Konkurs za podršku akcijama prikupljanja sredstava za unapređenje kvaliteta obrazovanja i promociju aktivizma

BEOGRAD

Ukratko o Srpskom filantropskom forumu
Misija Srpskog filantropskog foruma je razvoj dobročinstva, filantropije, humanosti i solidarnosti. Kao
krovna organizacija donatora, Forum okuplja kompanije, fondacije i organizacije koje ulažu u opšte
dobro u zajednici u kojoj deluju i posluju, i neguju filantropiju i njene vrednosti.
Ono što radimo je jasno opisano i u misiji Srpskog filantropskog foruma koju sledimo, a to je moć
zajedničkog ulaganja u opšte dobro. Posebno u kriznim situacijama, koje smo posebno iskusili u
prethodnim godinama, pokazalo se da se zajedničko ulaganje dodatno ojača, i da ostvaruje uticaj i
daje dobar primer društvu u celini.
Ukratko o Nacionalnom danu davanja
Srpski filantropski forum ovaj konkurs sprovodi u okviru Nacionalnog dana davanja koji je pokrenula

 1. godine. Nacionalni dan davanja se realizuje u okviru projekta Snaga aktivizma (Inspire2Action),
  koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Trag fondacija i
  partnerske organizacije Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Krovna
  organizacija mladih Srbije (KOMS), Feministički kulturni centar BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija
  (SĆF) i Srpski filantropski forum (SFF). Cilj ovog projekta je da inspiriše građanski aktivizam u Srbiji i
  ojača ulogu civilnog društva u reformama koje doprinose razvoju demokratije i evropskim
  integracijama, kroz podsticanje pozitivnih promena u lokalnim zajednicama, proširivanje baze
  resursa, mobilizaciju šire podrške lokalnim inicijativama i stvaranje prostora za direktno učešće
  građana u odlučivanju i deliberativnoj demokratiji.
  Opis konkursa
  U okviru ovogodišnjeg Nacionalnog dana davanja, Srpski filantropski forum započinje „Godinu
  dobrote“ i otvara konkurs za podršku organizacijama civilnog društva da prikupe sredstva za
  inicijative koje će biti usmerene na unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz promociju aktivizma,
  solidarnosti i filantropije.
  Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, zajedno sa partnerskim osnovnim ili
  srednjim školama, sa kojima će zajedno raditi na realizaciji aktivnosti koje neguju i promovišu
  aktivizam, empatiju i solidarnost, dobročinstvo i okupljaju građane i biznis zajednicu oko
  unapređenja uslova za obrazovanje dece i mladih.
  Nacionalni dan davanja omogućava organizacijama da realizuju akcije prikupljanja sredstava, robe ili
  usluga koje će koristiti za realizaciju konkretnih aktivnosti povezanih sa unapređenjem kvaliteta
  obrazovanja kroz promociju aktivizma, solidarnosti i filantropije, uz uključivanje građana iz lokalne
  zajednice i korportivnog sektora. Srpski filantropski forum će pomoći u promociji i u prikupljanju
  sredstava, kroz kontakte sa kompanijama i organizacijama, i drugim mogućim partnerima.
  Mesto u kojem se realizuje akcija mora biti na teritoriji Republike Srbije.

U okviru konkursa, planiramo da podržimo do 15 partnerskih inicijativa čiji će nosioci biti organizacije
civilnog društva i koje će se realizovati u partnerstvu sa osnovnim ili srednjim školama u njihovoj
lokalnoj zajednici.
Uslovi za prijavu na konkurs

 • Organizacija je registrovana kao udruženje ili fondacija u APR-u pre 1.1.2020. godine
 • Organizacija je sprovela najmanje jednu uspešnu akciju prikupljanja sredstava u lokalnoj
  zajednici od građana i/ili koprorativng sektora
 • Organizacija u svom statutu ima definisan rad na unapređenju obrazovanja
 • Prosečan godišnji budžet organizacije u 2020, 2021. i 2022. godini iznosi više od 2,5 miliona
  dinara
 • Organizacija posle selekcije mora obezbediti potpisan memorandum o saradnji sa školom sa
  kojom će realizovati projekat
 • Organizacija je registrovana u istoj opštini, selu ili gradu na čijoj teritoriji je registrovana i
  partnerska škola
 • Organizacija ima iskustvo saradnje sa lokalnim medijima
  Dokumentacija za prijavu
 • Izvod iz APR-a
 • Prijavni formular sa:
   Pregledom ukupnog budžeta organizacije za 2020, 2021 i 2022. godinu (u američkim
  dolarima), i spiskom donatora u navedenim godinama;
   Opisom realizovane/-ih akcije/-a prikupljanja sredstava uz navođenje ukupne
  količine prikupljenih sredstava i namene ovih sredstava, kao i informacija o strukturi
  donatora;
   Opisom realizovanih aktivnosti sa osnovnim ili srednjim školama (poželjno sa
  isečkom iz klipinga ili skrinšotom objava sa društvenih mreža);
   Opisom akcije koju organizacija planira da sprovede i ciljem akcije;
   Očekivanim rezultatima akcije koju organizacija predlaže;
   Okvirnim budžetom, odnosno iznosom koji organizacija planira prikupiti ovom
  akcijom i predlogom aktivnosti prikupljanja sredstava;
   Opisom promotivnih aktivnosti u medijima i na društvenim mrežama koje
  organizacija planira da sprovede kao deo promocije aktivnosti koja se predlaže.

Konkurs ne podržava:

 • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu upotrebu alkohola,
  psihoaktivnih supstanci ili nezdrave stilove života;
 • Projekte kojima nije primarni cilj prikupljanja sredstava, robe ili usluga i unapređenje uslova
  za obrazovanje;
 • Projekte koji nisu fokusirani na teritorijalno određenu lokalnu zajednicu u kojoj je
  organizacija registrovana;
 • Projekte koji su isključivo fokusirani na nabavke: npr. sredstva se prikupljaju od jedne
  kompanije, bez uključivanja građana, za kupovinu opreme za školu.
 • Prijave pojedinaca, profitnih inicijativa, državnih institucija i vladinih tela, organa lokalne
  samouprave, javnih institucija, međunarodnih organizacija, političkih organizacija i partija,
  kao i organizacija civilnog društva koje ne sprovode aktivnosti na lokalnom nivou.

Rokovi i način prijavljivanja:
Konkurs za prijavu organizacija je otvoren od 20. oktobra do 20. novembra 2023. godine do 23:59
časova. U navedenom periodu organizacije podnose popunjeni formular za prijavu,, odnosno
dokumentaciju propisanu ovim konkursom putem elektronske pošte na adresu
office@filantropskiforum.com sa naznakom „Za Godinu dobrote“. Razmatraće se samo potpune
prijave, koje sadrže svu propisanu dokumentaciju, podnetu u propisanom roku.
Po prijemu prijavnih formulara i prateće dokumentacije, izvršna kancelarija Srpskog filantropskog
foruma vrši selekciju do 15 organizacija i do 15 partnerskih škola, i bira projekte koje će učestvovati u
kampanji.
Kriterijumi za izbor organizacija koje će dobiti podršku kroz konkurs:
 organizacioni kapacitet za izvođenje predloženih aktivnosti;
 značaj dosadašnjih postignutih rezultata organizacije u zajednici u kojoj deluje;
 dosadašnja saradnja sa obrazovnim institucijama u zajednici u kojoj organizacija deluje;
 predložena projektna ideja;
 procenjen kapacitet organizacije da prikupi sredstva, uz podršku Srpskog filantropskog
foruma, za osmišljeni projekat.
Rezultati konkursa biće poznati najkasnije 30. novembra 2023. godine i biće objavljeni na veb sajtu i
društvenim mrežama Srpskog filantropskog foruma i Trag fondacije kao nosioca projekta.
Predloženi projekti realizuju se od 1. decembra 2023. godine do 01. maja 2024. godine, nakon čega
organizacije podnose izveštaj o njihovoj realizaciji kancelariji Srpskog filantropskog foruma.
Sa svakom izabranom organizacijom kancelarija Srpskog filantropskog foruma obaviće konsultativni
razgovor kako bi maksimalno prilagodila svoju podršku potrebama uspešne realizacije predloženih
aktivnosti i pomogla organizaciji u prikupljanju sredstava od građana i kompanija za izvođenje
predloženih projekata i uspostavljanju kontakta sa donatorima na lokalu.
Na osnovu podnetih izveštaja organizacija, kancelarija Srpskog filantropskog foruma će pripremiti
izveštaj o realizaciji kampanja prikupljanja sredstava i predloženih projekata, koji će objaviti do 31.
maja 2024. godine na sajtu Srpskog filantropskog foruma.
Svim učesnicima realizovanih projekata (organizacijama civilnog društva i partnerskim školama) biće
uručena priznanja za solidarnost prilikom obeležavanja Nacionalnog dana davanja 09. oktobra 2024.
godine u Beogradu.

https://javniservis.net/sekcije/dobrocinstvo/konkurs-za-podrsku-akcijama-prikupljanja-sredstava-za-unapredenje-kvaliteta-obrazovanja-i-promociju-aktivizma-solidarnosti-i-filantropije/

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare