Mladima u Medvedji najveći problem posao-Punësimi, problem më i madhë i të rinjëve në Medvegjë

MEDVEDJA

Dvanaest mladih ljudi  biće angažovano na četiri meseca po projektu “ Uspostavljanje Kancelarije za preduzetništvo“ za čiju realizaciju je sklopljen ugovor izmedju opštine Medveđa i Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Biće angažovani mladi ljudi koji su završili srednju I višu školu I fakultet.

Medju mladima koji su potpisali ugovore na četiri meseca , koliko će trajati njihov radni angažman, je angažovanja dve osobe su iz albanske i jedna iz romske zajednice.

Predsednik opštine kaže Nebojša Arsić trrdi da je ovo “privremena solucija” I da lokalna vlast “svakodnevno traže način da otvore dugotrajnija radna mesta, na kojima će sva nezaposlena lica naći zaposlenje”

Mladi iz sve tri zajednice, srpske, albanske I romske kao najveći problem u opštini Medvedja ističu nezaposlenost.

Smatraju da bi, kada bi bilo više radnih mesta, mnogo manje mladih ljudi svoju jedinu perspektivu videlo u odlasku iz Medvedje.

 Ne vide perspektivu udruživanja i inicijative da i sami nešto pokrenu. Kažu da postoji i otpor prema volonterskom radu i činjenici da se on ne plaća.

Odeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta iz Niša, koja su otvorena u Medvedji, već nekoliko godina ne rade pa je , tako, smenjena I mogućnost studiranja za mlade čije porodice nisu u situaciji da  finansiraju njihov boravak u nekom drugom gradu.

U jednom se slažu naši mladi sagovornici iz ove tri zajednice, mnogo je priča ali  malo konkretnih poteza da se mladi stvarno zadrže u ovoj opštini.

Kao prime nam navode potez predstavnika lokalnih vlasti koji su na početku krize za pandemijom Korone iz opštine prvo otpustili osmoro mladih krajem marta ove godine.

Oni su u opštini bili angažovani po osnovnu privremenih i povremenih poslova.

Medju otpuštenima su dve osobe sa završenim fakultetima a šestoro su srednjoškolci.

Petoro otpuštenih su Srbi a troje Albanci.

Naši mladi sagovornici smatraju da je to pravi pokazatelj stvarne brige lokalnih vlasti za mlade koje su otpustili u vreme vanrednog stanja.

Punësimi, problem më i madhë i të rinjëve në Medvegjë

POSTUAR NGA: JUGPRESS 13 QERSHOR, 2020

MEDVEGJË

Dymbëdhjetë të rinj do të punësohen për katër muaj përmes projektit “Themelimi i zyrës për ndërmarrësi” për realizimin e të cilit është lidhur kontratë midis komunës së Medvegjës dhe Qendrës për zhvillim qarqeve Jabllanica dhe Pçinja.

E këtë rast do të punësohen të rinjtë që kanë mbaruar shkollën e mesme dhe fakultetin.

Në mesin e të rinjve që kanë nënshkruar kontrata për katër muaj, sa do të zgjasë angazhimi i tyre në këtë projekt, janë dy shqiptarë dhe një nga komuniteti rom.

Kryetari i komunës, Nebojsha Arsiç, thotë se kjo është një “zgjidhje e përkohshme” dhe se autoritetet lokale “po kërkojnë çdo ditë një mënyrë për të krijuar vende pune më afatgjata, ku do të punësoheshin të gjithë ata që janë në kërkim të vendeve të punës “.

Të rinjtë nga të tre komunitetet, serbë, shqiptarë dhe romë, thonë se papunësia është problemi më i madh në komunën e Medvegjës.

Ata besojnë se nëse do të kishte më shumë punë, shumë më pak të rinj do ta shihnin perspektivën e tyre të vetme në largimin nga Medvegja.

Ata nuk e shohin mundësinë e bashkimit dhe nismave për të filluar diçka vetë. Ata thonë se ka rezistencë edhe ndaj punës vullnetare që bëjnë edhe përkundër faktit se ky aktivitet bëhet falas.

Departamentet e Fakultetit Ekonomik dhe Juridik nga Nishi, të cilat u hapën në Medvegjë, ka disa vite që më nuk janë aktive, kështu është zvogluar mundësia e studimit për të rinjtë, familjet e të cilëve nuk janë në gjendje të financojnë qëndrimin e tyre në një qytet tjetër, jashtë komunës së Medvegjës.

Bashkëbiseduesit tanë të rinj nga këto tre komunitete bien dakord për një gjë, ka shumë fjalë, por shumë pak lëvizje konkrete për të mbajtur të rinjtë në këtë komunë.

Si shembull, ata përmendin lëvizjen e përfaqësuesve të autoriteteve lokale, të cilët në fillim të krizës pas shpërthimit të pandemisë Covid-19, përkatësisht  në fund të Marsit të këtij viti, fillimisht pushuan nga puna tetë të rinj nga komuna.

Ata ishin të angazhuar në komunë në bazë të punëve të përkohshme dhe të herëpashershme.

Midis të pushuarve nga puna janë dy me diplomë të shkollës së mesme dhe gjashtë studentë.

Pesë nga të pushuarit ishin serbë dhe tre ishin shqiptarë.

Bashkëbiseduesit tanë të rinj besojnë se ky është tregues i vërtetë i kujdesit real të autoriteteve lokale për të rinjtë që pushuan nga puna këtatë rinjë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare