Mitrović: Kolektor i drugi planovi

BUJANOVAC

Šef odborničke grupe stranaka okupljenih oko SNS u Skupštini opštine Bujanovac Nenad Mitrović rekao je za JUGpress da budžet te opštine za 2020. godinu ” nije razvojni, da je malo manje novca predviđeno za privredu, preduzetništvo i poljoprivredu”.

Na pitanje kako njegova odbornička grupa , kao opozicija u Skupštini opštine Bujanovac, ocenjuje budžet za 2020. godinu i koliko su sagledane potrebe svih građana bez obzira na etničku pripadnost, Mitrović kaže ” Prvo da rasčistimo neke stvari. Budžet se ne donosi na osnovu etničke pripadnosti, nego prema potrebama lokalne samouprave, bez obzira koje nacionalnosti tu žive.

https://www.youtube.com/watch?v=oSnAqE2CM2M

” Mi smo o budžetu govorili na prethodnoj sednici i kao odbornička grupa smo rekli šta to po nama nije dobro, šta smo mi očekivali od opštinske vlasti, a šta je opštinska vlast, u stvari, predložila. Naša osnovna primedba je bila da budžet nije razvojni, da je malo manje novca predviđeno za privredu, preduzetništvo i poljoprivredu. Očekivali smo veći iznos subvencija za poljoprivredu, a manji iznos za nešto što se zove „prva šansa“. Očigledno je da je ovde opštinska vlast imala nameru da kroz taj projekat, s obzirom da je 2020. godina izborna godina, pridobije određeni broj glasova i da po tom osnovu potroši 40 miliona dinara. Mi smo smatrali da je to izuzetno veliki iznos za tako nešto, čak smo smatrali i da je dovoljno da imamo polovinu novca za ovu namenu. Skupštinska većina je to ipak prihvatila, bez obzira na primedbe opozicije.

Na pitanje da li je „Prva šansa“ projekat koji pomaže mladim ljudima da po prvi put započnu neki posao, mItrović kaže da “nije „Prva šansa“ prvi posao, nego je to novac namenjen za stručne prakse, čovek obavi stručnu praksu, ali na žalost posle toga nema prostora da radi”.

” Zato je bolje da polovinu novca od tih 40 miliona trebalo usmeriti na mala i srednja preduzeća u našoj opštini, da se finansiraju projekti zapošljavanja i da se na osnovu tog novca obezbedi trajno zasposlenje za neke ljude i onda bi imali rezultate iz tog budžeta. Na ovakav način nemamo rezultat, a potrošićemo novac”, navodi Mitrović.

Na pitanje koje su zajedničke potrebe Srba, Albanaca i Roma u Bujanovcu koje bi trebale da budu zadovoljene i u oblasti infrastrukturnih projekata, Mitrović kaže ” Potrebe i jednih i drugih i trećih skoro da su identične”.

” Fale nam putevi, fali nam infrastruktura kada je u pitanju struja, voda, kanalizacija, ono što je najbitnije je da vidimo hoćemo li iz projekta investicionog plana „Budućnost Srbije“ do 2025. koji je predložio predsednik Aleksandar Vučić da isfinansiramo kolektor za prečišćavanje otpadnih voda, da potrebe Rakovca, Lopardinca, Levasoja, grada Bujanovca budu obuhvaćene tom kolektorskom stanicom i da na taj način rešimo problem kanalizacione mreže koju imamo i koja se sada izliva u potok. Taj projekat vredi oko sedam miliona evra i lokalna samouprava sama ne može da isfinansira”, kaže Mitrović.

Na pitanje koja je bila prepreka da on do sada ne uđe u portfolio Kancelarije za javna ulaganja, pa da bude finansiran, Mitrović je rekao “Pretpostavljam da Kancelarija za javna ulaganja nije imala novac da to isfinansira”.

Para će, veruje Mitrović, možda biti u već pomenutom Nacionalnom investicionom planu.

“Čuli smo da se do kraja 2025. godine od strane države planira 14 milijardi evra da se uloži u nešto ovako i mi se nadamo da ćemo u okviru toga i mi naći snage da jedan ovakav projekat isfinansiramo. Ja sam pomenuo samo jedan projekat, a nadam se da će ih biti još,” kaže Mitrović.

Na naše pitanje koliko su građani zainteresovani za kreiranje budžeta i koliko zaista učestvuju u svemu tome, Mitrović kaže ” Što se tiče građana, vi morate da pokrenete javnu raspravu, da ih obavestite na vreme, morate da, kao što je i ranije rađeno, kada smo imali javne rasprave i kada je bukvalno svako od građana mogao da prisustvuje i razgovara sa predsednikom opštine, da da svoj predlog, a da se posle u okviru svega toga predsednik opštine i oopštinsko rukovodstvo procene da li može da to uđe u budžet za narednu godinu ili ne. Međutim, u poslednje vreme se izbegavaju te javne rasprave i to nikako nije dobro. Ali, ne treba ni samo forme radi otići na tu javnu raspravu”, smatra Mitrović.

Mitrovic: Kolektori dhe planet e tjera

Postuar nga: JUGPRESS më 31 dhjetor 2019

Bujanoc

Nenad Mitroviq, kreu i grupit parlamentar të partive të mbledhura rreth SNS në Asamblenë Komunale të Bujanocit, tha për JUGpressin se buxheti i komunës për vitin 2020 “nuk është zhvillimor, se ka më pak para të parapara për ekonominë, ndërmarrësinë dhe bujqësinë”.

I pyetur se si grupi i tij këshilltar, si opozitë në Asamblenë Komunale të Bujanocit, e vlerëson buxhetin për vitin 2020 dhe sa merren parasysh nevojat e të gjithë qytetarëve, pavarësisht përkatësisë etnike, Mitroviq thotë: “Së pari le t'i spastrojmë disa gjëra. Buxheti nuk miratohet mbi bazën e përkatësisë etnike, por sipas nevojave të vetëqeverisjes lokale, pa marrë parasysh se cilat kombësi banojnë aty.


“Ne kemi folur për buxhetin në seancën e kaluar dhe si grup i këshilltarëve e kemi thënë se çfarë nuk ishte mirë sipas neve, çfarë kemi pritur nga qeveria komunale dhe çfarë ka sugjeruar qeveria komunale. Kundërshtimi ynë kryesor ishte që buxheti nuk ishte zhvillimor, se më pak para janë ndarë për ekonominë, sipërmarrësinë dhe bujqësinë. Kemi pritur një shumë më të lartë të subvencioneve për bujqësinë dhe një sasi më të vogël për diçka të quajtur “shansi i parë”. Natyrisht që pushteti komunal këtu synonte të fitonte një numër të caktuar votash përmes atij projekti, pasi viti 2020 është vit i zgjedhjeve, të përfitojë numër të caktuar të votave dhe mbi këtë bazë të shpenzojë 40 milion dinarë. Ne konsideruam se kjo ishte një shumë jashtëzakonisht e madhe për diçka të tillë, madje kemi konsideruar se është e mjaftueshme të kemi gjysmën e parave për këtë qëllim. Sidoqoftë, shumica e Kuvendit këtë e pranuan, pavarësisht kundërshtimeve të opozitës.

I pyetur nëse “Shansi i Parë” është projekt që i ndihmon të rinjtë të fillojnë një punë për herë të parë, Mitroviq thotë se “nuk është” “Shansi i Parë “puna e parë, por janë para të destinuara për praktikën profesionale, njeriu e kryen praktikën profesionale, por fatkeqësisht pas kësaj nuk ka vend pune”.

“Prandaj është më mirë që gjysma e atyre 40 milionëve do të duhej të drejtohen për ndërmarrje të vogla dhe të mesme në komunën tonë, për të financuar projekte punësimi dhe për të siguruar punësim të përhershëm për disa njerëz në bazë të atyre parave, dhe pastaj do të kishim rezultate nga ai buxhet. Në këtë mënyrë nuk kemi asnjë rezultat, dhe do t’i shpenzojmë paratë”, tha Mitroviq.

I pyetur se cilat janë nevojat e përbashkëta të serbëve, shqiptarëve dhe romëve në Bujanoc që duhen përmbushur në fushën e projekteve të infrastrukturës, Mitroviq thotë se “Nevojat edhe të parëve edhe të dytëve, edhe të tretëve janë pothuajse identike”.

“Na mungojnë rrugët, na mungon infrastruktura kur bëhet fjalë për energjinë elektrike, uji, kanalizimi, ajo që është më e rëndësishmja është të shohim nëse mund të financojmë impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura nga projekti i Planit të Investimeve të Presidentit Aleksandar Vuçiq “Ardhmëria e Serbisë” deri në vitin 2025, që nevojat e Rakovcit, Lopardincës, Levosojës, qytetit të Bujanocit të përfshihen në këtë stacion koleksionues dhe kështu të zgjidhim problemin e rrjetit të kanalizimeve që kemi dhe që tani derdhet në lumë. Projekti vlen rreth shtatë milion euro dhe pushteti vendor nuk mund ta financojë vetë”, thotë Mitroviq.

I pyetur se cila ishte pengesa që ai të mos hynte në portofolin e Zyrës së Investimeve Publike deri më tani dhe të financohej, Mitroviq tha “Supozoj se Zyra e Investimeve Publike nuk kishte para për ta financuar atë”.

Para, beson Mitroviq, mund të ketë në Planin Kombëtar të Investimeve tashmë të përmendur.

“Ne kemi dëgjuar se deri në fund të vitit 2025, shteti po planifikon 14 miliardë euro për të investuar në diçka të këtillë, dhe shpresojmë se brenda kësaj do të gjejmë forcën për të financuar një projekt të tillë. Përmenda vetëm një projekt, dhe shpresoj se do të ketë më shumë, ”thotë ai Mitrovic.
I pyetur se sa qytetarët janë të interesuar për krijimin e buxhetit dhe sa ata vërtet marrin pjesë në të, Mitroviq thotë: “Sa i përket qytetarëve, duhet të filloni një debat publik, t'i informoni ata me kohë, ju duhet të bëni, siç është bërë më parë, kur kemi pasur debate publike dhe kur pothuajse secili nga qytetarët mund të marrë pjesë dhe të bisedojë me kryetarin e komunës, të bëjë propozimin e tij, dhe pastaj, në fund në kuadër të gjithë kësaj, kryetari dhe udhëheqësia komunale vlerësojnë nëse mundet apo jo të hyjë në buxhet për vitin e ardhshëm.  Sidoqoftë, këto debate publike janë shmangur kohët e fundit dhe kjo nuk është aspak mirë. Por nuk duhet që vetëm formalisht të shkojnë në atë debat publik”, tha Mitroviq.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare