Poljoprivreda: Šta je antraknoza paprike

LESKOVAC


Simptomi antraknoze paprike (Colletotrichum spp) na listovima i stablu uočavaju se u vidu nepravilnih malih pega, sivo smeđe boje, oivičenih tamnijim oreolom. Ekonomski je najznačajnija pojava bolesti na plodovima, a najčešće se simptomi ispoljavaju na zrelim plodovima paprike. Ređa je pojava bolesti na zelenim plodovima. Na zaraženim plodovima simptomi se uočavaju u vidu vodenastih, udubljenih pega, koje razvojem bolesti dobijaju tamnu, crnu boju. U uslovima povećane vlažnosti na njima se pojavljuju spore patogena. Ovakvi uslovi pogoduju razvoju bolesti te dolazi do širenja i spajanja pega. Plodovi trule i propadaju. Zaraženi plodovi su podložni napadu sekundarnih patogena koji ubrzavaju njihovo propadanje. U uslovima suše pege se osuše i ne šire se više. Patogen se prenosi zaraženim semenom, zaraženim biljnim ostacima u polju, a može se održati i na zaraženim korovskim vrstama iz rodova Fabaceae i Solanaceae. Tokom vegetacije širi se kapima vode (navodnjavanjem, kišom), a prenosi se i mehanički, zaraženim alatom, dodirom radnika, insektima i slično. Mehanička oštećenja plodova ili oštećenja usled aktivnosti insekata, predstavljaju ulazne rane za prodor patogena.
U prvom delu vegetacije, do cvetanja paprike, mogu se sprovesti hemijske mere zaštite primenom fungicida na bazi bakra. Posle cvetanja, u fazi zametanja plodova koriste se drugi registrovani fungicidi. Prilikom upotrebe pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu proizvođača. Preventivne mere značajno smanjuju mogućnost infekcije, a odnose se na setvu zdravog semena proizvedenog u kontrolisanim uslovima i po mogućnosti zaštićenog fungicidima. Proizvoditi zdrav rasad, a sve bolesne i sumnjive biljke ukloniti. Poštovanje plodoreda podrazumeva da se 3 godine na parceli ne gaje usevi iz porodica Solanaceae. Suzbijanje korova, izbor parcele sa dobro dreniranim zemljištem, gde se voda ne zadržava, uz izbalansiranu ishranu i navodnjavanje su takođe značajne preventivne mere.
Bojana Karapandžić, dipl.inž.polj.

Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare