Mladi su budućnost Vlasotinca

VLASOTINCE

Da Vlasotince daje prostor participaciji mladih u vlasti po ugledu na republički i pokrajinski nivo, kao i po ugledu na druge jedinice lokalnih samouprava, pored nekoliko mladih odbornika i članova Opštinskog veća, pokazuje i izbor mladih na funkcije u stalnim radnim telima Skupštine opštine.

U prilog tome je i usvajanje predloga Rešenja o obrazovanju Saveta za mlade kao posebnog stalnog radnog tela Skupštine opštine Vlasotince i izbor članova Saveta za mlade, što je u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a predviđeno je Zakonom o mladima, kao i Statutom opštine i Poslovnikom Skupštine opštine Vlasotince.

U Savet za mlade je izabrano sedam članova, na čelu sa predsednikom, Jovanom Stanojević i zamenikom predsednika, Jovanom Stankovićem, sa kojim smo razgovarali o angažovanju mladih ljudi u ovom telu.

  • Uslovi koji su kvalifikovali najbolje među mladima u Vlasotinačkoj opšti je da su ti pojedinci aktivnostima i postupcima značajno afirmisali pozitivnu ulogu i značaj mladih u lokalnoj zajednici, odnosno koji su dobitnici školske, fakultetske, naučne odnosno druge nagrade od značaja za različite oblasti interesovanja mladih -rekao nam je Jovan Stanković, koji je pravi primer kao dugogodišnji omladinski aktivista i mladi lider, a sada i zamenik predsednika Saveta za mlade opštine Vlasotince.

JUGpress: Šta za Vas znači vaše imenovanje za potpredsednika Saveta za mlade u opštini Vlasotince ?

  • Za mene ovaj trenutak predstavlja priznanje mog dugogodišnjeg delovanja u oblasti omladinske politike, a data funkcija me obavezuje da od danas na dalje svoje kompetencije, znanje i iskustvo, bezrezervno, požrtvovano i iskreno, stavim u službu svih građana opštine Vlasotince, a posebno mladih. Trudiću se da putem predlaganja različitih projekata, kao i podržavanjem omladinskih inicijativa, doprinesem povećanju mobilnosti omladine, kako bi smo udruženi kreirali još bolju sadašnjost i zavidnu budućnost našeg divnog mesta. Zahvalan sam rukovodstvu opštine na ukazanom poverenju i trudiću se da isto kroz iskrenu saradnju, neumornim radom i realnim rezultatima i opravdam.

JUGpress: Koje su ingerencije i zadaci Saveta za mlade ?
Ingerencije Saveta za mlade su:
-iniciranje i učestvovanje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, aktivnog učešća, obezbeđivanje jednakih šansi, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanje nasilja i kriminaliteta, pristupanje pravima održivog razvoja i životne sredine i drugim oblastima od značaja za mlade;
-učestvovanje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova, programa i politika u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade i praćenje njihovog ostvarivanja;
-davanje mišljenja o pitanjima od značaja za mlade i o njima obaveštava organe opštine;
-davanje mišljenja na nacrte propisa i odluka koje donosi Skupština opštine u oblastima značajnim za mlade;
-usvajanje godišnjih i periodičnih izveštaja o ostvarivanju lokalne omladinske politike i lokalnih akcionih planova i programa za mlade i podnosi ih Skupštini opštine, predsedniku Opštine i Opštinskom veću;
-iniciranje priprema projekata ili učešća Opštine u programima i projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja ostvarivanja njihovih prava koja su u nadležnosti Opštine;
-podsticanje saradnje između Opštine i omladinskih organizacija i udruženja i daje podršku realizaciji njihovih aktivnosti;

  • podsticanje ostvarivanja međuopštinske saradnje koja se odnosi na omladinu i o tome obaveštava organe opštine;
    -davanje mišljenja o predlozima projekata od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta opštine, prati njihovo ostvarivanje i daje svoje mišljenje nadležnom organu Opštine.
    Šta bi ste na kraju poželeli članovima vašeg novoizabranog rukovodstva ?
  • Izabranim članovima Saveta za mlade na čelu sa njihovim rukovodstvom želimo puno sreće i uspeha u predstojećem radu, u nadi i veri da će kreirati budućnost za mlade, ali i stvarati mlade za budućnost u Vlasotincu – uveren je Jovan Stanković, potpredsednik Savetza mlade u Opštini Vlasotince.
Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare