Kršenje jezičkih prava Srba na Kosovu

PRIŠTINA

Jezička prava na Kosovu se svakodnevno krše na svim nivoima bez ikakvih posledica, ocenila je nevladina organizacija (NVO) Aktiv i istakla da je nepotpuno poštovanje prava na upotrebu službenih jezika dovelo u pitanje princip jednakih mogućnosti za sve, koji je narušen kada je u pitanju srpska zajednica i njen jezik i pismo.

Predstavnici NVO Aktiv su na konferenciji u Prištini predstavili i analizu koja ukazuje na propuste poštovanja Zakona o upotrebi jezika na Kosovu, u kojoj je istaknuto da su neki od razloga zbog kojih dolazi do kršenja prava nedostatak političke volјe, otpor u većinskoj zajednici, nedovolјan broj kvalifikovanih prevodilaca i nepostojanje kaznene politike za nepoštovanje jezičkih prava.

Izvršni direktor NVO Aktiv Miodrag Milićević podsetio je da je srpski jezik drugi službeni jezik na Kosovu, kao i da se na kršenja jezičkih prava ukazuje godinama što, kako je naglasio, govori da je problem ukorenjen.

“Građani se svakodnevno suočavaju s brojnim kršenjima jezičkih prava, kako od strane centralnih i lokalnih institucija, tako i prilikom pružanja bankarskih ili telekomunikacijskih usluga”, upozorio je Milićević, i pozvao da se pronađu dugoročna, a ne kratkoročna rešenja.

Menadžerka projekta Tijana Grujić ukazala je da je potpuna primena Zakona o upotrebi jezika, odnosno, poštovanje jezičkih prava, jedan od preduslova pristupa svim drugim pravima i uslugama.

“Da bi neko uopšte saznao koja su mu prava i koje su to dostupne usluge, mora da razume jezik na kome mu se institucija obraća, kao i da bude u mogućnosti da postavi pitanje na svom jeziku i da dobije odgovor na njemu. Institucija je dužna da komunicira sa građanima na jeziku koji on razume”, izjavila je Grujić.

Autor publikacije “Preporuke za okvir politike za sprovođenje Zakona o upotrebi jezika” Nenad Talić ocenio je da je ukazivanje na izazove upotrebe jezika u manjinskim zajednicama povezano sa pitanjem zaštite ljudskih i građanskih prava.

“Često možemo čuti izjave visokih zvaničnika da je zakonodavni okvir o poštovanju jezičkih prava na Kosovu jedan od najnaprednijih u Evropi, a možda i šire. Međutim, Srbi, Bošnjaci, Romi, Turci već godinama unazad ukazuju na nepoštovanje zakonom garantovanih jezičkih prava, a ne poštuju ih upravo institucije sistema koje su zadužene za sprovođenje rešenja”, ukazao je Talić.

NVO Aktiv je predložila 20 konkretnih koraka za prevazilaženje prepreka u poštovanju jezičkih prava i primeni Zakona o upotrebi jezika, među kojima su uvođenje kaznene politike za nepoštovanje tog zakona,  usklađivanje spornih opštinskih pravnih akata, angažovanje dodatnog broja prevodilaca, uspostavljanje institucionanog mehanizma provere kvaliteta prevoda, uspostavljanje fonda za zaštitu prava na upotrebu jezika, uvođenje kurseva za prevodioce i izrada rečnika toponima.

Publikacija je nastala u okviru projekta “Jačanje lokalnih glasova za pravilan razvoj (ALVED)” uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovodi konzorcijum organizacija vođen Peaceful Change Initiative (PCi), u saradnji sa People in Need (PiN), i partnerstvu sa NVO Aktiv.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare