NAPLAĆUJU TAKSE ZA UVID U SPISE PREDMETA

BEOGRAD

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, naplaćivanjem takse za uvid u spise predmeta, krši jedno od osnovnih prava stranaka garantovanih Zakonom o socijalnoj zaštiti.

 

 

Autonomni ženski centar, koji pruža pomoć ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja, je neprijatno iznenađen činjenicom da je Gradski centar za socijalni rad u Beogradu počeo da naplaćuje taksu za uvid u spise predmeta u iznosu od 350 din.

 

Ovu informaciju je, po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, potvrdio direktor Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, ističući da se taksa naplaćuje shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama.

 

Ovakva odluka Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu je potpuno nezakonita kada se radi o strankama čiji se postupci vode po osnovu naloga suda ili po službenoj dužnosti organa starateljstva. Zakon o republičkim administrativnim taksama u tački 1 člana 19 navodi da se ne plaća se taksa za spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti.

 

Takođe, ovakvo postupanje je u suprotnosti sa stavom 2 člana 34 Zakona o socijalnoj zaštiti koji navodi da korisnik koji je navršio 15 godina života ima pravo uvida u spise predmeta koji se odnose na njegovo korišćenje usluga i ostvarivanje prava iz socijalne zaštite.

 

Pored toga što krši osnovno pravo svih korisnika prava socijalne zaštite, Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, pogrešnim tumačenjem zakona, u dodatno nepovoljan položaj stavlja posebno osetljive i ugrožene grupe građana.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare