Leskovački budžet: Gde su kapitalni projekti

LESKOVAC

U prvih devet meseci iz budžeta grada nisu realizovane veoma važne kapitalne investicije koje su bitne za razvoj našeg grada, ili je realizacija na vrlo niskom nivou, rekao je na sednici Skupštine grada Leskovca Dragoljub Živković iz opozicione Grupa građana za Leskovac – ZAJEDNO .

On je izneo zamerke i na realizaciju kapitalnih projekata.

„Mislim da ih je bilo šest i da je i dalje to ostalo tako. Iz ostalih izvora, odnosno iz budžeta Republike Srbije na tim pozicijama nije odvojen ni jedan dinar za te investicije. Lokalna vlast mora da brine o tome i insistira da se ta sredstva daju, jer, prestpostavljam, ako su ta sredstva ušla u budžet, onda ih je neko i obećao. Međutim, imamo jednu inovaciju u odnosu na prošli put. Kada ništa nije odvojeno nema više nula, kakvih je bilo prošli put i ne razumem zbog čega je to? Imamo još jednu inovaciju, uvedene su dve vertikalne kolone i to 2023. i 2024. godina. Ako je ovo izveštaj o izvršenju u prvih devet meseci 2022. godine, otkuda to da imamo kolone za 2023. i 2024. godinu? Pretpostavljam da je to zbog razloga da lakše primimo tu vest da nije uplaćen ni jedan dinar. Ali, šefica finansijske službe nije zadužena da reguliše naše psihičko stanje, naša je stavr kako ćemo doživeti tu informaciju.

On je pitao i gde su kapitalni projekti koji su planirani u budžetu za ovu godinu

„Za proširenje kanalizacione mreže je planirano skoro 600 miliona, izvršenje 6,9%. Voleo bih da čujem koji su razlozi zbog toga? Ili unapređenje energetske efikasnosti u objektima javne namene planirano 525 miliona, izvršenje 30 miliona, odnosno 5,8%. Rekonstrukcija i izgradnja objekta Dečjeg dispanzera, što je pitanje vezano za demografsku politiku, planirano 410 miliona, izvršenje 0. Imamo i dobru realizaciju, Bulevar Nikole Pašića, izvršenje 100% što je za pohvalu. Rekonstrukcija ulice Radoja Žunića 0%, energetska sanacija objekta Trgovinsko-ugostiteljske škole 0%, izgradnja dečjeg vrtića u MZ „Moša Pijade“, izvršenje 0%… Zašto je toliko planirano, a izvršenja su nula?“

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Živković se osvrnuo i na izvršenje budžeta vezano za lokalni ekonomski razvoj.

„Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta 16 miliona. Lično mislim da su to mala sredstva, ali kada vidim da je izvršenje milion, onda i nisu mala, jer taj koji je trebao da sprovede politiku angažovanja ovih sredstava je utrošio samo jedan milion. Ili nije bilo projekata ili nije bilo dobre organizacije. Dalje, izrada projektne dokumentacije, od 29 miliona utrošeno šest… Ne možemo rešavati krupne investicije ako nemamo planove. Razvoj turizma i Roštiljada, mislim da je potrebno tu dobru i zdravu ideju unaprediti, jer se vidi da tu postoji nedostatak novih ideja. Jedno isto se dešava iz godine u godinu, potrebna je pomoć Turističkoj organizaciji kako to bolje organizovati, pa to ukrstiti sa kulturološkom ponudom. Dalje, poljoprivreda i ruralni razvoj, planirano je 108 miliona, izvršeno 13…“

GRADONAČELNIK: STANJE IDEALNO

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović pak smatra da je stanje u budžetu „idealno“.

On je naznačio da su rashodi 57,9%, a prihodi 74,2%, što je ocenio kao idealnim.

„Ovaj devetomesečni trend nastaviće se i u poslednja tri meseca i očekujemo da izvršenje budžeta bude kao i prošle godine, 98,2%. To pokazuje mudro planiranje i efikasan rad lokalne samouprave. U poslednjih godinu dana imamo konstantno od 850-900 miliona dinara, što pokazuje da smo konstantno finansijski stabilni. U ovoj godini je grad po prvi put već u prvih devet meseci ispunio sve svoje obaveze kada je u pitanju finansiranje i sufinansiranje projekta iz programa putem konkursa. Blokirane su bile 33 mesne zajednice, grad je uložio 65 miliona dinara da ih deblokira, a u tekućoj godini za funkcionisanje mesnih zajednica smo uložili 44 miliona dinara, a u narednoj planiramo 65 miliona. Loša putna infrastruktura ka Vučju je promenjena, što će omogućiti brži privredni i turistički razvoj tog kraja. U put Leskovac-Lebane je investirano 176,6 miliona za 4,6 kilometara, zatim je tu nova saobraćajnica prema Vlasotincu, kao i uređenje još nekih puteva i ulica, te vodovodne i kanalizacione mreže.“

Član Gradskog veća Stefan Kitanović naglašava da je osnova izvršenja budžeta, bilo da se radi o budžetu porodice, firme, grada ili države je da se više zarađuje nego troši i da se vodi zdrava ekonomska politika.

„Iz izveštaja o izvršenju budžeta možemo videti da Leskovac, uprkos brojnim izazovima današnjice, održava stabilnost u gradskoj kasi i da prvih devet meseci završava u plusu. Leskovac ima jedno od najboljih ostvarenja u Srbiji i on je danas stabilan i jak.“

NARATIV U SKUPŠTINI

Na njegovo izlaganje je reagovala Mirjana Perišeć (Za Leskovac – ZAJEDNO) rekavši da narativ koji Kitanović konstantno koristi iz sednice u sednicu apsolutno nije po poslovniku, a nije ni na dovoljnom nivou uvažavanja sagovornika.

„Prvo, niko iz grupe odbornika „Za Leskovac – ZAJEDNO“ nije niti amater niti je ovde došao iz neke loše namere, niti priča neke nebuloze, niti se bavi amaterizmom u politici. Sve što je izneto danas sa ovim tačkama dnevnog reda koji smo prošli je sa velikom odgovornošću, s avelikom preciznošću, dobrim namerama i dobrim predlozima. Gradonačelnik je prepoznao sve to u našim izlaganjima i onda vi nastupite sa jednom kritikom gde od nas pravite početnike. Ja vas molim da u skladu sa vašim godinama, jer ih pominjem samo zato što vi u tim godinama iskustvo niste mogli da steknete, imate veliku energiju, veliki potencijal da radite, jako poštujem vaše angažovanje na svakom zasedanju skupštine, ali način na koji se obraćate odbornicima grupe „Za Leskovac – ZAJEDNO“ je potpuno neprimeren. Sve što je izneo profesor Živković, ne znam da li ste smetnuli s uma, ali čovek je bio predsednik opštine, dakle, naravno da se razume u svaku tačku budžeta. Primetićete da se nismo mešali u tu tačku dnevnog reda iz razumljivog razloga, apsolutno svaki deo tog izveštaja on poznaje, vršio je taj budžet, zna o čemu se priča i onda vi nastupite posle toga i to omalovažite.“

ZA PRESUDE I PENALE 276,9 MILIONA

Iz budžeta grada Leskovca  u prvih devet meseci u ovoj godini plaćeno je 276,9 miliona dinara na ime novčanih kazni i penala  i to je najveći rashod u toj grupi troškova, rečeno je prilikom podnošenja izveštaja o izvršenju gradskog budžeta.

U ovogodišnjem budžetu grada Leskovca za ove troškove je planirano 154.794.000 dinara. Drugim rebalansoim budžeta taj iznos je povećan na 308.840.000 dinara. Prema prikazanim brojkama u izveštaju pred odbornicima Skupštine grada Leskovca  u prvih devet meseci na ove troškove već je potrošeno 89,6 posto planiranih sredstava.

U najvećem delu su to presude po osnovu faktički formalne eksproprijacije, ali i tužbe po osnovu ujeda pasa lutalica

KAKVI SU PRIHODI A KAKVI TROŠKOVI IZ BUDŽETA

 Iz budžeta grada Leskovca  u prvih devet meseci u ovoj godini plaćeno je 276,9 miliona dinara na ime novčanih kazni i penala  i to je najveći rashod u toj grupi troškova, rečeno je prilikom podnošenja izveštaja o izvršenju gradskog budžeta.

U ovogodišnjem budžetu grada Leskovca za ove troškove je planirano 154.794.000 dinara. Drugim rebalansoim budžeta taj iznos je povećan na 308.840.000 dinara. Prema prikazanim brojkama u izveštaju pred odbornicima Skupštine grada Leskovca  u prvih devet meseci na ove troškove već je potrošeno 89,6 posto planiranih sredstava.

U najvećem delu su to presude po osnovu faktički formalne eksproprijacije, ali i tužbe po osnovu ujeda pasa lutalica

U periodu januar-septembar 2022. godine budžet grada Leskovca raspolagao prihodima u visini od 4.088.808.538 dinara, što predstavlja 74,2% planiranog obima za 2022. godinu, a što je za 25 % više u odnosu na raspoloživa sredstva na isti poredbeni period u 2021. Godini, iznela je podatak na sednici Skupštine grada  Marija Milosavljević,  šefica Odeljenja za finansije.

Tekući prihodi ostvareni su u visini od 3.397.332.003 dinara, što je 71,4% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Podnoseći izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca za period od 1.1.2022. – 30.9.2022. godine Marija Milosavljević  je rekla da su od tekućih prihoda najznačajniji oni od poreza na dohodak koji su ostvareni u visini od 1.828.296.841 što je 73,8% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 14% više sredstava.

NAJVEĆI PRIHODI U BUDŽETU OD POREZA NA ZARADE

Najveće učešće ostvaruje se od prihoda od poreza na zarade. Ostvareni prihod iznosi 1.513.413.132 dinara što je 72,1% od godišnjeg plana, a što je 11% više u odnosu na ostvarenje ovog prihoda u toku prethodne godine. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni su veći prihodi od poreza na prihod od samostalne delatnosti i oni su ostvareni sa 202.033.895 dinara, što je 80,8% od plana, a to je 21% više u odnosu na isti period prošle godine. Porez na druge prihode ostvaren je sa 91% u odnosu na godišnji plan što iznosi 109,2 miliona dinara i ostvaruje se predviđenom dinamikom. Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su sa 359.473.333 dinara, što je 69,1% od godišnjeg plana. Izvorni prihodi od poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica ostvareni su u visini od 279.576.513 dinara. Prihodi od poreza na dobra i usluge ostvareni su u visini od 93.633.183 odnosno sa 55,7% od godišnjeg plana. Komunalna taksa na firmu ostvarena je sa 50.822.230 dinara, odnosno 72,6% u odnosu na godišnji plan. Transferi od drugih nivoa vlasti ostvareni su sa 69% od godišnjeg plana odnosno u iznosu od 778.706.415 dinara.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 110.028.458 što je svega 73,5% od plana. Na ovakvo stanje uticalo je ostvarenje prihoda od komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama u iznosu od 75.373.041 dinara. Prihodi od prodaje dobara i usluga ostvareni su sa 71% od godišnjeg plana, a prihodi od novčanih kazni ostvarili su se sa 79,5% od planiranog, odnosno 47.136.076 dinara, jer su se prihodi od penala u korist nivoa grada ostvarili sa 19.598.914 dinara zbog naplate bankarske garancije nesavesnih izvođača radova.

 Mešoviti i neodređeni prihodi ostvareni su sa 57.104.583 dinara. Primanja od prodaje nefinansijske imovine beleže ostvarenje od 98.505.700 dinara, odnosno 61,4% od planiranog. Slabiji procenat je zbog prodaje zemljištas koje nije evidentirano u ovom izveštaju, ali će se videti u izveštaju na kraju godine. Prihod koji se slabije ostvario u odnosu na plan je posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, koji se ostvario sa 32%, jer su rešenja deljena tek krajem septembra, tako da bolje ostvarenje ovog prhoda očekujemo u narednom periodu.“

U PRVIH DEVET MESECI UTROŠENO 57,9 POSTO OD PLANA

Milosavljevićeva je dodala da su rashodi od ukupno planiranih sredstava budžeta u 2022. godini u visini od 5.510.149.000, a da je u periodu od 01.01.-30.09. utrošeno je 3.192.838.669 dinara odnosno 57,9% od godišnjeg plana.

„Rashodi budžeta u ovoj 2022. godini realizovani su u skladu sa dinamikom ostvarenja prihoda budžeta grada i to prema prioritetima. Zakonom date obaveze i ovlašćenja grada bile su osnovni prioritet, a što je imalo za rezultat nesmetano funkcionisanje organa, organizacija i ustanova grada, a sa ciljem da se pruži adekvatna usluga građanima. Rashodi za zaposlene su izvršeni sa 79,2% u odnosu na godišnji plan ili sa 952 miliona dinara. iz gradskog budžeta redovno se isplaćuju zarade kao i ostale obaveze prema upošljenicima, direktnim i indirektnim korisnicima budžeta. Blagovremeno i uredno se finansiraju obaveze po osnovu dospelih anuniteta za uzete kredite i to na ime kamate u iznosu od 2,8 miliona dinara, dok su izdaci za otplatu glavnice duga iznosili 59,3 miliona dinara. Ostao je samo još jedan kredit koji se uredno servisira. Na ime tekuće i kapitalne subvencije izvršeno je u ovom periodu 130,9 miliona dinara, ili 51,4% od plana. U devetomesečnom izveštaju novčane kazne i penali po rešenju sudova imaju najveće učešće u ovoj grupi rashoda i iznose 276,9 miliona dinara. U najvećem delu su to presude po osnovu faktički formalne eksproprijacije, ali i tužbe po osnovu ujeda pasa lutalica. Redodno se izmiruju obaveze prema udruženjima iz oblasti kulture, sporta i socijale, a na osnovu sprovedenih javnih konkursa. Izdaci za nefinansijsku imovinu izvršeni su sa 315,9 miliona dinara, odnosno sa 31,5% od godišnjeg plana, Na niže izvršenje uticala je činjenica da je neophodno rezervisati sredstva po osnovu raspisanih javnih nabavki, ali i po osnovu sklopljenih, ali ne realizovnih ugovora kako za ovu, tako i za prethodne godine.“

OSTVARENJE BUDŽETA PO PLANU

Milosavljevićeva zaključuje da se ostvarenje budžeta odvija po planu, na šta ukazuje ostvarenje prihoda od 74,2%, što znači da je budžet realno planiran i da imamo dovoljno novca u budžetu za sve one investicije koje smo Odlukom o budžetu za 2022. godinu planirali.

„U izveštajnom periodu Grad Leskovac je iskazao budžetski suficit u iznosu od 362.293.600 dinara, dok je saldo na računu grada na dan 30.09.2022. godine iznosio 894,5 miliona dinara.“

FILIPOVIĆ(JS): NEZAHVALNO PRIČATI O DEVETOMESEČNOM IZVEŠTAJU

Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija) smatra da je „nezahvalno“ pričati o devetomesečnom izveštaju, jer se, obrazložio je, desi da se, npr. većina rashoda za poljoprivredu dešava u decembru.

„Zato trenutno imamo izvršenje od desetak procenata, a na kraju godine to bude 100%. Ili pogledate neku ulicu koja je 100% završena, ali to nije bilo u devetomesečnom izveštaju. Zato je važno gledati da li je ono što smo planirali, naročito kada su u pitanju prihodi urađeno na pravi način. Kada vidimo da je izvršenje 74,2%, zaključujemo da je to odlično i možemo da očekujemo da na kraju godine bude 98 i više procenata. Mislim da ovaj budžet nije, što bi narod rekao „i ćorava koka ubode neko zrno“ jer je i prošlogodišnji imao dobro izvršenje.“

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare