Ko kopa trotoare po Leskovcu?

LESKOVAC

Trotoari po Leskovcu su iskopani ili se kopaju, to je ono što vide gradjani ovih dana.

Više gradjana nam se obraćalo i sa tvrdnajma da su im u ovim radovima oštećeni privatni stambeni objekti.

Takodje , evidentna je prevelika buka zbog ovih radova ali i činjenica da leskovačke ulice , koje nikada nisu baš mogle da se pohvale da su bez rupa, su sada izrovane a pešacima je onemogućeno da se normalno i bezbedno kreću.

Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca uputili smo pitanja na ovu temu, koja, kao i odgovore, objavljuemo u nastavku.

PITANJA

1. Ko raskopava trotoare po Leskovcui zašto? Pitamo jer ni radnici ni vozila nemaju nikakva obeležja.

2. Na osnovu koje odluke i čije dozvole se izvode ovi radovi? 

3. Kad su izdate te dozvole?

4. Ko plaća štetu u slučajevima kada oštete privatni objekat ili onemoguće ulazak u privratna dvorišta?

5. Ko je u obavezi da asfaltira trotoare koji su iskopani u čitavom gradu zbog ovih radova?

6. Ko kontroliše nivo buke koju proizvode ovi poslovi ?

A ovo su ODGOVORI

U skladu sa podneskom dostavljenim elektronskim putem Odeljenju za
inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca, dana
08.04.2021.godine, u nastavku teksta obaveštavamo Vas o važećim
zakonskim odredbama, pravima i obavezama za nadzirane subjekte, na
osnovu postavljenih pitanja.

 1. Površine javne namene mogu se raskopavati radi postavljanja podzemnih
  objekata, instalacija i priključaka, radi njihovog održavanja i
  rekonstrukcije i radi postavljanja nadzemnih objekata. Raskopavanje
  površine javne namene može izvršiti preduzeće, odnosno preduzetnik i
  fizičko lice.
 2. Pitanja raskopavanja površine javne namene definisana su odredbama
  Odluke o komunalnom redu („Sl. glasnik grada Leskovca“, br.23/17).
  Raskopavanje površine javne namene se može izvršiti na osnovu rešenja
  Odeljenja za komunalno-stambene poslove saobraćaj i infrastrukturu Gradske
  uprave grada Leskovca.
 3. Rešenje za raskopavanje površine javne namene izdaje se po podnetom
  zahtevu za izdavanje rešenja za raskopavanje površine javne namene.
  Podnosioc zahteva dužan je da u zahtevu navede mesto i vreme trajanja
  radova.
 4. Preduzeće, preduzetnik ili fizičko lice, koje vrši raskopavanje
  površine javne namene.
 5. Preduzeće, preduzetnik ili fizičko lice, koje vrši raskopavanje
  površine javne namene dužno je da po završetku radova dovede raskopanu
  površinu javne namene u prvobitno stanje.
 6. Imajući u vidu da se radi o privremenim i trenutnim aktivnostima koje
  se izvode u javnom interesu kontrola nivoa buke u tim slučajevima se ne
  vrši.

Odeljenje za inspekcijske poslove
Gradska uprava grada Leskovca

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare