OBAVEŠTENJE O OTPISU KAMATE

O B A V E Š T E Nj E

 

 

Gradska uprava za finansije grada Leskovca-Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da je dana 17.09.2015. godine stupila na snagu Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda i to:

  1. Porez na zemljište;

 

  1. Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige;

 

  1. Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige;

 

  1. Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine;

 

  1. Komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru;

 

  1. Naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta;

 

 

Pravo na otpis kamate imaju poreski obveznici koji na dan podnošenja zahteva za otpis kamate, izvrše uplatu razlike ukupnog duga  i kamate evidentirane na dan 01.01.2015. godine.

 

Pravo na otpis kamate imaju i poreski obveznici koji su u toku 2015. godine vršili uplatu javnih prihoda i time delimično ili potpuno izmirili dospelu kamatau na 01.01.2015. godine, ako podnesu zahtev za otpis kamate na propisanom obrascu.

 

Poreski obveznici mogu podnositi zahtev za otpis kamate na propisanom obrascu najkasnije do 31.12.2015. godine i to na šalteru Lokalne poreske administracije koji se nalazi u Uslužnom centru grada Leskovca, putem pošte na adresu: Gradska uprava za finansije-Odsek LPA, ul. Trg Revolucije br. 45 i elektronskim putem na e-mail adresu: lpaleskovac@gmail.com

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare