Ministar prosvete Mladen Šarčević posebno je istakao nedostatak nastavnika nemačkog jezika, uz već pomenute profesore matematike, fizike i informatike.

On je rekao da u praksi ima slučajeva da matematiku predaju ljudi koji su završili menadžment na privatnim fakultetima i da je u najavi deficit kadrova koji će predavati informatiku, što ne prati ambicije države da ovaj predmet bude sukcesivno uveden kao obavezan. Šarčević je rekao da od konsultativnih sastanaka sa predstavnicima univerziteta i lokalnih samouprava očekuje da se nađu neka brza rešenja, koja se mogu primeniti već od jeseni, ali i da se dođe do kratkoročnih i dugoročnih mera, koje će omogućiti da se poveća kvalitet obrazovanja.

On je dodao i da se ne može govoriti o kvalitetu visokog obrazovanja, ako u preduniverzitetskom ima rupa.

On je poručio da lokalne samouprave treba da preispitaju politiku dodeljivanja stipednija, napominjući da i ubuduće treba da ih dobijaju najbolji, ali da je potrebno stipendirati one koji se školuju za deficitarne struke.

Kao jedno od mogućih rešenja, predloženo je da lokalne samouprave daju stipednije budućim nastavnicima koji nedostaju u njihovim sredinama, uz obavezu da tamo rade pet godina po diplomiranju.

(Fotografija iz arhive JUGpressa)