Ministarstvo zdravlja Kosova i Nacionalni institut javno zdravlje da prestanu sa kršenjem Zakona o upotrebi jezika u vreme pandemije

MITROVICA


Vlada Kosova je 28. jula objavila Odluku o novim merama za sprečavanje širenja virusa korona.

U Odluci se, između ostalog, navodi da su sve osobe na Kosovu dužna da “primenjuju preventivne mere i preporuke Nacionalnog instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja”.

Pripadnici srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosovu, međutim, ne mogu da se informišu o ovim merama i preporukama budući da se obe institucije ističu u kršenju Zakona o upotrebi jezika i da
ne objavljuju informacije na srpskom jeziku.
Od početka pandemije, informacije koje objavljuju Ministarstvo zdravlja i Nacionalni institut za javno zdravlje dostupne su gotovo isključivo na albanskom jeziku, uprkos značaju koji one imaju
za zaštitu zdravlja stanovništva.

Ministarstvo zdravlja već mesecima ne ažurira verziju svoje veb
stranice na srpskom jeziku. Stranica COVID19 koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja takođe je gotovo nedostupna na srpskom jeziku. Nacionalni institut za javno zdravlje čak ni ne poseduje
verziju veb stranice na srpskom jeziku.

Sve objave na stranici ove institucije na društvenoj mreži
“fejsbuk” su takođe dostupne isključivo na albanskom jeziku.

Osim toga, saopštenja za javnost Ministarstva zdravlja i Nacionalnog instituta za zdravlje dostavljaju se medijima uglavnom na
albanskom jeziku bez prevoda na srpski jezik.
NVO AKTIV i pojedini mediji su zbog se u prethodnom periodu obraćali Kancelariji poverenika za jezike povodom rada ovih institucija, ali to nije dalo rezultat.
Budući da se pomenute institucije ne pridržavaju svoje obaveze da sve informacije objavljuju i na srpskom jeziku, postavlja se pitanje kako građani srpske i drugih nevećinskih zajenica mogu da
“primenjuju njihove preventivne mere i preporuke” kada o njima ne mogu da se informišu?
U cilju zaštite zdravlja svih osoba na Kosovu, ali i poštovanja jezičkih prava, NVO AKTIV traži od Ministarstva zdravlja i Nacionalnog institut za javno zdravlje da poštuju Zakon o upotrebi jezika i obezbede prevod svih dokumenata i informacija na srpski jezik. NVO AKTIV poziva Kancelariju
poverenika da preduzme mere u skladu sa svojim nadležnostima kako kršenje Zakona o upotrebi jezika od strane institucija ne bi postala praksa, navodi se u saopštenju NVO AKTIV.

Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të ndalen me shkeljen e Ligjit për përdorimin e gjuhëve në kohën e pandemisë

Qeveria e Kosovës me 28 qershor ka prezantuar vendimin për masat e reja për të parandaluar përhapjen e virusit korona. Me vendim, përveç tjerash, thuhet që të gjithë banorët e Kosovës janë të obliguar t’i “zbatojnë masat parandaluese dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Ministrisë së Shëndetësisë”. Megjithatë, anëtarët e komunitetit serb dhe komuniteteve të tjera jo-shumicë të Kosovës, nuk munden të informohen rreth masave dhe rekomandimeve në fjalë marrë parasysh që të dyja institucionet dallohen për shkeljen e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, rrjedhimisht duke mos i publikuar informatat dhe njoftimet në gjuhën serbe. Që prej fillimit të pandemisë, informatat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike janë kryesisht të disponueshme në gjuhën shqipe, përkundër rëndësisë që kanë në mbrojtjen e shëndetit të popullatës. Ministria e shëndetësisë me muaj të tërë nuk e ka përditësuar verzionin e aktualizuar të ueb faqës në gjuhën serbe. Gjithashtu, uebfaqja COVID19 e aktivizuar nga Ministria e Shëndetësisë është pothuajse e padisponueshme në gjuhën serbe. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike madje as nuk e posedon verzionin e ueb faqës së saj në gjuhën serbe. Të gjitha shpalljet dhe njoftimet në profilin e rrjetit social “fejsbuk” të institutit në fjalë po ashtu janë kryesisht të publikuara në gjuhën shqipe. Përveç kësaj, njoftimet për shtyp të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike i sigurohen mediave në shumicën e rasteve vetëm në gjuhën shqipe pa përkthim në gjuhën serbe. OJQ AKTIV dhe disa media në periudhën paraprake janë drejtuar në Zyrën e Komisionerit për gjuhët lidhur me punën e institucioneve respektive, mirpo pa dhënë ndonjë rezultat. Marrë parasysh që institucionet e sipërpërmendura nuk i përmbahen detyrimeve të tyre për ti publikuar të gjitha informatat edhe në gjuhën serbe, shtrohet pyetja se në çfarë mënyre qytetarët e komunitetit serb dhe komuniteteve të tjera jo-shumicë munden t’i “zbatojnë masat dhe rekomandimet e tyre parandaluese” në lidhje me të cilat as që munden të informohen? Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik të të gjithë banorëve në Kosovë por edhe respektimit të të drejtave gjuhësore, OJQ AKTIV kërkon nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike zbatim të Ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe sigurimin e përkthimit që të gjitha dokumenteve dhe informatave në gjuhën serbe. OJQ AKTIV thëret Zyren e Komisionerit për gjuhët të ndërmerë masa në përputhje me kompetencat që ka, në mënyrë që shkelja e Ligjit për përdorimin e gjuhëve mos të bëhet praktikë e zakonshme nëpër institucione.

Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Проститутки Бишкека
0
Ostavite komentar.x
()
x