Opština Pantelej ima stalne vidove podrške osobama sa invaliditetom

NIŠ

Kao socijalno odgovorna lokalna uprava, Gradska opština Pantelej se, praktično od svog osnivanja, opredelila za sitematičnu, efikasnu i efektivnu brigu o ovoj ranjivoj socijalnoj grupaciji, u granicama realnih potreba osoba sa invaliditetom i svojih budžetskih i strukturnih mogućnosti. Takva politika opštine najpre je dobila podršku EXCHANGE programa, a zahvaljujući sredstvima evropskih fondova, stvorene su bazične pretpostavke za sistemsko bavljenje problemima osoba sa invaliditetom i poboljšanje njihovog statusa u ovoj lokalnoj zajednici. Inicijalno, napravljenja je baza podataka svih invalidskih udruženja i njihovih članova i ta je baza omogućila redovnu komunikaciju i dvosmernu razmenu informacija o svim važnijim pitanjima i aktivnostima koje su važne za ovu građansku populaciju. Opština Pantelej je jednaod prvih institucija koja je izgradnjom rampe omogućila nesmetan pristup opštinskim službama i njihovim servisima, a naknadnim intervencijama obezbedila je i korišćenje lifta u te svrhe.

                             “Otvaranjem Hendikep centra u sklopu opštinske zgrade, kao mesta okupljanja osoba sa invaliditetom i njihovih Udruženja, opština Pantelej praktično je otvorila mnogo širi prostor za jačanje uzajamnosti i solidarnosti, kao najboljih tekovina civilnog društva i način neposredne izgradnje partnerskih odnosa sa Udruženjima osoba sa invaliditetom. Ti novi odnosi protokolisani su sporazumima i ugovorima o saradnji sa najagilnijim udruženjima, kao što je primer Okružnog udruženja obolelih od multiple skleroze kojem je obezbeđen stalni izložbeno-prodajni prostor pod okriljem Kuće starih zanata, za rukotvorine koje istrajno izrađuju i time prihoduju za banjsko lečenje svojih članova. Koristeći kapacitete Kuće starih zanata, opština je uspostavila saradnju sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje „Carica Jelena“ Niš  i omogućila deci, polaznicima ove škole, da kroz javne edukativne radionice demonstriraju svoje veštine tkačkog i srodnih zanata za koje se kroz nastavu obrazuju. Saradnja sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje „Carica Jelena“ Niš, nastavljena je uključenjem Aktiva žena, koji okuplja žene koje su ostale bez posla u procesu tranzicije, koristeći kapacitete škole”,kaže predsednik GO Pantalej Bratimir Vasiljević.

                             Saradnja Opštine Pantelej i udruženja CDP imala je kao rezultat obezbeđivanje kombi vozila koje je donirala kompanija PHILIP MORIS, a koje je na raspolaganju svim udruženjima, prema iskazanim potrebama u dnevnom režimu prevoza ili za  organizovana međugradska putovanja, uz obavezu opštine da servisira ovo vozilo i pruža usluge prevoza.

                        Projekat adaptivnog plivanja namenjen deci sa invaliditetom i jačanju njihovih motoričkih funkcija, koji je pokrenula Opština u saradnji sa Klubom za adaptivno plivanje „Delfin“, od početne pilot varijante prerastao je u dugotrajnu aktivnost koja se, kao primer dobre prakse, proširila i na druge gradske opštine u Nišu, da bi potom bila prihvaćena u više gradova širom Srbije, čime je dovela do osnivanja Asocijacije klubova za adaptivno plivanje na republičkom nivou u Nišu”, dodaje Vasiljević.

                                     Među brojnim pojedinačnim primerima direktne podrške, opština Pantelej se izdvaja kao inicijator pomoći za nabavku knjiga štampanih na Brajevom pismu za slabovidog studenta četvrte godine Pravnog fakultetakoji koji živi na teritoriji ove opštine. 

                                    Senzibilisanost Gradske opštine Pantelej prema populaciji osoba sa invaliditetom, podstakla je i druge osetljive socijalne grupe da se samoorganizovanjem aktiviraju i da, uz institucionalnu i stručnu pomoć opštine, formiraju svoja udruženja koja aktivno partipiciraju u životu zajednice i zaslužuju svaku vrstu podrške. Među njima su, pored ostalih, udruženja žena na selu kao i žena u tranzicionom procesu (svrstanih u teško zaposlivu kategoriju), ali i udruženja manjiskih zajednica koja čine formaciju organizacija civilnog društva kao stalnih partnera opštine u brojnim zajedničkim akcijama i manifestacijama.

                                 Sveukupna politika opštine, kao predstavnika javnog sektora, prema udruženjima osoba sa invaliditetom i drugim udruženjima građana na njenom području, rezultirala je prvom nagradom Evropskog pokreta i proglašenjem Gradske opštine Pantelej za najbolji primer partnerstva javne administracije i organizacija civilnog društva u ovom delu Srbije. Ovo visoko priznanje, stečeno sredinom 2012.godine, Gradska opština Pantelej nastojaće da trajno sačuva, kao i sve ustaljene vidove saradnje i podrške ranjivim grupama sa kojima se profilisala kao predusretljiva i socijalno odgovorna lokalna zajednica.

                                   “Kontinuirano nastojanje Opštine Pantelej da, iz godine u godinu, uspostavi pristupačno okruženje na svojoj teritorijirezultiralo je Pohvalom institucije Zaštitnika građana na republičkom nivou, za doprinos povećanju svih oblika pristupačnosti na području Opštine, koje je dodeljeno 2017.godine. To je bio podsticaj da naredna 2018.godina bude pretežno u znaku finansiranja projekata izgradnje pristupnih rampiza olakšano kretanje osoba sa invaliditetom na šest lokacija u stambenim blokovima sa većim brojem takvih stanara, kao što je primer stambenih zgrada duž Somborskog bulevara. Za ove potrebe izdvojeno je više od dva miliona dinara iz opštinskog budžeta a sličan iznos za ove namene predviđen je i u budžetu Opštine za 2019.godinu”, zaključuje predsednik GO Pantelej Bratimir Vasiljević.

Ovaj tekst je deo projekta koji sufinasira opština Pantelej.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare