Opštine na jugu unapredile dobro upravljanje koristeći iskustva iz Švajcarske

BEOGRAD

Trideset četiri lokalne samouprave sa jugoistoka i jugozapada Srbije su uz podršku Vlade Švajcarske i Evropske unije (EU) napravile važne korake na polju dobrog upravljanja kako bi bile uređenije, bolje regulisane, ravnopravnije, transparentnije uz više učešća i uključenosti građana i građanki u lokalnim zajednicama, poručeno je sa skupa „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“ koji je organizovao razvojni program Evropski PROGRES.

„Švajcarska je ubeđena da razvoj jedne zemlje u mnogome zavisi od toga kako se njome upravlja i zato pruža podršku Srbiji i njenim lokalnim samoupravama u razumevanju i primeni principa dobrog upravljanja“ rekla je Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji.

„Mi smo tokom poslednjih 15 godina značajno ulagali u prenošenje naših znanja i iskustava ali tako da odgovaraju lokalnom kontekstu, a kada lokalne samouprave primene te principe u svakodnevnom radu, onda građani i građanke žive kvalitetnije uz unapređene javne usluge“, dodala je Ursula Lojbli.

Tako su 22 opštine uspostavile institucionalni okvir, odnosno formirale stručne centre za dobro upravljanje, a 27 predstavnika i predstavnica lokalnih vlasti su prošli obuku o primeni pet principa dobrog upravljanja u praksi i tako postali trajni resurs za budući održivi razvoj.

Predstavljajući postignute rezultate navedeno je da je 13 opština kroz usvajanje ili reviziju 21 regulative sprovelo reforme lokalnog upravljanja koje između ostalog uključuju unapređenje transparentnosti, planiranja, odgovornog upravljanja ljudskim resursima, kao i javnom imovinom, dok je 16 infrastrukturnih projekata uspešno realizovano kroz usvajanje politika i propisa na lokalnom nivou.

„Aktivna uloga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i podrška koju dobijamo od Evropske unije i Vlade Švajcarske predstavljaju ključ za reformu sistema javne uprave,  i mi smo  tokom prethodne tri godine implementacije plana za reformu upravo zahvaljujući toj podršci uspeli da sve zadatke postavljene na centralnom nivou, dovedemo do krajnjih korisnika, odnosno građana u lokalnim samoupravama“, rekao je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Bošnjak je dodao da se najavljena nova podrška Vlade Švajcarske u oblastima lokalne uprave uklapa u pisanje novog plana za reformu javne uprave.

Navodeći da je uvođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou bio pravi pionirski poduhvat pre sedam godina kada je Vlada Švajcarske počela da podržava ovaj proces u lokalnim samoupravama na jugu zemlje, Grem Tindal menadžer programa Evropski PROGRES istakao je da je dobro upravljanje važan uslov i suštinski element u naporima svih društava da postignu održiv društveno-ekonomski razvoj, zasnovan na demokratiji, vladavini prava i ljudskim pravima.

„Zadatak nije bio lak jer razumevanje i primena principa dobrog upravljanja zahteva posvećenost svih zainteresovanih strana i podrazumeva proces promene u ponašanju ljudi koje postepeno vode ka promenama u društvu na dobrobit svih građana i građanki“, rekao je Tindal.

„Verujem da smo uz veliku podršku Vlade Švajcarske i EU, a pod stručnim vođstvom Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji, uspeli da doprinesemo da se ponekad apstraktni koncept dobrog upravljanja primeni na konkretan i opipljiv način u svakodnevom radu lokalnih vlasti”, rekao je menadžer Evropskog PROGRESa.

Na skupu su predstavljeni i primeri dobre prakse primene dobrog upravljanja u opštinama Vlasotincu, Bojniku i Babušnici, dok je Maida Kasumović, načelnica odeljenja za privredu i razvoj u opštini Sjenica istakla da se kroz sveobuhvatni program obuke o dobrom upravljanju učilo od najboljih i da su se stvorile solidne osnove za dalje unapređenje dobrog upravljanja.

Milan Iskrenov, savetnik za poslove privrede i ekonomskog razvoja, predstavio je kako je opština Babušnica, prepoznajući važnost dvosmerne komunikacije građana i lokalne samouprave,  usvojila Pravilnik o javnim konsultacijama i tako sprovela reformu koja se tiče većeg učešća građana.

„Kroz Pravilnik se na sveobuhvatan način reguliše proces javnih konsultacija  kojim će se povećavati učešće i predstavljanja interesa i potreba građana, ali i odgovrnost organa uprave prema javnosti”, rekao je Milan Iskrenov dodajući da će lokalna samouprava dodatno motivisati stanovništvo da koriste ovo pravo i time utiču na razvoj zajednice.

„Pojedinačne aktivnosti su samo mali koraci na putu unapređenja dobrog upravljanja, ali jedno je sigurno – ako su svi usmereni u istom pravcu oni čine jedan veliki iskorak u dobrom upravljanju i pružaju smernice za budući rad”, ocenila je Mirjam Štreker, ekspertkinja za dobro upravljanje iz Švajcarske koja je prenosila lokalnim samoupravama švajcarska znanja i iskustva u ovoj oblasti.            Predstavnicama i predstavnicima lokalnih samouprava koji su učestvovali u programu izgradnje kapaciteta koji se sastojao iz šest radionica posvećenih principa dobrog upravljanja, odgovornosti, transparentnosti, učešću, nediskriminaciji i efikasnosti, i njihovoj primeni u praksi, uručeni su sertifikati o završenoj obuci.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare