Ombudsman EU kritikuje Komisijinu proceduru odobravanja pesticida

BRISEL

Važeća procedura odobravanja aktivnih supstanci u pesticidima “izaziva zabrinutost”, ocenio je Ombudsman EU i preporučio nekoliko mera za unapređenje procesa odobravanja i transparentnosti.

U zaključku Ombudsmana objavljenom ranije u decembru navodi se da “tamo gde Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) identifikuje kritične oblasti ili ne identifikuje bezbednu upotrebu, Evropska komisija treba da traži pojašnjenja od EFSA pre nego što odobri aktivnu susptancu u pitanju u skladu sa principom predostrožnosti”.

Ombudsman traži veću transparentnost procesa odlučivanja i razjašnjenje kako Evropska komisija dolazi do zaključka da je upotreba neke supstance bezbedna ako o tome nema dostupnih podataka.

Da bi neka aktivna supstanca u pesticidu bila odobrena za tržište EU, proizvođač mora najpre da podnese prijavu EFSA koja zatim radi naučnu procenu rizika. Ta procena treba da posluži Evropskoj komisiji kao osnova za odluku o odobrenju ili za uslovno odobrenje.

Ombudsman je počeo da istražuje proceduru nakon žalbe nevladine organizacije PAN Evropa (Pesticide Action Network Europe, PAN Europe) iz 2013. Ta mreža je ukazala na, kako je smatrala, nezakonito odobravanje aktivnih supstanci u pesticidima od strane Evropske komisije.

Istraga Ombudsmana bila je fokusiana na dva pitanja a jedno od njih je praksa Komisije kod odobravanja aktivnih supstanci za koje je EFSA ocenila da su nebezbedne za upotrebu ili da izazivaju zabrinutost.

Ombudsman se bavio i Komisijinom praksom odobravanja supstanci za koje u narednom periodu moraju da budu dostavljeni dodatni podaci o bezbednosti.

Iako je EK tvrdila da su njene prakse u skladu sa vežećim odredbama zakona, navela je da je uvela neke promene i poboljšanja kako bi odgovorila na sporna pitanja i obavestila Ombudsmana o nekoliko mera koje je donela kako bi se poboljšao proces odobravanja i unapredila transparentnost.

Ombudsman je na kraju predložio Komisiji da obezbedi da njeno odobravanje supstanci bude zasnovano samo na potvrdi bezbednosti EFSA, da proces odobravanja bude potpuno transparentan i da se procedura davanja dozvole uz čekanje na dodatne podatke još ograniči.

Iako zaključak Ombudsman Emili O'Rejli nije pravno obavezujući, očekuje se da Komisija sledi njene preporuke.

Odluku Ombudsmana pozdravili su u PAN Evropa i naveli da “traže od Evropske komisije da se vrati na pravi put sa EU zakonima o pesticidima i nadoknadi izgubljeno vreme oko cilja programa ‘Od njive do trpeze’ da se upotreba pesticida smanji za 50%”.

“PAN Evropa procenje da je oko 200 aktivnih supstanci koje predstavljaju opasnost po životnu sredinu i biodiverzitet EU dobilo dozvolu Komisije na nezakonit način i, u nekim slučajevima, uz potpuno zanemarivanje ocena naučnog autoriteta EFSA koji ih je prepoznao kao ‘nebezbedne”, rekao je koordinator za hemikalije u PAN Evropa Hans Milerman.

Izvor: EURACTIV.com

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare