Na jugu Srbije će biti najviše njih koji će primati minimalnu penziju

BEOGRAD-LESKOVAC-VRANJE-NIŠ


Kolika će mi biti penzija, pitanje je koje se često sebi postavlja kada se dođe u “izvesne godine”.

To ne znači da ga ne postavljaju i mlađi ljudi.

Na jugu Srbije kod najvećeg broja zaposlenih postoji bojazan da će imati minimalnu penziju jer im je i plata minimalac.

Ovom temom bavili su se i prestonički mediji predhodnih dana a JUGpress prenosi neka jihova saznanja.

Penzija sa 40 godina radnog staža

Svi koji su 40 godina radili za minimalac, koji od 1. januara iznosi 40.020 dinara, prema računici Fiskalnog saveta, danas mogu da računaju da će primati penziju od 23.596 dinara. Za one koji su 40 godina zarađivali platu od oko 50.000 dinara mesečno penzija bi bila 29.495 dinara. One koji su zarađivali 70.000 dinara sledovala bi penzija od 41.290 dinara, dok za zaradu od 90.000 dinara može da se očekuje penzija od oko 53.090 dinara, prenosi Kamatica.

Penzija sa 15 godina radnog staža

Za odlazak u penziju potrebno je minimalno 15 godina radnog staža. Prema zvaničnoj računici, ako je neko radio 15 godina za minimalac u starosti ga očekuju primanja u iznosu od 8.848 dinara.


Penzija sa 20 godina radnog staža

Prema zvaničnoj računici ako je neko radio 20 godina za minimalac u starosti ga očekuje penzija od 11.862 dinara.

Formula

Visina penzije je jednaka proizvodu ličnog i opšteg boda. Da bismo došli do ličnog boda, moramo da izračunamo lični koeficijent. Do njega dolazimo kada svaku našu godišnju zaradu podelimo sa prosečnim republičkim zaradama u odgovarajućim godinama, a onda zbir dobijenih iznosa podelimo sa godinama staža.

Od 1. 1. 1970. do 2002. godine zarada se uzima u neto iznosu, a od 2003. u bruto iznosu. Kad znamo koliki nam je koeficijent, njega množimo sa godinama staža i dobijamo lični bod. Na kraju dobijeni iznos pomnožimo sa opštim bodom koji od januara 2023. iznosi 1.111,25 dinara.

Obračun visine penzije


Visina starosne penzije određuje se prema ostvarenom penzijskom stažu i zaradama, odnosno osnovicama osiguranja za koje je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, piše na sajtu republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Obračun se vrši stavljanjem u odnos ukupne zarade (osnovice) osiguranika, u pravilu, počev od 1. 1. 1970. godine sa prosečnom godišnjom zaradom u Republici Srbiji za svaku kalendarsku godinu i na taj način izračunava godišnji lični koeficijent, s tim što on ne može biti veći od pet.

Zbir godišnjih ličnih koeficijenata se deli sa periodom za koji su obračunati i dobija se lični koeficijent koji ne može biti veći od 3,8.

Tako dobijen lični koeficijent se množi sa ukupno ostvarenim penzijskim stažem i opštim bodom koji predstavlja fiksni iznos koji se usklađuje na isti način kao i penzija.

Osiguranicima ženama staž se uvećava u određenom procentu.

Staž za obračun iznosa penzije ne može iznositi više od 45 godina.

Prevremena starosna penzija se određuje na isti način kao i starosna penzija, s tim što se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju. Umanjenje može iznositi najviše 20,4%.

Invalidska penzije se određuje na isti način kao i starosna penzija, s tim što se prilikom obračuna uvećava i za dodati staž koji zavisi od navršenih godina života i pola osiguranika.

Ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, penzija se obračunava prema penzijskom stažu od 40 godina.

Porodična penzija se određuje od starosne, odnosno invalidske penzije umrlog osiguranika, odnosno korisnika, i to u procentu koji zavisi od broja članova porodice (za jednog člana 70%, za dva člana − 80%, za tri člana − 90%, za četiri i više članova − 100%).

Ako je penzija manja od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u skladu sa zakonom, određuje se najniži iznos penzije koji zavisi od kategorije osiguranika koji se određuje prema pretežno navršenom stažu osiguranja.

Korisniku penzije koji je ostvario i inostranu penziju pripada razlika do najnižeg iznosa penzije, ako je zbir penzija manji od najnižeg iznosa penzije. (kraj) MN/SA

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare