MEDIJSKA KOALICIJA : OPŠTINA PREŠEVO DISKRIMINIŠE NEALBANSKE MEDIJE

BEOGRAD-PREŠEVO

Kоаliciја nоvinаrskih i mеdiјskih udružеnjа (NUNS, UNS, NDNV, АNЕМ i Lоkаl prеs) zahteva da nadležni organ lokalne samouprave Preševo poništi opštinski konkurs za sufinansiranje medijskih projekata u 2016. godini jer je direktno suprotan Ustavu i Zakonu o javnom informisanju i medijima Republike Srbije.

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Preševo u 2016. godini neskriveno favorizuje medije koji informišu na albanskom jeziku i diskriminiše sva druga javna glasila.

Pravo učešća na konkursu opštine Preševo imaju “izdavač medija čiji medij ima sedište na teritoriji opštine Preševo … a koji proizvodi program na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine Preševo”, kao i “pravno lice, odnosno preduzetnik, koji ima sedište na teritoriji opštine Preševo i koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja… na jezicima nacionalnih manjina u službenoj upotrebi u ovoj opštini”.

S obzirom da sedište na teritoriji opštine od javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina imaju samo mediji koji informišu na albanskom jeziku, jasno je o kakvoj je diskriminaciji reč.

Opština Preševo je i prošle godine raspisala konkurs sa identičnim diskriminatornim uslovima povodom kojeg je Medijska koalicija zatražila tumačenja Ministarstva za kulturu i informisanje Srbije i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U odgovorima dva ministarstva potvrđena je ocena Koalicije da je konkurs Preševa nezakonit.

Ministarstvo kulture je navelo da je „jasno da je Zakonom o javnom informisanju i medijima precizno određen krug lica koja mogu učestvovati na konkursu za projektno sufinansiranje i taj krug lica se ne može ograničavati kroz javni poziv za učešće na konkursu“.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je podsetilo na ustavna i zakonska prava nacionalnih manjina na odlučivanje “o pojedinim pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma”. Ministarstvo je ukazalo i da  “uključivanje pripadnika nacionalnih manjina u postupak raspodele budžetskih sredstava ima za cilj očuvanje kulture i nacionalne posebnosti”, ali tako “da ne dovodi do a priori odbacivanja svih programa i projekata na jezicima drugih nacionalnih manjina kao i većinskog stanovništva”.

Medijska koalicija će povodom novog diskriminatornog konkursa opštine Preševo zatražiti reakciju pomenutih ministarstava, kao i Zaštitnika građana, Stalne konferencije gradova i opština i Misije OEBS u Srbiji.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja:

Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Nezavisno Društvo novinara Vojvodine, Udruženje lokalnih izdavača Lokal press

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare