NVO Porečje iz Vučja o problemu otpada koji nastaje posle hemijskog tretiranja u poljoprivredi

LESKOVAC

NVO Porečje iz Vučja, uz podršku Fondacije za otvoreno društo  kreće sa ralizacijom projekta ,,Kada ako ne sada– Odgovorno za buduće generacije”. Projekat se bavi problemom otpada koji nastaje u procesu poljoprivredne proizvdonje.

Opšti cilj projekta je unapređenje saradnje ekoloških udruženja, gradjana i lokalnih institucija u oblasti kreiranja javnihpolitika, organizovanjem zajedničkih aktivnosti koji promovišu pravo gradjana na zdravu životnu sredinu.

“Znamo da zagađivanje poljoprivrednog zemljišta, podzemnih voda i vazduha hemikalijama u ruralnim delovima grada Leskovca dobija svake godine sve veće razmere. Veliki broj poljoprivrenika u ruralnim delovima našeg Grada praznu ambalažu u kojoj se pakuju razna sredstva za zaštitu bilja ostavlja u polje, baca pored puta ili u reku. Iako postoje dobre zakonske regulative koje obavezuju na poseban tretman ove vrste supstance, zakon se ne primenjuje. Drugi a ne manje značajan problem je neopvratna ambalaža koja ostaje nakon upotrebe pomenutih hemijskih sredstava.

Ambalaža u kojoj se pakuju sredstva za zaštitu bilja nije povratna ambalaža. Ispražnjena a dobro neisprana ambalaža je opasan otpad. Kao takva ova ambalaža može ugroziti zdravlje ljudi i životinja, kao i životno okruženje. Ova vrsta opasnog otpada koji se ne zbrinjava na adekvatan način može završiti na njivama, u rekama, jezerima, na divljim deponijama i sl. Takvom otpadu je potrebno preko 1000 godina da se raspadne. S obzirom na to da se svake godine generišu nove količine ove vrste otpada, njegov negativni uticaj na životno okruženje je sve veći. Nezbrinuti ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja zagađuje zemljište, podzemne vode, reke, potoke, kanale i sl. Na taj način štetne materije dospevaju u bunare i podzemne vode, njive, biljke, životinje i čoveka”, navode iz NVO Porečje u Vučju.

“Planirane aktivnosti koje ćemo sprovesti i rezultati koje očekujemo mogu biti primenjeni i u ostalim mesnim zajednicama u ruralnim delovima Srbije. Upravljanje otpadom je jedna od glavnih odgovornosti zajednica kako u urbanim tako i u ruralnim područjima, a osnovni cilj programa upravljanja čvrstim otpadom je minimizacija zagadjenja životne sredine kao i upotreba otpada kao resursa. Održivo upravljanje otpadom treba da doprinese održivom razvoju zajednice, zato je neophodan razvoj sistema za upravljanje otpadom koji će kontrolisati stvaranje otpada i smanjiti uticaj nastajanja otpada na životnu sredinu. Veoma je važno da sve relevantne institucije i donosioci odluka prepoznaju važnost ulaganja u sistem upravljanja otpadom.  Lokalne zajednice na jugu Srbije će morati na najbrži mogući način da ojačaju svoj sistem zaštite životne sredine, čime će doprineti zdravlju ljudi i ekonomskom razvoju, a u isto vreme će se obezbediti zadovoljenje potreba sadašnjih i budućih generacija”, objašnjavaju u ovom udruženju.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare