Martinović: Apsolutno nelegitimna odluka o promeni naziva osnovne škole u opštini Bujanovac

BEOGRAD

Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine
Preševo, Bujanovac i Medveđu smatra da je odluka o promeni
naziva OŠ „Desanka Maksimović“ u Bujanovcu u OŠ „Ismail
Kadare“, koja je doneta na sednici SO Bujanovac 15. novembra ove
godine, bez podrške srpskih odbornika koji učestvuju u radu SO
Bujanovac, ishitrena i apsolutno nelegitimna, saopšteno je danas.

U saopštenju, koje je odgovor na pitanja novinarke Regionalne informativna agencije JUGpress

upućeno juče da predsednik Koordinacionog tela za ove tri opštine Aleksandar Martinović prokometariše odluku albanske većine u Skupštini opštine Bujanovac da se promeni ime Osnovne škole “Desanka Masimović” u selu Biljača u ime “Ismail Kadare” , navodi se da je “trebalo prethodno obaviti konsultacije sa političkim strankama i odborničkim grupama koje zastupaju srpski narod u SO
Bujanovac, kako bi se donela odluka koja bi bila usklađena i sa
željama Albanaca i sa željama Srba”.
” Umesto toga, srpski odbornici, ali i svi Srbi u opštini
Bujanovac, stavljeni su pred svršen čin da je naziv osnovne škole
promenjen, a u pitanju je Desanka Maksimović, jedna od najvećih
srpskih pesnikinja, žena koja je bila čiste duše i otvorenog srca
prema svim ljudima, bez razlike”, navodi se u ovom odgovoru ali se ne objašnjava da li je Koordinaciono telo na bilo koji način iniciralo ovaj razgovor izmedju albanskih i srpskih odbornika, šta je učinilo po ovom pitanju i zašto nije.

Navodi se da “Koordinaciono telo, predsednik Republike Srbije i Vlada
Republike Srbije i dalje drže ispruženu ruku prema Albancima i
njihovim predstavnicima na jugu Republike Srbije, ali je ona, što
se pokazuje i na ovom primeru, i dalje u vazduhu“, naveo je
Martinović, piše u saopštenju.

Povodom odluke o promeni naziva OŠ „Desanka Maksimović“
u Bujanovcu u OŠ „Ismail Kadare“, ministar državne uprave i
lokalne samouprave i predsednik Koordinacionog tela Vlade
Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
Aleksandar Martinović obaveštava javnost o sledećem:
„Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine
Preševo, Bujanovac i Medveđa sprovodi politiku Vlade na
prostoru ovih opština. Koordinaciono telo je politički organ
Vlade Republike Srbije koji se stara o obezbeđivanju uslova za
nesmetan razvoj i napredak ovih opština u centralnom delu južne
Srbije. Sve aktivnosti ovog organa se realizuju u skladu sa unapred
utvrđenom politikom Vlade, uz neophodnu koordinaciju rada
državnih organa u čijoj direktnoj nadležnosti su oblasti od
strateškog značaja za unapređenje kvaliteta života svih građana u
ovom delu Srbije”, saopšteno je iz njegovog kabineta.

“Idejni cilj osnivanja i strateški cilj delovanja
Koordinacionog tela je očuvanje mira i bezbednosti, što
predstavlja preduslov za stvaranje i očuvanje istinskog
multietničkog i multikonfesionalnog društva zasnovanog na
demokratskim principima. Radi održanja pune političke
stabilnosti i održanja principa vladavine prava, Koordinaciono
telo se stara o poboljšanju uslova života svih građana, bez obzira
na nacionalnu pripadnost, vodeći računa o posebnostima svih
nacionalnih identiteta, u sferi zdravstva, obrazovanja, socijalnih
pitanja i svih drugih oblasti društvenog života.
U vezi sa promenom naziva školskih ustanova, prema Zakonu o
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ustanova može da vrši

statusnu promenu, promenu naziva ili sedišta, pri čemu odluku o
promeni naziva ili sedišta javne ustanove donosi organ
upravljanja, uz saglasnost Ministarstva. Zahtev za davanje
saglasnosti za promenu naziva ustanove podnosi se Ministarstvu
najkasnije do 31. decembra tekuće školske godine. Škola ne može
da vrši statusne promene, promenu naziva ili sedišta u toku
nastavne godine. Izuzetno, ukoliko nastupe okolnosti usled kojih
je sprečeno nesmetano odvijanje nastave, statusna promena sedišta
može se izvršiti u toku nastavne godine, uz saglasnost
Ministarstva”, navodi se u saopštenju.

Martinović niti njegov kabinet, niti Koordinaciono telo za opštine Bujanovac, Preševo i Medvedju, koje je formirano u decembru 2000. godine, nisu odgovorili na pitanje kako komentarišu činjenicu da je ova škola do prošle godine bila multietnička i dvojezićna ali da to više nije. (kraj)LJS/SM

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare