Osnovci mogu da odahnu: Preliminarni rezultati prijemnog 27. juna, konačni 2.jula

 NIŠ

      Rešavanjem kombinovanog testa sa pitanjima iz istorije, geografije, fizike, hemije i biologije učenici osmog razreda osnovnih škola završili su polaganje završnog ispita. Sada mogu da odahnu, ali groznica male  mature trešće ih do 27.juna kada će biti objavljeni preliminarni rezultati dok će na konačne čekati do 2.jula kada će moći da vide da li su uspeli da osvoje dovoljan broj poena za upis u željene škole.

     Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do sada nije dobilo povratne informacije sa terena koje bi mogle ukazivati na ozbiljnija odstupanja od procedura, ali i dalje postoji stalna komunikacija sa okružnim upisnim komisijama, supervizorima i ostalim ključnim akterima u procesu sprovođenja završnog ispita.

     Popunjavanje liste želja elektronskim putem preko portala https://mojasrednjaskola.gov.rs je od 26. juna do 3. jula 2021. godine, a popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi, kao i unos u bazu podataka neposredno u osnovnoj školi je 3. i 4. jula 2021. godine.

     Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima je 11. jula 2021. godine.

     Na završni ispit izlaze svi učenici osmog razreda, pa i oni koji su polagali prijemni ispit za upis u specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničkih škola, polaznici programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, kao i učenici koji su prethodnih godina završili osmi razred, a do sada nisu polagali završni ispit.

    Ispit je ove godine polagalo preko 68.000 učenika, a preliminarni rezultati će biti objavljeni 27. juna od 10 sati na portalu www.mojasrednjaskola.gov.rs. Da podsetimo, ove godine je prvi put puštena u funkciju ova platforma koja na jednom mestu roditeljima omogućava da elektronski obave sve aktivnosti u pravcu završetka osnovne i upisa u srednju školu svoje dece.

      Prvi put ove godine će roditelji moći da podnesu i žalbe elektronskim putem na istoj platformi, a uvid u konačne rezultate će imati 2. jula od 8 sati.

      Prethodne godine je po prvi put uspostavljen sistem realizacije završnog ispita koji je digitalizovan u svim procesima koji se tiču pripreme, pregledanja i obrade testova.

      Po ugledu na prethodnu školsku godinu, distribucija testova se vrši u saradnji sa Poštom Srbije i MUP-om, a testovi se nakon završetka skeniraju na 11 punktova i digitalno šalju u sistem na pregledanje.

     Softver, koji je prošle godine napravljen specifično za ovu namenu, ove godine je značajno unapređen u skladu sa iskustvima nastavnika koji su vršili pregledanje. Pitanja zatvorenog tipa se pregledaju automatski, a pitanja otvorenog tipa softver šalje ovlašćenim nastavnicima da pregledaju putem računara. Nastavnici ne znaju čiji test pregledaju, a svako otvoreno pitanje se šalje na pregled kod dva nastavnika kako bi se obezbedila nepristrasnost i izbegle se eventualne greške.

     Inoviranim postupkom se postiže maksimalna transparentnost i objektivnost u pregledanju testova, a značajno se smanjuje vreme koje nastavnici treba da utroše za pregledanje. Najviše koristi od ovih promena imaju učenici i njihovi roditelji jer mogu biti sigurni da su sva deca imala jednak tretman u procesu pregledanja, a uvid u sve rezultate mogu steći i eventualne žalbe mogu podneti na novoj jedinstvenoj platformi kreiranoj upravo za njih.

Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare