Lebane


Divlje deponije u Lebanu

LEBANE Na zahtev Ministarstva za zaštitu životne sredine opština Lebane je dostavila tražene podatke o lokacijama divljih deponija na teritoriji ove opštine. Procenjeni su i troškovi sanacije i revitalizacije zemljišta na kojem se nalaze te…