Podrša EU reformi javne uprave: Šta to znači za građane?

BEOGRAD-LESKOVAC

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji traje neprekidno od 2000. godine,  sa više od 200 miliona evra uloženih u profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama, ali i u unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija. Zašto je reforma važna za građane i privredu i u kojoj meri je u tom poslu značajna podrška EU Srbiji, u zajedničkom intervjuu govore nadležni ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić i šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

Prilog pogledajte na ovom linku

Reforma javne uprave je jedan od ključnih elemenata procesa pristupanja Srbije EU. Tokom 2014. godine stavljena je u prvi plan pregovora”, rekao je Fabrici.

“ Reforma je važna iz jednostavnog razloga: javna uprava predstavlja jasnu tačku interakcije između građana i vlasti. Javna uprava znači oporezivanje, obrazovanje, zdravstvo, znači usluge koje vlada mora da pruži građanima”, dodao je Fabrici.

On je precizirao  da je  reforma javne uprave  ključni element za jednu zemlju članicu EU, da ima modernu, efikasnu, transparentnu i profesionalnu javnu upravu.

“Dakako, građani mogu da imaju koristi od reformisane javne uprave, a takođe i poslovni sektor. Javna uprava koja je transparentna i brza, koja je profesionalna za sve potrebe poslovanja, izuzetno je važna, i poslednje, ali ne najmanje bitno, efikasna javna uprava Srbiji olakšava sprovođenje zakonodavstva koje će doći iz Evropske unije kako u pogledu budućeg pristupanja Srbije EU, tako i u načinu trošenja sredstava koja Evropska unija svake godine daje Srbiji – i za ovo je javna uprava svakako od suštinskog značaja”, objašnjava Fabric.

.

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić kaže da je reforma javnih uprava  “jedan od tri stuba naših evropskih integracija i ona mora da se sprovede ako želimo profesionalniju, funkcionalniju upravu, jer samo na taj način možemo u celosti da odgovorimo na izazove koje imamo”.

Ružić smatra i da ovaj proces “u velikoj meri utiče i na kvalitet života naših građana kao nosioca suverenosti, svakako i na poslovanje privrede”.

“ Do sada smo već uspeli da olakšamo svakodnevni život svih građana. Podatak da zahvaljujući novom zakonodavnom okviru u Zakonu o opštem upravnom postupku i elektronskoj platformi preko 10 miliona puta građani nisu imali za potrebu da prikupljaju neke dokumente govori u prilog tezi da reforma javne uprave u punom obuhvatu daje rezultate”, objašnjava Ružić.

Sa druge strane, službenici su samim tim obavezni da prikupljaju sve one podatke koje su ranije, na žalost, morali da prikupljaju građani, da trče od šaltera do šaltera, tako da građani u tom delu zaista nemaju više te obaveze, dodao je on.

“Uvođenjem E uprave smo takođe omogućili niz elektronskih servisa, pa je sada moguće da se praktično i deca upisuju u predškolske ustanove, obdaništa, škole, pa i na fakultete, da se prijavi novorođenčad, produže vozačke dozvole, to su sve elektronski servisi koji su omogućeni zahvaljujući uvođenju E uprave”, kaže Ružić.

“Ne smemo da zaboravimo da je ovo veoma dugotrajan proces i da se priprema nova strategija reforme javne uprave za period od 2021. godine. Ta strategija će se nadograditi na dragocena iskustva i na pouke koje smo izvukli u dosadašnjem toku reforme javne uprave i mislim da će ona dati još jedan krupniji odgovor i biti jedan iskorak dalje u samom procesu reforme javne uprave”, sugeriše Ružić.

Na pitanje na koji način EU podržava reformu javne uprave u Srbiji šef delegacije EU u Beogradu  Sem Fabrici kaže : “U  osnovi, identifikovali smo nekoliko puteva ili pravaca za pomoć Srbiji. Prvi je bio ceo  niz projekata koje smo pokrenuli u poslednjih 10 godina radi poboljšanja elementa profesionalizacije srpske javne uprave”.

“ Radili smo npr. na modernizaciji javnih finansija, carinske službe, uložili smo veliki napor u digitalizaciju javne uprave, takozvanu E-upravu, ali takođe smo radili i na lokalnom nivou da imamo efikasniju javnu upravu i na lokalnom nivou”, objašnjava Fabrici.

 “U protekle tri godine pokrenuli smo jedan veoma važan projekat, koji se zove Sektorska budžetska podrška, kako bismo pomogli daljem unapređenju javne uprave. To je 80 miliona evra bespovratnih sredstava koje smo dali srpskim vlastima u obliku direktne podrške budžetu za unapređenje javne uprave u ovoj oblasti. Cilj nam je da imamo javnu upravu koja je efikasna, koja je transparentna i profesionalna i koja, dakle, može potpuno autonomno i nezavisno da pruža usluge građanima i firmama”, rekao je Fabrici.

“ Takođe smo imali obuku u oblasti javne uprave i važne aktivnosti između francuske Akademije za javnu upravu i srpskih institucija, tako da postoji niz projekata koje sprovodimo. I poslednji sistem koji je na raspolaganju je taj da se koristi međunarodna organizacija koja je konkretno uključena u reformu javne uprave, poput SIGMA-e, koja je deo OECD-a, da pruži ekspertizu za praćenje reforme”, objašnjava detalje. 

“Ukratko, što se tiče sredstava – dali smo Srbiji 210 miliona evra u proteklih 20 godina za reformu javne uprave, 80 miliona samo u poslednje 3 godine za sektorsku budžetsku podršku; zatim, instrumenti poput TAIEX-a i Tvininga; i mogućnost korišćenja međunarodnih organizacija poput SIGMA-e za praćenje napretka reforme. Ovo su 3 instrumenta koja koristimo da podržimo Srbiju u reformi javne uprave”, rekao je Fabrici.

Zašto je podrška EU značajna za Srbiju i njene građane, pitamo ministra Ružića

„Podrška Evropske unije je veoma značajna iz dva razloga. Jedan je finansijska pomoć koju EU nesebično daje Srbiji u skladu sa kriterijumima koje mi ispunjavamo na polju reforme javne uprave, ali je važno da EU daje i nudi nam uporedna iskustva i znanje da praktično koncipiramo, sprovedemo, koordiniramo, sinhronizujemo tu reformu javne uprave u skladu sa demokratskim principima i vrednostima dobre uprave, koja postoji i u svim razvijenijim evropskim demokratijama” objasnio je Ružić.

.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare