Nizak stepen poštovanja socijalnih prava dece u Srbiji

BRISEL
Srbija je među zemljama s najnižim stepenom usklađenosti s odredbama Evropske socijalne povelje koje se odnose na decu, porodice i migrante, saoštio je 26.  marta Evropski komitet za socijalna prava. Nelegalni rad dece u sivoj ekonomiji, eksploatacija dece, postupanje prema deci migrantima neki su od problema koji izazivaju najveću zabirnutost Komiteta. Predsednik Komiteta pozvao je države da poštuju ljudska prava tokom rešavanja krize izazvane pandemijom korona virusa.

U najnovijem izveštaju odbora Saveta Evrope navodi se da je u Srbiji analizirana situacija u 28 oblasti, među kojima su pravo dece i mladih na zaštitu, pravo zaposlenih žena na porodiljsko odsustvo, pravo porodica na socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu, pravo migranata na zaštitu i pomoć i pravo na smeštaj.

Srbija je usklađena sa odredbama Evropske socijalne povelje po pet pitanja – zabrana noćnog rada i plaćeni godišnji odmori za mlađe od 18 godina, zabrana zapošljavanja mađih od 18 godina na poslovima koji su nebezbedni i loši po zdravlje, obuka mladih tokom radnog vremena i omogućavanje majkama pauza tokom posla za dojenje beba.

U 12 oblasti Srbija ne poštuje konvenciju Saveta Evrope. Među njima su zabrana zapošljavanja mlađih od 15 godina, što nije garantovano u praksi, radno vreme mladih koje je duže od propisanih 35 sati sedmično, kao i po pitanju plata za mlađe od 18 godina.

Takođe situacija u Srbiji nije u skladu sa odredbama Povelje koje se tiču prava migranata na rad i smeštaj, pravo na spajanje s porodicom i pravo migranata na pravnu pomoć.

Što se tiče ostalih 11 oblasti, Komitet nije od Srbije dobio dovoljno informaija da bi procenio situaciju.

Zaključci Komiteta se odnose na period od 1. januara 2014. do 31. decembra 2017. godine. Rok za podnošenje izveštaja o primeni Evropske socijalne povelje bio je 31. oktobar 2018, a Srbija je to učinila 8. marta 2019.

U najvnovijem izveštaju analizirana je situacija u 37 zemalja.

Evropski komitet za socijalna prava ocenio je da su u Evropi ugrožena socijalna prava dece, porodica i migranata, a da najveću zabrinutost predstavlja dečiji rad, uključujući nelegalni rad dece u sivoj ekonomiji i zaštita dece od nasilja i eksploatacije.

“Komitet je sve više zabrinut za postupanje prema deci u situaciji nelegalne migracije, bilo da imaju pratnju ili ne, i deci koja traže azil, posebno po pitanju njihovog odgovarajućeg i bezbednog smeštaja”, navodi se u saopštenju Komiteta.

Odbor Saveta Evrope istakao je i pitanje siromaštva i socijalne isključenosti dece i pozvao članice da preduzmu sve mere da iskorene te probleme.

“Komitet naglašava važnost eleminisanja rodne diskriminacije i zaštitu prava zaposlenih žena tokom porodiljskog odsustva, tokom noćnog rada i rada u opasnim i nezdravim uslovima”, dodaje se u saopštenju.

Predsednik Evropskog komiteta za socijalna prava Djuzepe Palmisano izjavio je da je kriza nastala zbog epidemije korona virusa “surovi podsetnik” koliko je važno obezbediti trajni napredak u ostvarivanju socijalnih prava, posebno kroz razvoj javnih zdravstvenih službi.

“Od ključne je važnosti da Evropska socijalna povelja bude korišćena za oblikovanje i analizu odluka tokom krize zbog korona virusa. Povelja služi državama kao osnovno sredstvo da osiguraju da svojim reagovanjem na pandemiju poštuju ljudska prava, kratkoročno i dugoročno”, rekao je Palmisano.

Izvor: EURACTIV.rs

(Fotografija iz arhive JUGpressa)

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare