Nastavljaju sa prodajom gradske imovine

LESKOVAC

Dve tačke su članovi Gradskog veća Grada Leskovca razmatrali na svojoj 82. sednici. Prva je bila Odluka o izradi Programa energetske efikasnosti grada Leskovca za period 2023.-2025. godine koju je obrazložio Saša Mladenović, šef Odeljenja za društvene delatnosti.

„Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije predviđeno je da jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sistema energetskog menadžmenta, donosi program energetske efikasnosti u skladu sa Strategijom i akcionim planom. Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak izrade Programa energetske efikasnosti grada Leskovca za period 2023.-2025. godine, kao dokumenta razvojnog planiranja najšireg obuhvata i najšireg značaja. Odlukom se definiše cilj, postupak izrade i sadržina Programa. Za sprovođenje ove Odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva. Tokom izrade Programa biće organizovani forumi za stručne i javne rasprave, okrugli stolovi i radionice, na kojima će se usaglašavati predložena rešenja.“

Većnici su se saglasili i sa predlogom Odluke kojom se donosi Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Leskovca. Aleksandra Zdravković, šefica Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i imovinu, obrazlažući predlog rekla je da su programom otuđenja obuhvaćene tri lokacije.

„Građevinska parcela koja se nalazi u istočnom delu grada, u naselju „Kumalak“, površine 10 ari, a pomenuta parcela se nalazi u zoni pretežne namene privređivanje/radna zona. Druga parcela se nalazi u jugozapadnom delu Leskovca, u naselju „Stočna pijaca“, ulica Skadarska, površine 4,5 ara. Prema planu Generalne regulacije u Leskovcu ova parcela se nalazi u zoni čija je pretežna namena porodično stanovanje. U ovom naselju se nalazi i treća parcela, u ulici Laze Lazarevića, veličine tri ara i 48 kvadratnih metara. I ova parcela se nalazi u zoni čija je pretežna namena porodično stanovanje.“ (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare