KOORDINACIONO TELO KRIJE PODATKE O BROJU ZAPOSLENIH I TROŠENJU PARA

LESKOVAC

 

Koordinaciono telo za opštine Bujanovac, Preševo I Medvedju  nije odgovorilo mesec I po na pitanja koja im je uputila Regionalne informativne agencije JUGpress a koja se odnose na broj zaposlenih u tom državnom orgnau, način na koji troće  novac na plate, putovanja I dnevnice.

Na zvaničnu melk adresu Koordinacionog tela pitanja su upućena 15, aprila ove godine a, sem par poziva telefonom portparolke tog organa, neposedno posle upućivanja pitanja, I molbe da sačekamo nekoliko dana na odgovor,  do danas nije stigao nikakav odgovor.

U dopisu upućenom Koordinacionom telu zatraženi su odgovori na sledeća pitanja  :

1. Koliko osoba je zaposleno u Koordinacionom telu ukupno?

2. Koliko radi u Beogradu a koliko u kancelarijama u Bujanovcu i Preševu?
3. Koliko osoba je angažovano po ugovoru o delu ili nekom drugom
ugovoru za privremene i povremene poslove?
4. Spisak svih zaposlenih u KT u  Beogradu, Bujanovcu i Preševu i
pozicije na kojima su angažovani

5. Pojedinčni podaci o platama, bruto i neto, svih zaposlenih  (u 2014
i u prva tri meseca ove godine )
6. Visina nadoknade/plate koja se isplaćuje potpredsednicima
pojedinačno (u 2014. i u prva tri meseca ove godine)
7. Visina nadoknade koju prima predsednik Koordinacionog tela.
8. Koliki iznos je u prošloj godini isplaćen na ime putnih troškova,
hotelskog smeštaja i dnevnica zsposlenih u Koordinacionom telu? Koliko
iznos za ove namene je isplaćen u prva tri meseca prošle godine?
Molim za iznos pojedinačnih troškova.
9. Ko je najviše putovao u prošloj a ko u ovoj godini o trošku
Koordinacuionog tela tj. gradjana Srbije i kojim povodima?
10. Koliki je bio ukupan budžet Koordinacionog tela u prošloj a koliki
u pretprošloj godini?
11.   Koliko je ukupno potrošeno na plate i druge troškove zaposlenih
u 2014. i u 2013 . godini?
12. Koliki iznos je planiran u ovoj godini za te namene?

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare