Poljoprivreda: Siva pegavost lista pšenice

LESKOVAC


Prvi simptomi sive pegavosti lista pšenice, prouzrokovani fitopatogenom gljivom Septoria tritici, obično se uočavaju se na donjim listovima pšenice, i to u vidu svetlozelenih, vodenastih pega. Pege su izduženog i nepravilnog obilka, a usled njihovog spajanja biva zahvačena veća površina lista. Vremenom pege dobijaju žutu, a potom sivkastu do crvenkasto mrku boju, i oivičene su hlorotičnim oreolom. U okviru pega formiraju se crna telašca, piknidi. Intenzitet pojave bolesti zavisi od sortimenta, gustine useva, đubrenja azotnim đubrivima i vremenskih uslova. Kao posledica razvoja bolesti dolazi do sušenja zaraženih listova, smanjenja asimilativne površine, šturosti zrna, smanjenja prinosa. Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih na gornje listove, što dovodi do većih gubitaka u proizvodnji. Može se javiti na svim delovima pšenice ali najčešće napada list. Ovaj patogen prezimi u vidu plodonosnih tela, piknida, na zaraženim biljnim ostacima i samoniklim biljkama pšenice, koji predstavljaju primarni izvor infekcije. Česte padavine uz prisustvo inokuluma, stvaraju povoljne uslove za razvoj i širenje bolesti. Padavine uslovljavaju oslobađanje piknospora iz piknida, koje nošene kapima kiše dospevaju na list i ostvaruju infekciju. S obzirom da je u pitanju policiklični patogen, može se ostvariti veći broj sekundarnih infekcija tokom vegetacije.
Zaštita pšenice od ovog patogena podrazumeva primenu plodoreda, gajenje tolerantnih sorti, uništavanje biljnih ostataka, primenu hemijskih mera zaštite. Zdravstveno stanje useva pšenice treba pratiti od nicanja, kako bi se utvrdila pojava i širenje bolesti. Primena fungicida je uslovljena biologijom patogena, uslovima za infekciju i dalje širenje bolesti, kao i razvojnom fazom pšenice. Ekonomski prag primene fungicida, prag štetnosti, je postignut ukoliko su simptomi sive pegavosti lista pšenice prisutni na 10% biljaka, na prvom listu iznad drugog kolenca. Hemijski tretman sprovodi se primenom nekog od registrovanih fungicida (aktivna materija azoksistrobin + difenokonazol, tiofanat-metil + epoksikonazol, piraklostrobin + epoksikonazol, azoksistrobin + ciprokonazol, tebukonazol + tiofanat-metil i dr.). Uspešna zaštita pšenice podrazumeva čuvanje lista zastavičara, i dva do tri lista ispod njega, kako bi se fiziološki procesi u biljci nesmetano odvijali i sačuvao prinos.
Bojana Karapandžić, dipl.inž.polj.

Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare