“Komunalac” i “Pijaca” se sele na novu pijacu

LESKOVAC

Dvanaest tačaka našlo se na dnevnom redu današnje 70. sednice Gradskog veća.

 

Većnici su najpre usvojili odluku o izmenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podršku mladim talentima sa teritorije Grada Leskovca. Izmenama ovog pravilnika omogućiće se da pravo na finansijsku podršku imaju mladi talenti do 30. godine života, dok su se do sada nagrađivani samo mladi od 10-30 godina starosti. Finansijska podrška se dodeljuje u oblasti nauke i obrazovanja, sporta, kulture i umetnosti i usavršavanja, a izmenama pravo na finansijsku podršku stiču i učenici srednjih škola koji su pohađali seminare u istraživačkoj stanici Petnica na zimskom i letnjem seminaru.

Većnici su dali sagalsnost i za podršku mladim talentima grada Leskovca, čime će biti nagrađeno 85 učenika završnih razreda srednjih škola, a koji imaju prebivalište na teritoriji Leskovca. I treća tačka se ticala mladih, a odnosila se na finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih u 2018.

Ovde je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović imao primedbu na to, jer se „daje novac, a propagira se volonterstvo koje podrazumeva besplatan rad ili rad iz ljubavi…Bolje je da napišete projekat za to, to i to…“

Usvojen je i predlog Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Leskovca za 2018. i 2019. godinu. Obrazlažući predlog šef Odelenja za zaštitu životne sredine Slađan Đikić je rekao da u gradu postoje tri merna mesta i to kod Medicinske škole, apoteke „Sutjeska“ i kod vrtrića „Kolibri“.

„Na tim mernim mestima se mere parametri sumpor-dioksid, azot-dioksid, čađ, ukupne taložne materije i teški metali u ukupnim taložnim materijama (olovo, kadmijum, cink). Razlozi uspostavljanja ovih merenja jesu upravljanje kvalitetom vazduha na teritoriji grada Leskovca uz stalno praćenje koncentracije zagaćujućih materija karakterističnih za izvore zagađivanja, kao i upoređivanje izmerene koncentracije sa vrednostima koje služe za ocenu kvaliteta vazduha.“

Iz Budžetskog fonda su odobrena sredstva za ispitivanje zagađujućih, opasnih i štetnih materija u zemljištu.

Rešenjem Republičkog inspektora za zaštitu životne sredine naređeno je gradu Leskovcu i gradonačelniku da sprovedu hitne mere za zaustavljanje zagađenja i otklanjanje štete ili prateće opasnosti od štete u životnoj sredini usled zagađenja nastalog izlivanjem tečne materije naftnog porekla iz zemlje na nekategorisanom putu za Malu Kopašnicu.

Na dnevnom redu je bio i Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca u 2018. godini. U ovu svrhu je namenjeno 3.750.000 dinara, a cilj je zaštita životne sredine kroz sprečavanje ili smanjenje zagađivanja životne sredine, održivo upravljanje prirodnim resursima, jačanje svesti o značaju životne sredine, i dr.

Iz javne svojine nepokretnosti grada Leskovca, odlukom većnika, otuđen je lokal u okviru objekta kombinovane zeleno-robne pijace u ulici Kralja Petra Prvog br. 26E kupcu Violeti Zdravković iz Pečenjevca. Otuđeno je i građevisnko zemljište iz javne svojine Grada Leskovca neposrednom pogodbom sa Suzanom Mitrović i Snežanom Conić iz Leskovca, te Slađanom Cekić iz Živkova, radi ispravke granica susednih katastarskih parcela u skladu sa Planom generalne regulacije br. 6. Data je saglasnost i MZ „Miroševce“ za davanje u zakup prostorija.

Doneto je i rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini.

JKP „Komunalac“ i JP „Pijaca“ su dobili na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini u delu zgrade u ulici Kralja Petra Prvog.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare