LAF traži od Ministarstva razrešenje direktorke Narodne biblioteke

NIŠ

Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF) zatražio je od ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića da razreši direktorku Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ u Nišu Sonju Šuković jer obavlja dužnost suprotno odredbama Zakona o kulturi.

LAF je, takođe, uputio dopise inspekciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i skupštinskoj Komisiji za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave, da u okviru svojih nadležnosti razmotre slučaj izbora Šuković na funkciju direktorke, te predizmu odgovarajuće mere.

Prema dostupnim podacima, direktorka Šuković ne ispunjava uslove za obavljanje te funkcije koji su predviđeni Zakonom o kulturi, Statutom Narodne biblioteke ”Stevan Sremac” i javnim konkursom za izbor direktora te ustanove, upozorava LAF.

Ona je imenovana na funkciju direktorke Biblioteke od strane ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca 20. aprila 2015. godine, nakon što je Upravni odbor  Biblioteke 21. januara iste godine predložio za tu funkciju, posle održanog javnog konkursa .

Šuković je diplomirala 13. septembra 2013. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, što znači da je u trenutku imenovanja na funkciju imala godinu i po dana radnog iskustva sa visokim obrazovanjem.

Zakon o kulturi i Statut Narodne biblioteke „Stevan Sremac“, međutim, predviđaju da direktor može biti kandat koji „ima visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u struci“, što je uslov koji Šuković nije ispunjavala u trenutku imenovanja, a ne ispunjava ni danas, navodi LAF.

“Podsećamo da je Vrhovni kasacioni sud  3. novembra 2016. godine poništio presudu Apelacionog suda u Nišu i u obrazloženju naveo da se pod „radnim iskustvom“ podrazumeva samo iskustvo sa stepenom obrayovanja koji propisuju zakon, statut ustanove i javni konkurs.

Ovaj sud je tada poništio odluku Skupštine grada Niša o imenovanju direktora Narodnog pozorišta jer u trenutku imenovanja nije imao visoko obrazovanje i radno iskustvo od pet godina, koje nalaže Zakon o kulturi i Statut Pozorišta.

Uvereni smo da se imenovanjem kandidata koji ne ispunjavaju elementarne propisane uslove na direktorske funkcije u javnim preduzećima i ustanovama, što se u poslednjih nekoliko meseci više puta dogodilo, javnosti šalje ružna poruka o stanju u državi i društvu.

Činjenica da je neko kandidat određene političke stranke ne sme biti važnija od zakona, a stranački koalicioni sporazumi o podeli vlasti ne smeju biti iznad pravne države.

Podsećamo, takođe, da je LAF, krajem februara, dostavio nadležnim gradskim institucijama, kao i javnim preduzećima i ustanovama, set preporuka koje bi trebalo da doprinesu da izbor direktora takvih preduzeća i ustanova bude u što većoj meri zakonit i pravičan, a direktori birani po stručnosti i integritetu, umesto po partijskim “kriterijumima”.

U preporukama je kao jedna od novina predviđeno prisustvo građanskog posmatrača u komisijama i UO koje sprovode konkurs, a koji bi imao pravo diskusije i uvida u dokumentaciju, bez prava glasa u odlučivanju, kao i obavezu da o zloupotrebama obavesti nadležne organe i javnost. Građanski posmatrač je mera u Lokalnom planu za borbu protiv korupcije grada Niša.

Među preporukama je i antikorupcijski upitnik koji bi kandidat za direktora morao da popuni pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, a kojim se “meri” njegov koruptivni rizik, odnosno lični i profesionalni integritet.

Preporuke LAF-a predviđaju i isključivanje „podele nadležnosti“ vladajućih stranaka nad  javnim preduzećima i ustanovama iz sadržaja koalicionih sporazuma o podeli vlasti. Takvi sporazumi služe kao osnov za partijska imenovanja direktora tih preduzeća i ustanova, čime se obesmišljava institut javnog konkursa.

LAF će uskoro, nakon što su se institucije i funkcioneri upoznali sa preporukama, uputiti poziv da ih usvoje i u skladu sa njima izmene svoja interna akta.

O spremnosti ili odbijanju institucija i funkcionera da to učine obavestićemo javnost”, navodi LAF.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare