Kosovska vlada isplaćuje preko milion evra za plate više od 200 Srba koji ne idu na posao

PRIŠTINA

Kosovska vlada je u 2018. godini dala plate 271 radniku iz srpske zajednice, a da uopšte nisu radili. Prema glavnom revizoru, državni budžet zbog toga je oštećen u iznosu od milion i 294 hiljade evra, piše Gazeta Express a prenosi Radio Kontakt plus .

Deset ministarstva kosovske vlade potrošilo je u toku 2018, preko milion evra za zaposlene, koji nisu radili nijedan jedini dan. Iako nisu radili, 271 radnik koji dolazi iz srpske zajednice, dobijao je redovne plate iz budžeta Kosova, prenosi ovja medij.

Zbog toga je, prema glavnom revizoru, budžet zemlje oštećen u iznosu od 1.294.222 evra, prenosi Ekonomski glasnik.

Ekonomski glasnik je istraživao sve izveštaje glavnog revizora za ministarstva koja su imala ovaj problem u toku 2018.

Njihovo zaposlenje proizilazi iz Briselskog sporazuma i odluke vlade iz 2015. godine, o gašenju takozvane „Civilne zaštite“, u Severnoj Mitrovici, razmeštajući srpske službenike po određenim pozicijama u različitim ministarstvima zemlje.

Državni revizor u reviziji za 2018. godinu je u mnogim ministarstvima utvrdio neregularnost u zaradama i nedolazak na posao. Reč je o ukupno 10 ministarstava sa ovim problemom.

Tako su u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, nakon procesa regrutovanja, aktima imenovanja, integrisana tridesetdva radnika iz srpske zajednice, za koje je bilo planirana sistematizacija u opštinama na Severu Kosova.

Za gore navedene službenike ovo ministarstvo nije imalo dokaz kojim bi potvrdilo da su se javljali na posao, iako je isto vršilo redovnu isplatu njihovih plata. Troškovi za plate tridesetdva službenika u 2018, bili su 134.657 evra.

Na troškove za plate u iznosu od 99.916 evra za drugih dvadeset radnika koji takođe nisu dolazili u redovnom radnom vremenu, naišli su u Ministarstvu javne administracije.

Međutim, u Ministarstvu zdravlja integrisana su dvadesetdva radnika iz srpske zajednice, koji se takođe nisu javljali na posao u mitrovičkoj bolnici, gde su bili raspoređeni kroz akte imenovanja, na šta ih obavezuju Zakon o radu i ugovor o radu, dok je istovremeno ministarstvo vršilo uplate njihovih plata – u vrednosti od 97.733 evra.

Ministarstvo za povratak i zajednice takođe je integrisalo 21 zaposlenog iz ove zajednice, isplaćujući za njih vrednost u iznosu od 100.430 evra, iako isti nisu pružali usluge ministarstvu koje su bile određene u njihovim ugovorima.

Troškove za plate u iznosu od 139.771 evra, isplatilo je Ministarstvo trgovine i industrije, za dvadesetšest zaposlenih, koji nisu redovno dolazili na posao u ovo ministarstvo.

Prema tvrdnji revizora, nasuprot nastojanjima kosovske vlade da se stvore uslovi za rad ovoj zajednici, cilj njihove integracije nije postignut, s obzirom na to da je došlo do napada na objekte u kojima je trebalo da počnu da rade, a bilo je i drugih kontinuiranih pretnji. Stoga, iz bezbednosnih razloga ovih radnika, Ministarstvo nije bilo u stanju da kroz ugovore o radu angažuje ovo osoblje, kao što se isto dogodilo i u Ministarstvu javne administracije.

U toku 2018. neregularne plate isplaćivalo je i Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje, plaćajući ukupno 29 zaposlenih iz srpske zajednice od 38 – koliko je zaposleno. Međutim, u ugovorima o imenovanju ovih zaposlenih, određena im je samo pozicija, ali ne i radno mesto. Glavni revizor primetio je da za 29 od 38 gore navedenih službenika, ministarstvo nema dokaze kojim bi se potvrdilo da su se javljali na radno mesto, nasuprot činjenici da je ovo ministarstvo njima isplaćivalo redovne isplate u vrednosti od 126.242 evra.

Isplata plata nezavisno od dolaska na posao nastavljena je i u Ministarstvu infrastrukture, gde je nakon procesa zapošljavanja, ovo ministarstvo integrisalo 32 radnika iz srpske zajednice, raspoređujući ih na određene pozicije. Ali navedeno ministarstvo nije posedovalo nikakve dokaze kojima bi moglo da potvrdi da su oni i dolazili na posao ili vršili neku od obaveza iz ugovoru o radu, iako im je istovremeno isplaćeno 153.554 evra

Takođe, Ministarstvo rada i socijalne zaštite, prema Briselskom sporazumu, imenovalo je 30 članova „Civilne zaštite“, ali za 22 službenika ovo ministarstvo nije ponudilo revizoru nikakav dokaz kojim bi za 2018. godinu, bio potvrđen njihov dolazak na posao, ili izveštaje o njihovom radu. Međutim, nisu prestali sa isplatama plata i to u iznosu od 105.124 evra.

U Ministarstvu lokalne samouprave, nakon procesa raspoređivanja, aktom imenovanja zaposleno je 18 Srba, za koje je bilo planirano da se sistematizuju u opštinama na severu Kosova.

Međutim, prema ugovorima o radu, zaposleni su sistematizovani na određene pozicije unutar odgovarajućih odeljenja u ministarstvu. Za gore navedene službenike ovo ministarstvo, kao i druga ministarstva, nije predstavilo nijedan dokaz kojim bi moglo da se potvrdi da su dolazili na posao. Finansijska vrednost za troškove plata za 2018, za ovih 18 službenika bila je 81.156 evra.

I Ministarstvo ekonomskog razvoja bilo je u obavezi da zaposli 18 radnika iz srpske zajednice, ali je takođe bilo obavezano i da obezbedi da ovi službenici poštuju radno vreme. Ali ni ovo ministarstvo nije imalo dokaz o realizaciji poslova u skladu sa zadacima i obavezama ovih radnika, koji su opisani u ugovorima, dok je za njihove plate iz budžeta ovog ministarstva isplaćeno 92.336 evra.

Takođe, kršenje ovoga nije zaobišlo ni Ministarstvo kulture, omladine i sporta, koje je u  različitim odeljenjima rasporedilo 31 pripadnika ilegalnih struktura i oštetivši svoj budžet u iznosu od 163.363 evra.

Prema mišljenju državnog revizora, do ovoga je došlo zbog nepoštovanja ugovora o radu od strane zaposlenih, kao i zbog nedovoljnog truda odgovarajućih ministarstava da se oni angažuju.

„Nisu sprovedene kontrole menadžmenta, kako bi se obezbedilo da svi zaposleni budu prisutni na radnim mestima, a u toku radnog vremena, kao i usled drugih razloga, obuhvatajući i političke okolnosti“.

Revizor konstatuje da ovo plaćanje odsustvovanja s posla u svim ministarstvima uzrokuju štetu državnog budžeta i dovode do toga da nisu ispunjeni predviđeni ciljevi sporazumom – integracija ove zajednice u kosovske institucije.

Opšti revizor predlaže svim ministarstvima da razmotre razloge nedolaska na posao ovih radnika, kao i da reše problem njihovog redovnog angažovanja na poslu. U suprotnom, zahteva da se obustave isplate neregularnih plata.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare