Najveći broj leskovačkih sela i dalje bez zdrave vode za piće, o kanalizaciji mogu samo da sanjaju

LESKOVAC

Najveći broj sela sa teritorije grada Leskovca i dalje nije priključeno na mrežu za snabdevanje vodom iz Vodosistema Barje. A zanimljivo je da vodu iz ovog sistema nemaju ni meštani sela Gorina, gde se nalazi fabrika za preradu vode, ali ni većima sela u Porečkom kraju. Pored nekih od njih postavljen je i cevovod za sprovođenje vode iz Barja i Gorine a zbog ovih namena raskopavane su im i njive da bi se postavile cevi.
U nekim selima voda je stigla samo do dela domaćinstav.
Pitali smo u Javnom preduzeću Vodovod šta se dešava na terenu, ko ima vodu, kakvi su planovi i kako s e

priključiti na vodovodnu mrežu?

Koja su sve sela sa teritorije grada Leskovca priključena na
vodovodnu mrežu povezanu sa Vodosistemom Barje ?


Preduzeće vrši uslugu vodosnabdevanja u gradu Leskovcu i u sledećim naseljenim mestima: Bobište, Bratmilovce, Gornje Stopanje, Donje Sinkovce, Gornje Sinkovce, Bogojevce, Navalin, Vinarce, Donje Stopanje, Donja Jajina, Šišince, Rudare, Mrštane, Kumarevo, Turekovac, Priboj, Zalužnje, Milanovo, Belanovce, Karađorđevac, Petrovac, Dušanovo, Podrimce, Kaštavar, Guberevac, Donji Bunibrod, Gornji Bunibrod, Badince, Žižavica, Veliko Trnjane, Presečina, Šainovac, dela naselja Bunuški Čifluk, Gornja Bunuša, Donja Bunuša, Radonjica i Vučja.

U kojim selima se izvode radovi trenutno radi priključenja?


Grad Leskovac izvodi radove na izgradnji vodovodne mreže u naseljenom mestu Svirce.

Koji uslovi treba da budu zadovoljeni da bi stanovnici nekog sela
mogli da se priključe na mrežu?


Razvoj infrastrukture radi grad preko imenovanog Odeljenja za komunalno stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu. Planirana budžetska sredstva su prvi korak u realizaciji aktivnosti na izgradnji vodovodne mreže u naseljenim mestima na teritoriji grada Leskovca, a koja imaju uslov da se priključe na vodosistem „Barje“. Sledeći korak je izrada projektno – tehničke dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole za izvođenje radova. Sledi realizacija planirane aktivnosti na izgradnji vodovodne mreže koja podrazumeva sprovođenje postupka javnih nabavki i odabir najpovoljnijeg izvođača radova.
Preduslov za priključenje budućih korisnika, je da se završi realizacija izgradnje do nivoa dobijanja upotrebne dozvole, te da ista preda komunalnom preduzeću na dalje održavanje. Zahtev za priključenje podnose vlasnici neopkretnosti koja se priključuje na vodovodnu mrežu uz prethodno poštovanje zakonskih odredbi koje obavezuju je objkeat koji se priključuje legalizovan ili da ima građevinsku dozvolu u listi nepokretnosti, te da su rešeni imovinsko pravni odnosi.

Koja je cena ove usluge?


Cena pruiključenja korisnika na vodovodnu mrežu zavisi od potreba samog vlasnika objketa za sanitarnom i protivpožarnom vodom, zatim od lokacijskih uslova na terenu u smislu postojanja asfalta, tehničkih uslova kojim se sagledava profil i vrsta materijala ulične vodovodne mreže. Budući korisnici podnose zahtev komunlanom preduzeću za priključenje objketa, pri čemu Služba razvoja, projektovanja i tehničke pripreme izlaskom na teren utvrđuje činjenično stanje, te pravi specifikaciju materijala i radova za svakog korisnika posebno. Ugovaranjem se definišu obaveze budućih korisnika usluge i obaveze komunalnog preduzeća, a sve u saglasnosti sa Odlukom o vodovodu i kanalizaciji grada Leskovca.
Benefit je što komunalno preduzeće omogućava budućim korisnicima isplatu priključka na veći broj mesečnih rata u zavisnosti od iznosa, pri čemu sa uplatom prve rata, budući korisnici stiču pravo na priljkučenje.

Koja su sela planirana za ove aktivnosti u narednom periodu?
Grad Leskovac planira sredstva i realizaciju aktivnosti na izgradnji nedostajuće infrastrukture, pri čemu JKP Vodovodu predaje mrežu nakon dobijanja upotrebne dozvole.

Koja su sve sela na terotoriji grada Leskovca priključena na
kanalizacionu mrežu?

Na teritoriji grada Leskovac na kanalizacionu mrežu priključena su naselja: Ančiki, Bobište Bratmilovce, Gornje Stopanje, Donje Sinkovce, Vučje i Čifluk Mira.

Koja su sela planirana još?


U okviru ORIO projekta predviđena je izgradnja kanalizacione mreže do kraja novembra 2025. godine i to u sledećim naseljenim mestima: deo Bratmilovca, Mrštane, deo Bogojevca, Navalin, Šišince, Rudare, Donja Jajina, Vlase, Svirce, Donje Trnjane, Gornje Trnjane, deo Turekovca, deo Gornjeg Stopanja, deo Donjeg Sinkovca, deo Gornjeg Sinkovca, deo Vinarca (Čifluk Mira).
Nosioci ove investicije izgradnje kanalizacione mreže ORIO jesu grad Leskovac preko Jedinice za implementaciju i nadležno ministarstvo Republike Srbije, a JKP Vodovod Leskovac pruža značajnu podršku za realizaciju ovog projekta (organizacionu, finansijsku, kadrovsku itd).
Ukupna dužina kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta je oko 90 km za 20 000 ekvivalentnih stanovnika. Otpadna voda kanalizacione mreže iz projekta ORIO će putem gradskog kanalizacionog kolektora biti preusmerena u Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda čiji će rad na ovaj način biti poboljšan u smislu kvaliteta same vode.

Sem onih sela koja su predviđena donacijom Vlade Holandija, da li
postoje još neka gde je planirano ovo priključenje na kanalizacionu
mrežu?


Grad Leskovac planira sredstva i realizaciju aktivnosti na izgradnji nedostajuće infrastrukture, pri čemu JKP Vodovodu predaje mrežu nakon dobijanja upotrebne dozvole. Većina naselja biće obuhvaćena izgradnjom kanalizacione mreže kroz ORIO projekat, čije otpadne vode gravitiraju ka CPPOV u Bogojevcu. Za ostala naselja predviđaju se sopstvena postojenja za prečišćavanje vode sa upuštanjem tako prečišćenih u najbliži recipijent, u zavisnosti od lokacijskih uslova na terenu.

Šta je sve potrebno da bi se meštani nekog sela priključili na
kanalizacionu mrežu?

Nakon izgradnje kanalizacione mreže koja se preda komunalnom preduzeću, postupak priključenja na kanalizacionu mrežu je u potpunosti isti kao postupak priključenja na vodovodnu mrtežu koji je detaljno objašnjen u ranijem odgovoru.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare