Koji su rezultat arheoloških istraživanja na lokalitetu Svinjarička čuka 2023. godina

LESKOVAC

Iz leskovačkog Narodnog muzeja saopštavaju da su Međunarodna arheološka istraživanja realizovana na lokalitetu Svinjarička čuka tokom avgusta i septembra tekuće godine pružila novi uvid u dugotrajno naseljavanje ove oblasti. Lokalitet Svinjarička čuka leži na blago uzvišenoj obali Svinjaričke reke, u neposrednoj blizini čuvenog lokaliteta Caričin Grad, nedaleko od Lebana. Počev od 2018. godine, na lokalitetu se sporovode interdisciplinarna istraživanja međunarodnog karaktera, u okviru austrijsko-srpske naučne saradnje. Rezulatati prethodnih istraživanja ukazali su na dugotrajno naseljavanje ove rečne terase, tokom starijeg i srednjeg neolita (6000-5500 p.n.e), poznog bakarnog doba (kraj 4. milenijuma p.n.e.), srednjeg i poznog bronzanog doba (2. milenijum p.n.e.), starijeg gvozdenog doba i srednjeg veka. Stručni saradnik na ovom međunarodnom projektu u ime Narodnog muzeja u Leskovcu je viši kustos arheolog Vladimir Stevanović, koji je u aprilu, na izložbi organizovanoj u Narodnom muzeju u Leskovcu, prezentovao našim sugrađanima najatraktivnije predmete sa ovog lokaliteta. Izložbi pod nazivom „Arheologija Balkana u fokusu“ organizovana je u saradnji sa Austrijskom akademijom nauka i Austrijskim kulturnim forumom.

Ovogodišnja kampanja arheoloških istraživanja na lokalitetu Svinjarička čuka u Štulcu kod Lebana trajala je od 14.8. do 17.9.2023. godine, a finansirana je od strane Austrijskog arheološkog instituta u Beču (Austrija), koji je, pored Narodnog muzeja u Leskovcu i Arheološkog instituta u Beogradu partner na ovom projektu. Tokom ovogodišnjih istraživanja iskopavanja su se vršila na površini od 175 metara kvadratnih, relativne dubine 0,6-2,4 metara. U jednom delu je nastavljen rad na istraživanju kulturnih slojeva starijeg neolita (starčevačka kultura), koji su datovani u vreme prve polovine 6. milenijuma pre n.e. Ovde su registrovani ostaci konstrukcije od pleteri i lepa, sa pratećim jamama za stubove, koji najverovatnije predstavljaju ostatke kakvog stambenog objekta. U drugom delu, koji je tokom ovogodišnje kampanje otvoren u centralnom delu lokaliteta, iskopavana je površina dimenzija oko sedam hektara kako bi se potencijalno istražila anomalija koja je dobijena geomagnetnim merenjima 2017. godine. U južnom delu je registrovan grob, najverovatije iz perioda ranog bronzanog doba. Grobna konstrukcija sastojala se od kamenih ploča koje su najverovatnije formirale pravougaonu cistu, a pokojnik je na dno ciste položen u zgrčenom položaju na levom boku. Od grobnih priloga otkriveni su delovi nakita od plemenitog metala, naušnica i salteleon, položeni pored glave pokojnika. Nastavljena su istraživnja i prikupljanje uzoraka iz kulturnih slojeva starijeg neolita (starčevačka kultura), kao i istraživanje ostataka spaljenog objekta u kome su otkrivene različite instalacije izrađene od pleteri i lepa. Tokom iskopavanja pronađen je veliki broj keramičkih fragmenata, antropomorfnih i zoomorfnih figurina, oruđa od različitih materijala, kao i drugih arefakata iz svih perioda zastupljenih na lokalitetu. Zatvorene arheloške celine istražene tokom ove godine su stambeni objekat (kuća) iz ranog neolita i grob iz ranog bronzanog doba.Uporedo sa iskopavanjima trajao je proces pranja,sušenja i obrade nalaza, kao i ilustrovanje istih. Dokumentacija je vođena na terenu, a ažurirana kasnije u bazi u Prekopčelici. Flotacija se odvijala u bazi paralelno sa terenskim istraživanjima.

Za sledeću godinu se planira nastavak rada u pomenutim kvadrantima, kao i širenje centralne sonde prema istočnom delu lokaliteta, kako bi se utanovilo eventualno postojanje grobova. Nakon iskopavanja dna sondi su zaštićena najlonom i slojem zemlje, dok su profili iskopa zaštićeni džakovima ispunjenim zemljom, kada je to bilo neophodno. Čitav lokalitet je ograđen tako da bude nepristupačan u periodu između dve kampanje i obeležen je reflektujućom trakom. (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare