Ovo su rezultati rada Policijske uprave u Vranju od januara do septembra

VRANJE

Ocena stanja bezbednosti
Na području Policijske uprave u Vranju očuvano je stabilno stanje
bezbednosti. Stanje kriminala je na istom nivou kao i prethodne godine u
navedenom periodu. Stanje javnog reda i mira i saobraćaja je povoljnije.
Nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Prioritet
Policijske uprave u Vranju je bezbednost u školama, koja je od početka ove
školske godine podignuta na viši nivo. Od prošlog meseca zajedno sa
Odeljenjem za vanredne situacije realizije se projekat „Zajedno i
bezbedno kroz detinjstvo“ i održano je 188 predavanja za učenike
osnovnih škola. Takođe Policijska uprava realizuje još jedan prioritet
Ministarstva unutrašnjih poslova-revizija svih izdatih dozvola za
držanje oružja. Očuvani su dobri međunacionalni odnosi, nije bilo
nijednog sukoba na međunacionalnoj osnovi. Smanjen je broj nezgoda i broj
stradalih lica u saobraćaju. Iako je intenzitet saobraćaja povećan
promet vozila i putnika odvijao se bez problema, pogotovu u toku
turističke sezone, uz određeno zadržavanje na GP Preševo, Prohor
Pčinjski i Strezimirovci, koje je bilo manje u odnosu na prethodne
godine, dok su na ostalim graničnim prelazima prema Republici
Severnoj Makedoniji i Republici Bugarskoj, kao i na administrativnim
prelazima prema Autonomnoj pokrajni Kosovo i Metohija odvijao se bez
zastoja. Stanje u Kopnenoj zoni bezbednosti je povoljno, nije izvršen
nijedan napad, niti je bilo oružanih provokacija prema snagama
bezbednosti stacioniranih na ovom području. Priliv migranata kako iz
pravca Republike Severne Makedonije, tako i iz pravca R. Bugarske je
smanjen. Nije izvršen nijedan oružani napad u kojima su učestvovali
migranti, niti je bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u
kojima su učestovali migranti.
Policijska uprava u Vranju, kao servis građana, nije imala nijednu
pritužbu građana prilikom izdavanja dokumenata ili ostvarivanja drugih
prava pred Odsekom za upravne poslove, iako su ti poslovi zbog
renoviranja prostorija oko dva meseca bili izmešteni iz zgrade PU u
Vranju.

STANjE KRIMINALA
U oblasti suzbijanja kriminala registrovana su 994 (981) krivična dela,
što je više za 13 kd ili 1,32%. Od toga 854 dela (829) iz oblasti opšteg
kriminala, 108 (119) iz oblasti privrednog kriminala, 27 (27) kd

ekološkog kriminala, 3 (6) kd iz oblasti visokotehnološkog kriminala i 2
(0) kd iz oblasti političkog kriminala.
Sa nepoznatim izvršiocem registrovano je 228 (268) krivičnih dela,
rasvetljeno je 115 kd (134) ili 50,44 % (50,00 %).
Osumnjičeno je 845 (810) izvršilaca krivičnih dela. Rešenje o
zadržavanju doneto je za 70 (90), dok je policijsko hapšenje preduzeto
prema 43 (60) lica.

Opšti kriminal
Broj krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminala u periodu januar-
septembar ove godine veći je u odnosu na broj kd u istom periodu
prethodne godine za 25 dela ili 3.01%, u izveštajnom periodu ove godine
registrovano je 854 kd, dok je u istom periodu predhodne godine
registrovano 829 kd. Izvršeno je 571 (531) krivično delo od strane
poznatog učinioca, dok su 55 (30) kd učinioca uhvaćena na delu. Broj
krivičnih dela izvršenih od strane NN izvršioca manji je za 40 kd u
odnosu na period januar-septembar 2022. godine.
U strukturi krivičnih dela opšteg kriminala u periodu januar-septembar
preovlađuju imovinski delikti 224 (258), kd protiv zdravlja ljudi 188
(161), protiv braka i porodice 87 (141), kd protiv bezbednosti saobraćaja
81 (98), kd protiv javnog reda i mira 60 (31), kd protiv sloboda i prava
čoveka 41 (39), kd protiv života i tela 36 (48), kd protiv polne slobode 8
(8), kd protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine 10 (13), kd protiv
državnih organa 5 (3), i ostala kd.
Karakteristično je da je ove godine smanjen broj teških telesnih povreda,
teških krađa, krađa i nasilja u porodici. Posebno je karakteristično
smanjenje broja teških krađa sa 33 na 16 i nasilja u porodici sa 90 na 41
na poručju grada Vranja. Nije registrovano nijedno krivičo delo teško
ubistvo, silovanje i razbojnička krađa.
Od težih krivičnih dela registrovana su: ubistvo 1 (0), ubistvo u pokušaju
2 (2), razbojništvo 1 (2), teška telesna povreda 8 (14), nedozvoljen prelaz
državne granice i krijumčarenje ljudi 10 (5), teška krađa 53 (84), krađa
110 (129) i nasilje u porodici 87 (141).

U ovom periodu zaplenjeno je 75361,36 (158160,0) grama raznih droga, od
toga 75003,73 (158069,15) grama marihuane, 110,45 (35) grama anfetamina,
106,40 (1,13) grama heroina, 73,87 (35,12) grama kokaina, 44,72 (19,50) grama
hašiša, 1,40 (0,60) ekstazi i 22,53 (0) grama, 4137 (2591) komada i 32 (0)
mililitara ostale droge. Otkriveno je 188 (161) krivičnih dela iz ove
oblasti u kojima je pocesuirano 184 (159) lica, zadržano je i uhapšeno 71
(75) lice.

Privredni kriminal
U periodu januar – septembar 2023/22. godine, na području Policijske
uprave, registrovano je 108 (119) krivičnih dela iz oblasti privrednog
kriminala.
Najveći broj dela je falsifikovanje službene isprave 25 (2),
zloupotreba službenog položaja 21 (37), iz Zakona o poreskom postupku i
poreskoj administraciji 23 (27), protivzakonita naplata i isplata 7 (0),
navođenje na overavanje neistinog sadržaja 6 (2), kd građenje bez
građevinske dozvole 4 (3), kd zloupotreba položaja odgovornog lica 3 (22),
kd davanje mita 3 (1), kd primanje mita 2 (0), kd neovlašćeno bavljenje
određenom delatnošću 6 (0), kd poreska utaja 3 (2), kd nedozvoljena
trgovina 1 (6), kd neovlašćeno organizovanje igara na sreću 1 (1) i 2 (4)
kd iz Zakona o deviznom poslovanju.
Tokom izveštajnog perioda realizovane su 23 (26) zaplene akcizne robe u
kojima je pronađeno i oduzeto 493,7 (1433,4) boksa cigareta u vrednosti
1.260.160,00 (3.755.860,00) dinara i 781,79 kg (381,7) rezani duvan u
vrednosti 1.789.050,00 (747.360,00) dinara i 1260 (0) litara nafte
vrednosti 252.080,00 (0). Podnete su 22 (26) krivične prijave protiv 22
(26) lica za isto toliko dela iz čl. 176. i 176a Zakona o poreskom postupku
i poreskoj administraciji.
STANjE JAVNOG REDA I MIRA
Stanje javnog reda i mira je povoljnije u odnosu na isti period prošle
godine. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu i na
međunacionalnoj osnovi. Sve turističke manifestacije na kojima se
okupljao najveći broj građana protekle su bez ijednog incidenta. Takođe na
sportskim događajima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem
obimu.

U periodu januar-septembar 2023/22. godine, na području Policijske uprave
u Vranju izvršena su 155 (202) prekršaja protiv javnog reda i mira, što je
manje za 47 prekršaja ili 23,27% u odnosu na isti period prethodne
godine.
Najbrojniji prekršaji bili su vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča
89 (124), nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje 35 (41), svađa, vika i
buka na javnom mestu 11 (13), vređanje službenog lica u vršenju službene
dužnosti 9 (15), prosjačenje 5 (2), propuštanje obaveštavanja o
narušavanju javnog reda i mira 3 (3), prodaja alkoholnih pića licima pod
očiglednim uticajem alkohola 2 (2) i dr.
Evidentirano je ukupno 191 (277) izvršioc prekršaja. Bilo je 75 (121)
povratnika. Prilikom uspostavljanja javnog reda i mira privedeno je 15
(39) lica. Zadržano je 4 (9) lica. Pod dejstvom alkohola je bilo 9 (14)
lica.
Vreme izvršenja prekršaja: od 22,00 do 06,00 -51 (47), od 06,00 do 12,00 –
21 (24), od 12,00 do 18,00 -39 (64) i od 18,00 do 22,00 -34(61) prekršaja.
Mesto izvršenja prekršaja: ulica-52 (69), ugostiteljski objekat 24 (38),
stanična mesta 1 (2), sportski objekat 1 (1), vaspitno obrazovna ustanova 5
(2), kuća, stan 5 (7) i i dr.
Na području Policijske uprave u Vranju održano je 596 (544) javnih
skupova.

STANjE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Stanje bezbednosti saobraćaja u periodu januar-avgust 2023. godine na
području PU Vranje je povoljnije, smanjen je broj saobraćajnih nezgoda, kao
i broj poginulih i broj povređenih osoba. Registrovano je 365
saobraćajnih nezgoda, što je manje za 37 ili 10,14 % u odnosu na isti
period prethodne godine, kada su registrovane 402 nezgode.
Sa nastradalim licima registrovano je 145 (163) saobraćajnih nezgoda.
Poginulo je 7 (10) lica. Povređeno je 198 (240) lica.
Otkriveno je 26203 (25477) saobraćajnih prekršaja. Najčešći prekršaji su
nedozvoljena brzina, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, neuključena svetla
danju, nepropisno zaustavljanje i parkiranje i dr.

Najčešći faktori nastanka saobraćajnih nezgoda su: preuzimanje
nepromišljenih radnji od strane vozača, pogrešno izvođenje radnji od
strane vozača, neprilagođena brzina uslovima i stanju puta, propust
vozača koji se odnosi na nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije,
propusti vozača zbog neiskustava, neprimerenog i nepropisnog ponašanja,
propusti vozača zbog lošeg psihofičkog stanja, nepažnje i rasejanosti,
vozač pod uticajem alkohola i dr.
Posebno je karakteristično smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na
autoputu sa 36 na 21 i smanjenje broja povređenih sa 19 na 6. Nije bilo
poginulih osoba u naznačenom periodu obe godine. Intenzitet saobraćaja
na autoputu je iz godine u godinu u porastu, tako da je u navedenom periodu
na naplatnoj stanici Preševo registrovano 2.317.890 vozila, dok je u
istom periodu prošle godine prošlo 2.073.454 vozila, dok je 2020.godine
u tom periodu registovano 870.909, što znači da je ove godine intenzitet
saobraća za oko 3 puta veći nego 2020. godine.
POSLOVI PRELASKA DRŽAVNE GRANICE I ADMINISTRATIVNE
LINIJE
Na graničnom prelazu Preševo prešlo je 6791702 (6219515) putnika i
1713846 (16000939) vozila. Iako je intenzitet saobraćaja povećan, vreme
zadržavanja je smanjeno u odnosu na prethodne godine. Na graničnom
prelazu Prohor Pčinjski povećan je intenzitet saobraćaja, ali
zadržavanja nisu bila duga.
Na graničnim prelazima Ribarci i Strezimirovci prema R. Bugarskoj-
promet vozila i putnika odvijao se nesmetano uz manja zadržavanja na GP
Strezimirovci u vreme turističke sezone, dok na GP Ribarci zadržavanja
nije bilo.
Promet putnika i vozila na zajedničkim tačkama prelaza i kontrolno-
bezbednosnim punktovima prema AP KiM odvijao se redovno, bez
zadržavanja.
IREGULARNE MIGRACIJE
Priliv migranata kako iz pravca Republike Severne Makedonije, tako i iz
pravca R. Bugarske je smanjen.
Nije izvršen nijedan oružani napad u kojima su učestvovali migranti,
niti je bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u kojima su
učestovali migranti.

Otkrivena je jedna kriminalna grupa od 6 lica, koja se bavila
krijumčarenjem migranata i osumnjičeni su proscesuirani.
Broj krivičnih dela od strane migranata je veći za 9 u odnosu na isti
period prošle godine 20 (11), od kojih najviše neovlašćeno držanje
opojnih droga 14, dok je broj krivičnih dela izvršenih na štetu migranata
4 (0), od kojih su tri izvršena od strane migranata i jedan izvršilac je
državljanin R. Srbije.

UPRAVNI POSLOVI
Policijska uprava u Vranju je primila 216968 (231542) zahteva i
podnesaka. Izdato je 16916 (20332) ličnih karata, 17373 (21868) pasoša,
12162 (12228) vozačkih dozvola i 13675 (13737) saobraćajnih dozvola, navodi se u saopštenju koje u celini prenosimo. (kraj) PS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare