomrkih pega, oivičenih zagasitom linijom i hlorotičnim oreolom. Tkivo u okviru pega brzo izumire, suši se i ispada, a na listu ostaju šupljine obrubljene mrkom zonom. Pri jačem napadu obolelo lišće se suši i opada, i može doći do prevremene defolijacije, pa napadnuta stabla mogu već tokom leta ostati bez lišća. Kod kasnih infekcija zahvaćeno tkivo lista ne ispada i javlja se samo simptom pegavosti. Na lastarima dolazi do promena koje su u vidu ulegnuća na kori. Usled izumiranja, nekroze zahvaćenog obolelog tkiva, dolazi do formiranja rak rana iz kojih često curi smola. Kao posledica širenja pega lastar može biti prstenasto zahvaćen što dovodi do njegovog sušenja. Zaraženi pupoljci postaju tamnomrki i suše se. Na obrazovanim, zaraženim plodovima nastaju okruglasta udubljenja koja prerastaju u kraste. Prisustvo većeg broja pega dovodi do defomacije ploda, iz koga se izlučuju kapi smole. Plod gubi na kvalitetu i tržišnoj vrednosti. Kod višnje a naročito trešnje, dolazi do podora patogena do samih koštica. Oboleli mezokarp puca i nastaje levkasto udubljenje, kroz koje se vidi koštica. Oštećeno tkivo nastanjuju različite saprofitske gljive usled čega zreli plodovi brzo propadaju. Posebno je štetna pojava bolesti u rasadničkoj proizvodnji jer može biti zaustavljen razvoj sadnica.
Mehaničke mere zaštite odnose se na uklanjanje zaraženih grana i grančica i njihovo uništavanje. Hemijske mere zaštite sprovode se tokom vegetacije, od faze listanja, primenom nekog od registrovanih fungicida na bazi aktivne materije mankozeb, ditianon, kaptan. Tretmani se sprovode preventivno, pred povoljne uslove za ostvarivanje infekcije, odnosno pre najavljenih padavina. U jesenjem periodu, kada opadne 70% lisne mase, sprovodi se tretman preparatom na bazi bakra. Tokom vegetatacije broj tretmana usmerenih na suzbijanje ovog patogena zavisi od povoljnosti uslova koji favorizuju njegov razvoj.
Bojana Karapndžić, dipl.inž.polj.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare